Kuluttajien velkaantuminen lisääntynyt koronakriisin seurauksena - rahan lainaaminen laskujen maksuun yleistynyt

Intrumin toukokuisen kuluttajien maksukäyttäytymistä ja taloudellista hyvinvointia luotaavan kyselytutkimuksen mukaan 29 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisista kertoo koronalla olleen vaikutuksia työllisyyteensä. 37 prosenttia kertoo kotitaloutensa tulojen laskeneen ja 42 prosenttia laskujensa kasvavan tuloja nopeammin. Myös maksuajat ovat pidentyneet, kun 35 prosenttia vastaajista kertoo lykänneensä laskujen maksua voidakseen maksaa päivittäiset pakolliset hankinnat. Luku on lähes 10 prosenttia Euroopan keskiarvoa korkeampi

13 prosenttia vastaajista kertoo joutuneensa ottamaan lisää velkaa selviytyäkseen arkipäivän hankinnoista. Milleniaalit (19 %) ja lapsiperheet (20 %) näyttävät tutkimuksen mukaan velkaantuvan muita väestöryhmiä nopeammin.

Rahaa lainaaminen laskujen maksuun lisääntynyt

Rahaa myös lainataan nyt laskujen maksua varten enemmän kuin viime syksyllä. Toukokuun mittauksessa 28 prosenttia vastaajista kertoo lainaavansa rahaa tai käyttävänsä luottokortin limiitin täyteen laskujen maksua varten, kun syksyllä näin vastasi 13 prosenttia vastaajista. Rahan lainaaminen ja luottokortin limiitin käyttäminen tappiin asti on kasvanut jyrkästi kaikissa muissa ikäluokissa kuin 55-64 vuotiaiden ikäryhmissä. Myös eläkeläiset lainaavat nyt huomattavasti enemmän kuin syksyllä.

Intrumin maksutietodata tukee White Paperin tuloksia velkaantumisen lisääntymisestä

Intrumin omasta maksutietodatasta selviää, että kuluttajaperinnässä oleva kokonaispääoma on kasvanut kevään aikana. Maksutietodata vahvistaa havaintoja siitä, että covid-19 on lisännyt maksuviiveitä ja velkaantumista viime syksyyn verrattuna.  

– Kyselytutkimuksen sekä datasta saamamme tulokset huolestuttavat, sillä ne kertovat suomalaisten kuluttajien entistä heikommasta maksukyvystä, maksujen viivästymisestä ja velkaantumisen kasvusta. Korona näyttää kääntäneen velkaantumisen uudelleen nousuun. Tällä hetkellä näyttää siltä, että talouden vaikeudet tulevat olemaan pitkäkestoisia, kuten myös niiden vaikutukset kuluttajien talouteen ja maksukäyttäytymiseen, toteaa Juha Iskala, Intrumin myyntijohtaja.

Lisätietoja:

Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy
Puh: +358 50 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com

Leena Rindell, viestintäpäällikkö, Intrum Oy
Puh: +358 9 229 11623, sähköposti: leena.rindell@intrum.com