Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Luottoyhteiskunta säilyy maksuhäiriömerkintäajan lyhentämisestä huolimatta

Parisen viikkoa sitten uutisoitiin oikeusministeriön esityksestä poistaa maksuhäiriömerkintä kuukauden päästä maksusta. Uutisointi herätti tuoreeltaan pelkoa luottoyhteiskunnan rapautumisesta. Moni taho varmasti jakaa näkemyksen, jossa maksuhistoriaa katsomalla päätellään maksukyky ja -halu. Maksuhäiriömerkinnästä huolimatta henkilön maksukyky voi olla hyvä ja sen arviointiin löytyy muitakin keinoja.

Oikeusministeriön ehdotuksessa on kyse oikeudenmukaisuudesta: jos maksat laskusi, maksuhäiriömerkintä poistuu. Velkansa maksaneiden osalta pidämme muutosta hyvänä ja tarpeellisena. Maksuhäiriömerkintä nimittäin vaikeuttaa elämää ja lisää sitä kautta näköalattomuutta. Nyt ehdotettu muutos ei käsityksemme mukaan myöskään tule merkittävästi lisäämään luottotappioriskejä, sillä se koskee vain pientä joukkoa ihmisiä. Näiden velkaantuneiden henkilöiden itsensä kannalta muutos on kuitenkin suuri.

Maksukykyä voidaan arvioida muillakin keinoin

Kerroimme jokin aika sitten blogissamme kahdesta oikeusministeriössä valmisteilla olevasta hankkeesta: positiivisesta luottorekisteristä sekä maksuhäiriömerkintäajan lyhentämisestä. Alun perin molempien oli tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti tavoitteenaan ehkäistä ylivelkaantumista ja auttaa kuluttajaa toipumaan taloudellisista vaikeuksistaan.

Parisen viikkoa sitten mediassa uutisoitiin oikeusministeriön esityksestä poistaa maksuhäiriömerkintä kuukauden päästä maksusta. Samalla aiemmin yhdessä kulkeneet hankkeet on eriytetty. Syy on se, että positiivisen luottorekisterin rakentaminen kestää ajateltua pitempään kun taas maksuhäiriömerkintäajan lyhentäminen on helpompi ja nopeampi toteuttaa.

Oikeusministeriön ehdotus koskettaisi yleisimpiä henkilö- ja yritysluottotietoja. Jatkossa uusi maksuhäiriömerkintä ei pidentäisi aiemman maksuhäiriömerkinnän kestoa, vaan jokainen merkintä säilytysaikoineen olisi erillinen. Asiaa koskeva lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella ja on todennäköistä, että se myös etenee, sillä ehdotukselle on olemassa eduskunnan tuki. Hallituksen esitystä odotetaan vielä ennen kesäkauden alkua.

Uutisointi herätti tuoreeltaan pelkoa luottoyhteiskunnan rapautumisesta. Luotonantajien riskit nousevat, vaikka työtä niiden vähentämiseksi tehdään lähes joka toimialalla. Asiaa nostivat esille mm. Suomen Vuokranantajat, joiden jäsenille tärkein kriteeri vuokralaista valittaessa on puhtaat luottotiedot. Ymmärrettävää, sillä häätöprosessi voi kestää jopa puoli vuotta.

Moni taho varmasti jakaa näkemyksen, jossa maksuhistoriaa katsomalla päätellään maksukyky ja -halu. Itsekin tarjoamme maksuhäiriötietojen tarkastusta ja käytämme niitä myös omassa toiminnassamme. Maksuhäiriömerkinnästä huolimatta henkilön maksukyky voi olla hyvä ja sen arviointiin löytyy muitakin keinoja. Vastaavasti on ihmisiä, joilla ei ole maksuhäiriömerkintää ja joiden maksukyky on silti erittäin heikko.

Nyt ehdotettu muutos ei käsityksemme mukaan myöskään tule merkittävästi lisäämään luottotappioriskejä, sillä se koskee vain pientä joukkoa ihmisiä. Näiden velkaantuneiden henkilöiden itsensä kannalta muutos on kuitenkin suuri.

Nykyinen malli ei ole velkansa maksaneelle reilu eikä kannustava

Maksuhäiriötieto on nykyisin voimassa 2-4 vuotta, vaikka velka olisi suoritettu. Velan maksusta on mahdollista lisätä maksuhäiriötietoon kommenttimerkintä (ref-merkintä), joka kertoo, että saatava on suoritettu. Näiden kommenttitietojen merkitseminen ei ole velalliselle helppoa eivätkä tiedot ole tältä osin myöskään välttämättä täysin ajan tasalla. Toinen asiaan sisältyvä ongelma on, että tietojen välittyminen luotonmyöntäjille on puutteellista.

Tämä aiheuttaa tilanteen, jossa luottoa hakeva maksuhäiriömerkintäinen henkilö on lähes samassa tilanteessa maksettuaan laskunsa kuin henkilö, jolla on edelleen erääntyneitä saatavia.

Oikeusministeriön ehdotuksessa on siis kyse oikeudenmukaisuudesta: jos maksat laskusi, maksuhäiriömerkintä poistuu. Velkansa maksaneiden osalta pidämme muutosta hyvänä ja tarpeellisena. Maksuhäiriömerkintä nimittäin vaikeuttaa elämää ja lisää sitä kautta näköalattomuutta.

Luottoyhteiskunta säilyy ja siitä tulee entistä oikeudenmukaisempi ja vastuullisempi

Uskomme edelleen, että paras ratkaisu olisi ollut saada maksuhäiriömerkintäajan lyhentyminen voimaan yhdessä positiivisen luottorekisterin kanssa. Luottoyhteiskunta ei kuitenkaan tästä muutoksesta rapaudu ja merkintäajan lyhentäminen lisää velkansa maksaneiden kuluttajien osalta oikeudenmukaisuutta ja auttaa toipumaan taloudellisesti.

Lisätietoja:
Ehdotuksen valmisteluasiakirjat tunnuksella OM061:00/2020
Lausuntotiivistelmä

Juha Iskala
myyntijohtaja
Intrum Oy


Haluatko kuulla lisää luotonhallintapalveluista?

Ota yhteyttä asiantuntijaan