Tunnistautuminen

Tunnistautuminen

Kesäkuusta 2017 lähtien perintätoimistojen on tunnistettava sekä uudet että nykyiset toimeksiantajansa.

Yhteistyösopimuksen tekeminen perintätoimiston kanssa edellyttää kesäkuun lopusta 2017 lähtien asiakkaan tunnistamista (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä). Tällä sivulla kerromme tarkemmin, mitä se tarkoittaa.

Tunnistautumislomakkeen täyttäminen tapahtuu Intrumin yhteistyökumppanin Signom Oy:n tarjoamassa palvelussa. Lomakkeen täyttäminen edellyttää verkkopankkitunnusten käyttämistä. Mikäli sinulla ei ole nimenkirjoitusoikeutta edustamaasi yritykseen, voit todistaa edustusoikeutesi valtakirjalla, joka ladataan palveluun tunnistamislomakkeen allekirjoittamisen yhteydessä.

  1. Tarvitset kirjautumiseen verkkopankkitunnukset
  2. Mikäli sinulla ei ole nimenkirjoitusoikeutta, voit todistaa edustusoikeutesi valtakirjalla

Oletko jo Intrumin asiakas?

Oletko tekemässä yhteistyösopimusta Intrumin kanssa?

Laki velvoittaa perintätoimistoja

Perintäyhtiöiden toiminta on luvanvaraista ja toimintaa säätelee useat eri lait, kuten perintä-, luottotieto-, henkilötieto- ja rahanpesulaki. Perintä-, luottotieto- ja henkilölaki liittyvät palveluiden sisältöön ja tuottamiseen, kun taas rahanpesulaki liittyy rikollisuuden ehkäisemiseen yleisemmällä tasolla.

Rahanpesulaki edellyttää, että tunnistamme kaikki perinnässä toimeksiantajana olevat asiakkaamme, jotta voimme varmistua siitä, että Intrumin kautta ei voida välittää rahaa rikolliseen toimintaan tai terrorismin rahoittamiseen.

Kysymyksiä ja vastauksia

Usein kysyttyä

Miksi yritykseni pitää tunnistautua ennen perintäyhteistyön aloittamista?

Haluamme toimia kaikessa toiminnassamme vastuullisesti. Tunnistamalla kaikki meille perintätoimeksiantoja jättävät yritykset voimme varmistua siltä, että toimeksiantoon ei liity rikollista toimintaa kuten rahanpesua, terrorismia tai talousrikollisuutta. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä myös edellyttää kaikkien perintäpalveluamme käyttävien yritysten tunnistamista.

Kysytäänkö kaikilta yrityksiltä samat tunnistautumiskysymykset?

Kyllä. Emme voi tehdä perintäyhteistyötä yrityksen kanssa, joka ei ole täyttänyt tunnistautumislomaketta kokonaisuudessaan. Kysymme lomakkeessa sellaisia kysymyksiä, joiden avulla voimme riskiarvioomme perustuen varmistua siitä, että toimeksiantoihin ei liity rikollista toimintaa kuten rahanpesua, terrorismin rahoittamista tai talousrikollisuutta.

Mitä jos emme täytä tunnistautumislomaketta?

Koska olemme vastuullinen yritys ja koska rahanpesulaki edellyttää kaikkien perintäpalveluamme käyttävien yritysten tunnistamista, emme valitettavasti voi ottaa vastaan perintätoimeksiantoja yritykseltä, joka ei ole täyttänyt tunnistautumislomaketta kokonaisuudessaan.

Olen ollut Intrumin asiakkaana jo vuosia. Miksi minun pitää nyt tunnistautua?

Kansallista rahanpesulakia on muutettu kesällä 2017 niin sanotun EU:n 4. rahanpesudirektiivin perusteella. Perintätoimistot on lisätty osaksi lain soveltamisalaan kuuluvia ilmoitusvelvollisia ja siksi kaikkien perintätoimistojen on jatkossa tunnistettava kaikki toimeksiantajansa.

Edellyttävätkö kaikki perintätoimistot tunnistautumista?

Kansallista rahanpesulakia on muutettu kesällä 2017 niin sanotun EU:n 4. rahanpesudirektiivin perusteella. Perintätoimistot on lisätty osaksi lain soveltamisalaan kuuluvia ilmoitusvelvollisia ja siksi kaikkien perintätoimistojen on jatkossa tunnistettava kaikki toimeksiantajansa.

Mikä on rahanpesulaki?

Rahanpesulain (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä) keskeisiä velvoitteita ovat asiakkaan tunnistaminen, tunteminen ja henkilöllisyyden todentaminen, asiakassuhteen jatkuva seuranta sekä velvollisuus ilmoittaa epäilyttävästä liiketoimesta keskusrikospoliisille. Ilmoitusvelvollinen ei saa solmia asiakassuhdetta tunnistamatta tätä ensin. Perintätoimiston tapauksessa tunnistamisvelvollisuus koskee toimeksiantajayrityksiä (ei niiden asiakkaita eli velallisia).

Rahanpesulaki koskee erityisesti sijoitus-, rahoitus-, luotto- ja vakuutusalan toimijoita. Lisäksi lain piirissä ovat muun muassa valuutanvaihtoliikkeet, tilintarkastajat, asianajajat, kiinteistönvälitysliikkeet ja perintätoimistot. Perintätoimistot on lisätty lain soveltamisalan piiriin nimenomaisella maininnalla 4. rahanpesudirektiivin kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä, jota koskeva laki on tullut voimaan kesäkuussa 2017.

Lue lisää:
Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilta 
Finlexin sivuilta