Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com,  intrumlasku.com ja suomiturvallisuus.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.

 

Lagen förpliktar indrivningsbyråer

Ingående av samarbetsavtalet och fortsättningen av avtalsförhållandet med indrivningsföretaget kräver identifiering av kunden enligt penningtvättslagen (Lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism). På den här sidan förklarar vi mer i detalj vad det betyder.

Suomi | English

Indrivningsbyråer är skyldiga att identifiera sina kunder

Indrivning är tillståndspliktig verksamhet och regleras av flera olika lagar såsom indrivnings-, kreditupplysnings-, dataskydds- och penningtvättslagen. Indrivnings-, kreditupplysnings- och dataskyddslagen har anknytning till innehåll och produktion av tjänster, medan penningtvättslagen är relaterad till förhindrande av brottslig verksamhet inom samarbetet med indrivningsbyrån.

Penningtvättslagen förutsätter att vi identifierar alla våra kunder som är uppdragsgivare vid indrivning, så att vi kan försäkra oss om att pengar inte kan överföras via Intrum till kriminell verksamhet eller finansiering av terrorism. I identifieringsskyldigheten ingår skyldigheten att känna till kundföretagets affärsverksamhet och skyldigheten att identifiera den företrädare som arbetar i indrivningssamarbete för kundföretagets räkning.

Instruktioner för identifiering

1
Fyll i identifieringsformuläret i tjänsten Visma Signom
Identifieringsformuläret fylls i i Signoms elektroniska signaturtjänst som tillhandahålls av Intrums partner Visma Consulting.
2
För att fylla i formuläret behöver du nätbankskoder
Identifieringsuppgifter krävs av en person som har rätt att officiellt representera företaget. Endast personliga nätbankskoder fungerar. ID utfärdade av företaget kan inte användas för denna identifiering.
3
Du kan också identifiera dig med en fullmakt
Om du inte har namnteckningsrätt för företaget du representerar kan du bekräfta din rätt att företräda med en fullmakt som laddas upp på tjänsten när du undertecknar identifieringsformuläret.

Är du redan Intrums kund?


Ingår du ett avtal med Intrum?