Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com,  intrumlasku.com ja suomiturvallisuus.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.

 

Kuluttajien maksukyky heikkenemässä kesäkuukausina

Orastavasta talouskasvusta huolimatta kuluttajien maksukyky heikentynee ja maksuvaikeudet kasvavat tulevina kuukausina. Luotonhallintayhtiö Intrumin perintädatan mukaan sekä kuluttajien että yritysten maksukyky heikkeni alkuvuonna. Aiempaa useampi lasku vaati myös muistutusta tai siirtyi perintään. Vaikea tilanne näkyy myös Takuusäätiön velkaneuvonnassa. Kuluttajien maksutapatutkimuksen mukaan moni kuluttaja käyttää aiempaa vähemmän rahaa lomailuun ja arvioi joutuvansa jättämään laskuja maksamatta.

Luotonhallintayhtiö Intrum arvioi perinnän, reskontran ja laskunvälityspalvelujensa tietojen perusteella, että kuluttajien maksuvaikeudet lisääntyvät ja maksukyky heikkenee tulevina kuukausina. Intrum Insight-raportin mukaan sekä kuluttajien että yritysten maksukyky heikkeni ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja aiempaa useammasta laskusta jouduttiin lähettämään muistutuksia tai siirtämään perintään.

– Inflaation laukka on hidastunut, mutta se ei vielä näy kuluttajan kukkarossa. Edelleen korkealla pysyttelevät elinkustannukset heikentävät kuluttajien maksukykyä. Lisäksi leikkaukset sosiaalietuuksissa lisäävät erityisesti heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien maksuvaikeuksia, Suomen Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala sanoo.

Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutapatutkimuksen mukaan suomalaisista kuluttajista 19 prosenttia arvioi joutuvansa jättämään maksamatta vähemmän tärkeitä laskuja selviytyäkseen inflaation ja korkeiden korkojen vaikutuksista kustannustasoon. 

– Heikoimmassa asemassa olevien kuluttajien velkojina ovat usein julkishallinto sekä asumisen ja elämisen välttämättömiä tuotteita ja palveluja tarjoavat yhtiöt, kuten vakuutus- ja energiayhtiöt. Erityisesti näillä toimialoilla riskit kasvavat. Perinnässä voivat olla usein esimerkiksi vuokrasopimusten ehtojen edellyttämät kotivakuutukset, sähkölaskut tai terveydenhuollon kulut.  Moni asiakas joutuu vaikeaan valintatilanteeseen, jossa on päätettävä, mitä laskuja jättää maksamatta, kun rahat eivät riitä kaikkien laskujen maksamiseen, Iskala jatkaa. 

Lomautusten ja työttömyyden lisääntyminen heikentää maksukykyä ja lisää yritysten luottoriskejä

Talouskasvu lähtee liikkeelle, mutta sen hyödyt eivät tavoita maksuvaikeuksissa ja heikossa taloudellisessa asemassa olevia vielä tämän kesän aikana. Talouskriisin aiheuttamat maksuvaikeudet ilmenevät viiveellä niin yrityksissä kuin kuluttajilla. Vastaavasti myös elvyttävät toimet, kuten ohjauskorkojen lasku, eivät välttämättä tuo välitöntä helpotusta taloustilanteeseen. 

– Positiivisista talousnäkymistä huolimatta konkurssien määrä on pysynyt korkealla. Niin konkursseista kuin muistakin syistä johtuvat irtisanomiset ja lomautukset lisäävät maksuvaikeuksia. Heikentynyt maksukyky lisää luottokauppaa tekevien yritysten luottoriskejä ja laskee perinnän onnistumaa, jolloin jo myöhässä olevien saatavien kotiuttaminen hidastuu entisestään, Iskala toteaa. 

Kuluttajien lisääntyneet maksuvaikeudet näkyvät myös Takuusäätiössä, joka tarjoaa tukea raha-asioissa ja velkojen hoidossa.  

– Työttömien osuus neuvonnan asiakaskunnassamme on kasvanut yli neljänneksellä viime vuodesta. He ovat kertoneet kärsineensä inflaatiosta ja sosiaalitukien leikkauksista. Korkojen nousu puolestaan on lisännyt yhteydenottoja asuntovelallisilta, jotka ovat huolissaan asuntonsa menettämisestä. Monet ovat alkuun yrittäneet selviytyä laskuista ja arjen menoista ottamalla uutta luottoa. Luoton ottamisen sijaan kannustamme ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä Takuusäätiön maksuttomaan neuvontaan tai talous- ja velkaneuvontaan, sanoo Takuusäätiön johtaja Minna Mattila

Lomiin, matkailuun ja juhlapyhiin käytetään aiempaa vähemmän rahaa

Intrumin alkuvuonna toteuttaman Eurooppalaisen kuluttajien maksutapatutkimuksen pulssikyselyn mukaan vain 44 prosenttia suomalaisista kuluttajista arvioi pystyvänsä käyttämään rahaa kunnollisen kesäloman viettoon tänä vuonna.  
 
Viime syksynä julkaistun tutkimuksen mukaan yli puolet (55 prosenttia) suomalaisista kuluttajista arvioi, että käyttää seuraavien 12 kuukauden aikana aiempaa vähemmän tai ei lainkaan rahaa lomailuun ja matkailuun. Peräti 65 prosenttia arvioi, että käyttävänsä aiempaa vähemmän rahaa päivittäisiin kuluihin, kuten ravintolaillallisiin tai lahjoihin ja 58 prosenttia kertoi aikovansa käyttää tavallista vähemmän rahaa sesonkiluonteisiin juhlapyhiin.  
 
– Yhä suurempi osa kuluttajien ansioista kuluu elinkustannuksiin ja rahaa jää vähemmän vapaa-ajan viettoon. Kesäsesongista voikin tulla ravintola- ja matkailualalla odotuksia heikompi, Iskala arvioi. 

Yli puolet suomalaisista kuluttajista arvioi, että käyttää seuraavien 12 kuukauden aikana aiempaa vähemmän tai ei lainkaan rahaa lomailuun ja matkailuun.
Yli puolet suomalaisista kuluttajista arvioi, että käyttää seuraavien 12 kuukauden aikana aiempaa vähemmän tai ei lainkaan rahaa lomailuun ja matkailuun.

Tietoja Eurooppalaisen kuluttajien maksutaparaportista ja pulssikyselystä 2024

Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutaparaportti (European Consumer Payment Report) on tutkimus, jolla kerätään tietoa eurooppalaisten kuluttajien ja kotitalouksien arjesta, kuluttamisesta sekä kyvystä hallita talouttaan kuukausitasolla. Raportti perustuu kolmannen osapuolen, Longituden, toteuttamaan kyselyyn 20 Euroopan maassa. Vuoden 2023 kyselyyn ja vuoden 2024 pulssikyselyyn osallistui yhteensä 20 000 kuluttajaa. Maaliskuussa 2024 julkaistun pulssikyselyn kenttätyö tehtiin 2.–25. tammikuuta 2024 ja marraskuussa 2023 julkaistun tutkimuksen kenttätyö tehtiin 19.7.–1.9.2023 välisenä aikana.