Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com  ja intrumlasku.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.


Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

 

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika lyhenee yhteen kuukauteen velan maksamisesta

Eduskunnassa on pitkään valmisteltu luottotietolain uudistusta. Eduskuntakäsittely luottotietolain muutoksen osalta on päättynyt ja nyt odotetaan lain voimaantuloaikataulun vahvistamista. Tulevista muutoksista näkyvin on maksuhäiriömerkintöjen säilyttämistä koskeva sääntely. Jokaista luottotietohäiriötä käsitellään jatkossa itsenäisesti ja merkintä voi poistua yhden kuukauden kuluttua maksuhäiriömerkinnän perusteena olleen saatavan tultua maksetuksi ja kun maksu on tullut luottotietoyhtiön tietoon.

Uusi maksuhäiriömerkintöjen sääntelymalli helpottaa velallisen asemaa

Luottotietolain muutokset parantavat velkansa maksaneen maksuhäiriövelallisen asemaa ja selkiyttävät kokonaisuudessaan maksuhäiriömerkintöjen säilyttämistä ja säilytysaikoja koskevaa sääntelyä.

Nykyisen sääntelyn perusteella maksuhäiriömerkintää säilytetään luottotietoyhtiön rekisterissä vähintään kaksi vuotta. Mikäli velalliselle merkitään uusi maksuhäiriömerkintä kahden vuoden säilytysajan puitteissa, pidentyy säilytysaika kolmeen vuoteen. Saatavan suorittaminen ei ole pääsääntöisesti poistanut merkintää, mutta siihen on voitu lisätä erillinen ”maksettu”-merkintä.

Jatkossa jokaista maksuhäiriömerkintää käsitellään itsenäisesti, eli säilytysajat ovat merkintäkohtaiset ja kiinteäaikaiset. Mikäli maksuhäiriömerkinnän perusteena oleva saatava suoritetaan kokonaisuudessaan, merkintä poistetaan luottotietoyhtiön rekisteristä kuukauden kuluttua siitä, kun luottotietoyhtiö on saanut maksusuorituksesta tiedon. Muutokset koskevat sekä luonnollisten henkilöiden että yritysten maksuhäiriömerkintöjä.

Uusi sääntelymalli on velallisen näkökulmasta johdonmukaisempi ja kannustaa maksamaan maksuhäiriömerkinnän perusteena olevat saatavat. Maksuhäiriömerkinnän poistuminen maksun seurauksena on etenkin yksittäisen tai yksittäisiä maksuhäiriömerkintöjä saaneen henkilön tai yrityksen osalta huomattavasti oikeudenmukaisempaa ja siksi Intrumilla kannatamme tätä muutosta.

Erilaiset maksuhäiriömerkinnät ja niiden poistuminen

Huomionarvoista on, että luottotietolainmukaiset maksuhäiriömerkinnät voivat syntyä saatavan elinkaaren eri vaiheissa ja eri toimenpiteiden tai toimijoiden kautta. Maksuhäiriömerkintä voi syntyä velkojan ilmoittamana, tuomioistuimen antaman tuomioin perusteella tai ulosottoviranomaisen toteaman maksuesteen seurauksena. Luottotietoyhtiöt voivat saada tiedon maksuhäiriömerkinnästä siis useista eri lähteistä, jolloin myös maksuhäiriömerkinnän saaneen henkilön tai yrityksen on oltava itse aktiivinen, kun suoritetusta saatavasta ilmoitetaan luottotietoyhtiölle.

Käytännön toimintamallit eivät ole vielä tässä vaiheessa selvillä eli miten merkintöjen poiston osalta tulee toimia erilaisissa tapauksissa. Luottotietoyhtiöt ja merkintöjä ilmoittavat tahot, kuten ulosotto, tulevat varmasti ohjeistamaan jatkossa käytettävistä menettelyistä, ennen lakimuutosten soveltamisen alkamista.

Vaikutukset luottoja myöntäville tahoille

Intrum ei usko, että luottotietolain muutoksilla on olennaista vaikutusta käytössä oleviin luotonmyöntöprosesseihin tai luottotappioriskeihin. Tuleva muutos korostaa luottokelpoisuuden kokonaisarviointia hakijan taloudellisesta tilanteesta. Luotonhakijan, jolla on maksuhäiriömerkintä, mutta joka on sittemmin hoitanut velvoitteensa, luottokelpoisuuden ei pitäisi muuttua sen perusteella, onko luottotiedoissa merkintä maksetusta maksuhäiriöstä vai onko merkintä poistettu. Luottopäätöksen tukena on jo nykyään pitänyt vastaavissa tilanteissa käyttää myös muuta tietoa luotonhakijasta.

Muutoksen seurauksena pieni määrä nykyisin käytettävissä oleva maksuhäiriötiedosta voi poistua luotonmyöntäjien käytöstä. Ideaalitilanteessa muutos olisi tullut voimaan samaan aikaan, kun positiivinen luottotietorekisteri tulee luotonmyöntäjien käyttöön. Kokonaisuuden kannalta muutos on kuitenkin vähäinen, eikä sen pitäisi olennaisesti heikentää kattavaa, vastuulliseen luotonantoon suunniteltua luotonmyöntöprosessia.

Koska luottotietolain muutokset tulevat voimaan?

Tällä hetkellä ei ole tarkkaa tietoa, koska muutokset tulevat voimaan. Laki on käsitelty eduskunnassa, mutta sen voimaantuloa ei ole vielä vahvistettu. Muutoksilla on kuuden kuukauden siirtymäaika, joten todennäköisesti muutokset astuvat voimaan vuoden 2022 lopussa tai vuoden 2023 alussa.

Tero Kantelinen  
Lakimies
Intrum Oy