TEP2020: Intrum perintä- ja rahoituspalveluiden kärjessä jo 10 vuotta peräkkäin

Intrum sijoittui Taloustutkimus Oy:n Työelämän päättäjät (TEP) -tutkimuksessa jälleen toimialansa kärkeen. Vuoden 2020 tutkimus mukaan lukien kyseessä on jo Intrumin 10.s kärkisija perintä- ja rahoituspalveluiden mielikuvia yrityspäättäjiltä mittaavassa tutkimuksessa.

TEP-tutkimus arvioi yrityksiä kymmenellä eri mittarilla sekä niistä muodostuvalla yleisarvosanalla. Intrum sijoittui uusimmassa, vuoden 2020 tutkimuksessa kärkeen yhdeksällä mittarilla kymmenestä. Yhtiön vahvuuksiksi arvioitiin erityisesti luotettavuus, toimintavarmuus, henkilöstön asiantuntemus sekä palvelut ja asiakaspalvelu.

Luotettavuus tärkein kriteeri

Tutkimuksen avulla yritykset saavat tietoa yritysmielikuvansa heikkouksista ja vahvuuksista. Intrumin myynti- ja markkinointijohtaja Juha Iskalan mukaan toimialalla korostuu luotettavuus: ”Tiedämme muista tutkimuksista, että alallemme ensisijaista on luotettavuus. Tässä osa-alueessa saavutettu ensimmäinen sija onkin meille tärkeä onnistumisen mittari. Kyselyiden tarkoitus on kuitenkin ennen kaikkea antaa meille suuntaa toimintamme kehittämiseen. Yksi meillä selkeästi kehittämistä vaativa asia on ollut innovatiivisuus ja tähän olemme nyt panostaneet vahvasti. Tuomme tänä vuonna Suomen markkinoille uuden työkalun, joka tukee yrityksen vastuullista luotonmyöntämistä, lisää oikeudenmukaisuutta luottokauppaan ja ehkäisee osaltaan ylivelkaantumista.”

Onnistuminen vaatii pitkäjänteistä kehitystyötä

Intrum on osallistunut Taloustutkimus Oy:n vuosittaiseen tutkimukseen jo vuodesta 2007 lähtien osana jatkuvaa kehitystyötään. Yhtiön toimitusjohtaja Tommi Sova kiittää menestyksestä henkilöstöä: ”Tulokset kertovat henkilöstömme sitoutumisesta ja tavoitteestamme tarjota suomalaisille ylivertaista palvelua. Intrumin luotettavuus ja osaava henkilöstö mahdollistavat myös asiakkaidemme menestyksen kovassa kilpailussa. Mittaamme onnistumistamme monilla mittareilla, muun muassa loppuasiakkaidemme antamalla anonyymilla palautteella. Yhdistelemällä eri tutkimuksia ja arvioita saamme kattavamman kuvan siitä, miten onnistumme tavoitteessamme. Tämä on yksi tunnustus tekemästämme pitkäjänteisestä työstä.”

 

Tietoa TEP-tutkimuksesta

Taloustutkimus Oy:n Työelämän päättäjät (TEP) -tutkimus kertoo suomalaisten päättäjien yritysmielikuvista, yritysten tunnettuudesta sekä toimialan eri yritysten heikkouksista ja vahvuuksista. Kyselyyn vastasi syys-lokakuussa 2020 yhteensä 2736 eri toimialojen yrityksissä työskentelevää henkilöä, joista 314 arvioi yhteensä 10 perintä- ja rahoitusalan toimijaa.