Majoitus- ja ravintola-alan yrityksistä 15 % maksuvaikeuksia jo ennen koronakriisiä

Intrum julkaisee kvartaaleittain raportin yritysten maksuviiveiden kehityksestä Suomessa. Tammi-maaliskuun raportista ilmeni, että majoitus- ja ravintola-alalla oli eniten maksuviiveitä suhteessa muihin toimialoihin vuodentakaiseen verrattuna. Joka seitsemäs eli 15 prosenttia alan yrityksistä oli maksuvaikeuksissa jo ennen koronakriisin puhkeamista.

– Korona näyttää tuoneen totaalipysähdyksen jo entuudestaan maksuviiveistä kärsivälle majoitus- ja ravintolatoimialalle. Maksuviiveet olivat kasvussa vuoden alussa niin ikään teollisuudessa, tukku- ja vähittäiskaupassa sekä logistiikassa. Vaikeuksia on siten odotettavissa myös monille muille toimialoille. Ilmassa on merkkejä, ettei kysyntä voi palata koronaa edeltävälle tasolle kovin nopeasti. Tämä enteilee pysyviä muutoksia markkinaan sekä syviä maksuvaikeuksia- ja konkurssiaaltoa suomalaiseen yhteiskuntaan, toteaa Juha Iskala, Intrumin myyntijohtaja.

– Lisääntyneet maksuvaikeudet näkyvät Intrumilla erilaisten maksusuunnitelmien merkittävänä lisääntymisenä. Meidän tehtävämme on tukea yrityksiä ja yksityishenkilöitä taloudellisessa ja inhimillisessä kriisissä tekemällä nimenomaan joustavasti eräpäivien siirtoja ja maksusuunnitelmia. Yhtälailla tuemme yrityksiä luottoriskien ja siten kassavirran kehityksen arvioinnissa erilaisten luottotieto- ja analytiikkapalveluiden avulla, Iskala kertoo.

Maakunnittain mitattuna maksuviiveet jakautuivat melko tasaisesti.  Suurimmat hyppäykset maksuviiveiden määrissä nähtiin Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla ja Lapissa.

Kun maksuviiveiden kehitystä tarkasteltiin henkilöstöluokittain, tilastoista nähtiin että yli sata henkeä työllistävien yritysten maksuviiveet ovat kasvaneet eniten, kolme prosenttiyksikköä. Tämän kokoluokan yrityksistä maksuviiveitä on siis 36 %. Maksuviiveet kasvoivat hieman myös pienemmissä yrityksissä.   

Linkki yritysten maksuviiveraporttiin.

Lisätietoja:

Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy
puhelin: +358 50 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com

Leena Rindell, viestintäpäällikkö, Intrum Oy
puhelin: +358 9 229 11 623, sähköposti: leena.rindell@intrum.com