Koronan johdosta kulutus keskittyi tarpeellisiin hankintoihin, osa koki syntyneen säästön positiivisena

Intrumin toukokuussa teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan 61 prosenttia suomalaisista kertoi keskittävänsä ostokset vain pakollisiin arkipäivän hankintoihin. Niiden vastaajien keskuudessa, joiden työllisyyteen korona on vaikuttanut, ostoksensa arkipäivän hankintoihin keskittävien osuus on vieläkin suurempi, 77 prosenttia.

Samalla kun kulutus on vähentynyt, myös säästäminen näyttää vähentyneen. 69 prosenttia vastaajista sanoo, ettei ole tyytyväinen summaan, jonka voi kuukausittain säästää. 40 prosenttia sanoo, ettei säästä lainkaan, luku on kasvanut viime syksystä 3 prosenttiyksikköä. 30 prosenttia sanoo säästävänsä nyt vähemmän kuin ennen koronaa.

Intrumin myyntijohtaja Juha Iskalan mukaan näyttää siltä, että kolmasosalla rahaa on kertynyt säästöön kulutuksen vähentymisen takia. Se on koettu positiiviseksi, vaikka suurin osa näyttää kuitenkin olevan tyytymättömiä summaan, jonka voivat kuukausittain säästää.

–Korona on kulutuksen vähentyessä siirtänyt joitakin kotitalouksien hankintoja varmasti myös eteenpäin. Nyt olisi tärkeää saada kulutus kasvamaan ja monipuolistumaan, sillä kysyntä luo työpaikkoja ja sitä kautta hyvinvointia. Se auttaa myös niitä, joihin koronakriisin vaikutukset iskevät voimakkaimmin, kuten nuoria aikuisia ja lapsiperheitä, Iskala toteaa.

Moni sanoo koronan vaikuttaneen myös asenteisiinsa, mitä tulee ostamiseen ja tuotteiden alkuperän tiedostamiseen. 50 prosenttia vastaajista sanookin nyt suosivansa paikallisesti tuotettuja tuotteita.

Lisätietoja:

Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy
Puh: +358 50 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com

Leena Rindell, viestintäpäällikkö, Intrum Oy
Puh: +358 9 229 11 623, sähköposti: leena.rindell@intrum.com