TEP2019-tutkimus: Intrum toimialansa paras lähes kaikilla mittareilla

Intrum sijoittui erinomaisesti Taloustutkimus Oy:n vuosittain teettämässä TEP-markkinatutkimuksessa, jossa kysyttiin kokemuksia rahoitus- ja perintäpalveluista. Kymmenestä mittarista yhdeksässä Intrum sijoittui verrokkiryhmän kärkeen. Intrum erottautui erityisesti kilpailijoistaan toimintavarmuudella, palveluvalikoiman laajuudella, luotettavuudella sekä asiantuntemuksella.

TEP-tutkimus on Taloustutkimus Oy:n vuosittain teettämä kyselytutkimus, johon Intrum on osallistunut vuodesta 2007 lähtien. Intrum on menestynyt tutkimuksessa hyvin myös aiempina vuosina, mikä kertoo siitä että pitkäjänteinen kehittämistyö palveluiden laadun, kattavuuden, toimintavarmuuden ja tunnettuuden osalta kantaa hedelmää.

– Tuntuu valtavan hienolta ja palkitsevalta saada näin upea tunnustus tekemästämme työstä, kiitos tästä kuuluu koko organisaatiollemme joka on todella sitoutuneesti ja systemaattisesti kehittänyt asiakaskokemustamme vuodesta toiseen kaikilla osa-alueilla, iloitsee Intrumin toimitusjohtaja Tommi Sova.

Inhimillinen kohtaaminen luotonhallinnan ytimessä

Samoilla linjoilla Sovan kanssa on Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala, joka haluaa jatkossakin nähdä Intrumin sijoittuvan alansa ykköseksi.

– Panostamme asiakaskokemukseen vahvasti myös tulevina vuosina. Vaikka kattava palvelutarjonta, tehokkaat prosessit ja digitalisaation hyödyntäminen ovat ehdoton edellytys menestymiselle, meille on sydämen asia, että asiakkaamme kokevat saavansa Intrumilta parasta asiantuntemusta, heidän huolensa tulevat kuulluiksi ja pulmiin löydetään ratkaisut. Luotonhallinnassa jos missä on pohjimmiltaan kyse ihmisistä ja heidän auttamisestaan kohti velatonta huomista. Meidän tehtävänämme on tukea asiakkaitamme kohti entistä vastuullisempaa luotonmyöntämistä ja -ottamista ja lisätä heidän taloudellista hyvinvointiaan jokaisessa kohtaamisessamme. Se on tärkeä ja innostava tehtävä, Iskala toteaa.

Tietoa TEP-tutkimuksesta:

TEP-tutkimus on Taloustieto Oy:n vuosittain tekemä tutkimus. Se on tarkoitettu yritysjohdon käyttöön yritysmielikuvan seurannan työvälineeksi. Tutkimusraportti sisältää muun muassa tiedot toimialan yritysten tunnettuudesta sekä yleisarvosanasta. Tutkimusraportissa kerrotaan myös kaikkien toimialan yritysten heikkoudet ja vahvuudet eri yritysmielikuvatekijöistä. Tutkimukseen vastanneet yrityspäättäjät ovat arvioineet lisäksi yrityskuvatekijöiden tärkeyttä sekä tuntemiensa yritysten suositteluhalukkuutta. Tutkimus toteutetaan vuosittain.

Lue lisää tutkimuksesta >

Lisätietoja:

Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy,
puh: +358 50 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com
Leena Rindell, viestintäpäällikkö, Intrum Oy,
puh: +358 9 229 11 623, sähköposti: leena.rindell@intrum.com