Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com  ja intrumlasku.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.


Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

 

Älykäs luotonhallinta tuo tehoa yrityksen luottoriskin hallintaan ja myyntiin

Rakentaessamme kestävää luottoyhteiskuntaa luoton myöntämisen kriteerien tulisi päivittyä toimintaympäristön vaatimusten mukana. Lisääntyvä epävarmuus vaatii tarkempaa luottokelpoisuuden arviointia ja reaaliaikaisia tietolähteitä kokonaisarvioinnin tueksi. Intrum tarjoaa tätä tietoa asiakkaittemme luottopäätösten tueksi. Uudenlaisena työkaluna esittelemme Maksuviiveanalyysin, jonka avulla yritys voi selvittää koko asiakaskannan maksukyvyn, tunnistaa yksittäisen asiakkaan riskit ja lisäksi löytää liiketoiminnan kasvumahdollisuudet.

Joulukuun alussa voimaan astunut luottotietolain uudistus vaikuttaa paitsi velkaantuneiden kuluttajien ja yritysten asemaan, myös luottokauppaa käyviin yrityksiin ja niiden luotonmyöntöprosesseihin. Maksuhäiriömerkintöjen lyhyempi säilytysaika vähentää luottopäätösten taustalla käytettävissä olevan tiedon määrää, korostaen näin entisestään muiden, reaaliaikaisten tietolähteiden hyödyntämistä luottokelpoisuuden kokonaisarvioinnissa.

Asiakaskantojen maksuviiveiden analysointi vähentää luottotappioita

Maksuhäiriömerkintä on merkki pitkittyneestä maksuvaikeudesta. Rekisteristä poistunut maksuhäiriömerkintä ei siis enää voi vaikuttaa luottokelpoisuuden arviointiin eikä kerro lähihistoriassa olleista vaikeuksista, joten miten tunnistaa kasvavat riskit asiakkaissa ja prospekteissa? On katsottava nykyhetkeen, jolloin luottokelpoisuuden arvioinnissa vain reaaliaikainen maksutapatieto auttaa minimoimaan luottotappioriskiä luotonmyöntövaiheessa ja luoton elinkaaren aikana.

Maksuviivetieto on aikainen indikaattori vakavammille maksuhäiriömerkinnöille. Maksuhäiriötä edeltää usein maksuviive, joka syntyy keskimäärin 30-50 päivää ennen varsinaista maksuhäiriömerkintää. Tunnistamalla riskit maksutapatiedosta, suodatat prospekteistasi riskialtteimmat yritykset. Nykyisen asiakaskannan analyysilla havaitset kohonneet riskit omissa asiakkaissasi ja voit ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin riskin hallitsemiseksi.

Maksuviiveanalyysi auttaa hahmottamaan paitsi asiakaskannan kokonaisriskin myös sen kasvumahdollisuudet

Intrumilta saat asiakaskannan maksukyvyn seurantaan reaaliaikaisen maksuviivetiedon. Maksuviiveanalyysimme avulla voit tutkia yritysasiakaskantasi riskialttiutta kokonaisuutena ja tunnistat kasvavat riskit myös yksittäisten asiakkaiden osalta. Kun analysoit asiakaskantaasi kokonaisuutena tai segmenteissä, saat tietoa sekä yksittäisten yritysten tilasta että asiakaskantasi kokonaisriskitasosta.

21 000 asiakkaan ansiosta meillä on luotonhallinta-alan kattavin data käytössämme. Tutkimuksemme* perusteella 84 % yrityksistä, joille oli rekisteröity maksuhäiriömerkintä viimeisen kuuden kuukauden aikana, löytyi merkintä Intrumin maksuviiverekisteristä jo ennen maksuhäiriömerkintää.

Vertaamalla kokonaisriskin kehitystä muuhun yrityksessäsi syntyvään dataan, voit arvioida luottopolitiikan toimivuutta ja tehdä siihen tarvittaessa muutoksia. Yhdistelemällä tietoa tiedät, missä yrityksissä tai toimialoissa piilevät myös liiketoiminannan kasvumahdollisuudet.

Älykäs luotonhallinta auttaa yrityksen luottopolitiikan suunnittelussa, luottotappioiden minimoimisessa ja myynnin tehokkaassa kohdentamisessa.

Iiro Alikärri
Manager, Analytiikkapalvelut
Intrum Oy

 

*Tutkimuksessa selvitettiin 1 700 maksuhäiriömerkinnän saaneen yrityksen osalta, oliko näillä yrityksillä merkintöjä Intrumin maksuviiverekisterissä maksuhäiriötä edeltäneen kuuden kuukauden aikana.