Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Kasvata tulosta analysoimalla asiakaskuntaasi

Käytämme Intrumilla dataa ja kokemustamme arvioidaksemme tarkasti maksukäyttäytymisprofiileja, mikä vähentää riskiäsi ja maksimoi tulojasi. Tämä voi auttaa sinua ymmärtämään asiakaskuntaasi ja löytämään tapoja kasvattaa kassavirtaa.

Ymmärrä asiakaportfoliosi riskitaso

Analyysiemme avulla voit hallita paremmin asiakasportfoliosi luottoriskejä. Säännöllisen analyysin avulla voit seurata, onko asiakasportfoliosi riski kasvamassa vai pienenemässä. Tiedon avulla voit päättää, kannattaako riskinottotasoasi muuttaa. Voi olla, että pienillä muutoksilla riskitasoon saavutetaan huomattavasti korkeampia tuottoja.

Tunnista riski ennen tappioiden ilmenemistä

Intrumin analytiikkapalveluiden avulla sinulla on mahdollisuus tunnistaa asiakasportfoliosi luottoriski varhaisessa vaiheessa ja ryhtyä toimiin kassavirran turvaamiseksi. Ilman tätä riskien jatkuvaa analysointia kasvavien riskien havaitseminen portfoliossasi kestää kauemmin, jolloin realisoituvat tappiot ovat todennäköisesti suurempia.

Intrumin luottotietojen avulla voit verrata yrityksesi riskejä muihin toimialan yrityksiin. Voimme kertoa, onko yritykselläsi korkea vai alhainen riski verrattuna muihin saman toimialan yrityksiin. Näin on helpompi arvioida, ottaako yrityksesi optimaalisen riskin.

Analysoi uudet asiakkaat

Yritykselläsi voi olla mahdollisuus tarjota tuotteita tai palveluita entistä laajemmalle joukolle asiakkaita. Monet yritykset kieltäytyvät potentiaalisesti kannattavista asiakkaista tappioiden pelossa. Intrumin analyysien avulla saat yrityksellesi räätälöidyn ratkaisun maksukyvyttömyyden ja portfolioriskin arviointiin. Intrumin analytiikkapalvelut helpottavat kannattavimpien asiakkaiden valitsemista.