Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Miten markkinatilanne vaikuttaa saatavien myyntiin?

Aktiivinen ja suunnitelmallinen saatavien myynti on tärkeä osa yrityksen luotonhallintaa. Sen avulla voidaan parantaa kassavirran ennustettavuutta ja muuttaa toteutuneet luottotappiot käyttöpääomaksi. Makrotalouden muuttuva toimintaympäristö vaikuttaa nyt myös saatavakauppaan yritysten ja perintäyhtiöiden välillä.

Moni yritys hyödyntää erääntyvien saatavien myyntiä luotonhallintayhtiöille muuttaakseen luottotappiot tuotoksi. Kilpailu saatavaportfolioiden ostosta on perinteisesti ollut kovaa perintäyhtiöiden välillä, ja kuluvaan vuoteen asti niistä on maksettu myyjälle suotuisaa hintaa. Tilanne on kuitenkin talouden vastatuulessa muuttunut, ja tarjousten hinnat ovat pudonneet selvästi aikaisempaan nähden. Toisaalta moni yritys on siinä tilanteessa, että pakottavaa tarvetta saatavien myynnille ei ole. Kun yritysten hintaodottama ei ole linjassa tarjousten kanssa, on hyvä hetki miettiä eri vaihtoehtoja.

Kannattaako saatavien myynti tällä hetkellä?

Markkinatilanne saatavakauppojen osalta on muuttunut, ja hintojen asettuminen oikealle tasolle voi ottaa aikansa. Saatavia ostavat yritykset tekevät investointeja pääasiassa velkarahalla, ja viimeisen vuoden aikana niiden kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi. Korkotaso näyttää markkinahinnoittelun perusteella myös jäävän nykyiselle tasolleen. Se on yksi syy, miksi yrityksissä voi olla ihan paikallaan ottaa hetken aikalisä saatavien myynnistä ja seurata markkinan kehittymistä.

Mikäli pakottavaa tarvetta myynnille ei ole, saatavien siirto luotettavalle kolmannelle osapuolelle perintään hoidettavaksi on kannattava vaihtoehto. Taloudellisesti epävarmoina aikoina moni yritys on jo siirtänyt erääntyneet saatavansa perintään sen sijaan, että myisi niitä jatkuvalla kaupalla. 

Yli 112 vuoden perintäkokemus takaa yrityksellesi ja asiakkaillesi parhaan tuloksen

Vaikka perintäyhtiöiden tilanteet saattavat olla toisistaan poikkeavia, nykyinen markkinatilanne vaikuttaa silti jokaiseen toimijaan pitkälti samalla tavalla. Intrum on edelleen yritysten vahvin kumppani, vaikka saatavien ostamisessa profiili on tällä hetkellä hieman matalammalla.

Intrumin vahvuus on aina ollut tehokkaassa ja vastuullisessa perinnässä, minkä avulla yritykset pystyvät minimoimaan asiakkaidensa maksamattomat velat. Lisäksi luottotietopalvelujemme avulla yritys voi kohdentaa myyntiä oikein ja hallita luottoriskejä tehokkaasti. Nykyisessä markkinatilanteessa on tärkeää tarkastaa jokaisen uuden asiakkaan luottotiedot reaaliaikaisen perintätiedon avulla. Hyödyntäessä Intrumin perintädataa yritys voi saada ajantasaista tietoa maksuvaikeuksista ja reagoida hyvissä ajoin ensimmäisten velkojien joukossa.

Alan johtavana toimijana autamme erikokoisia yrityksiä joustavasti maan kattavimmalla tuoteportfoliolla. Ostamme edelleen saatavia, ja kannattaa olla yhteydessä myyntiimme, jos tarve saatavien myynnille tulee eteen. Voimme auttaa suunnittelemaan ja optimoimaan parhaat ratkaisut yrityksen senhetkiseen tilanteeseen. Autamme myös varmistamaan, että asiakassuhteet eivät vaarannu, vaikka saatavat siirtyvät Intrumille. Asiakaspalvelijamme hoitavat velka-asiat ammattitaitoisesti asiakkaita kuunnellen ja kunnioittaen.

Markkinatilanne ja -ympäristö tulevat varmasti elämään tulevina vuosina, joten vahva suunnitelmallisuus on avain menestykseen tässäkin asiassa. Intrumilta löytyy ratkaisu kaikkiin tilanteisiin, kaikkina aikoina.

Tuomas Toivanen
Tuotepäällikkö, saatavien osto
Intrum Oy


Jätä yhteydenottopyyntö perinnän asiantuntijoillemme

Kun haluat kuulla lisää perintäpalveluistamme, jätä yhteydenottopyyntö.  Olemme sinuun yhteydessä.