Talouden lumipalloefektiä pyrittävä välttämään turvaamalla rahoitus ja saatavien hallinta

Sekä inhimillisesti että taloudellisesti tarkastellen yhteiskuntamme on vakavan tilanteen edessä. Moni yritys on joutunut kovien päätösten eteen, kun kassavirta on äkisti tyrehtynyt poikkeustilatoimenpiteiden seurauksena. Rahoitus- ja kassavirtalaskelmia tarkastellaan eri skenaarioiden valossa, jotta silta kriisin yli voitaisiin rakentaa mahdollisimman kantavaksi.

Olen käynyt useita keskusteluja yrittäjien ja yritysten johtajien kanssa viime päivinä. Jokaisen tilanne on hieman erilainen, toimialasta ja yrityksen taloudellisesta kunnosta riippuen. Kaksi asiaa on kuitenkin noussut jatkuvasti esille koronaviruksen ohella: rahoituksen turvaamisen tärkeys sekä saatavien hallinnan vakauttaminen kriisiolosuhteissa.

Rahoituksen varmistaminen on ensisijaista, mikäli kassavirta on pysähtynyt äkillisesti poikkeuslainsäädännön aiheuttamien toimenpiteiden johdosta. Ajantasaisesta laskutuksesta ja saatavien hallinnasta kiinni pitäminen on jakanut asiakkaitamme kahteen leiriin. Osa toivoo saatavien hallinnan tehostamista kun taas toinen puoli on halukas tekemään niihin höllennyksiä. Oikea vastaus on sellainen, joka pitää huolen yrityksen käyttöpääoman riittävyydestä kriisin yli. Täytyy muistaa, että emme ole vielä nähneet kriisin kaikkia vaikutuksia, vaikka voimme oppia nopeasti muiden edelläkävijämaiden tilanteista.

Mielestäni tällä hetkellä on joka tapauksessa vastuullista pitää huolta ajantasaisesta laskutuksesta sekä saatavien hallinnasta. Jos yritykset jättäisivät laskuttamatta, rahan kierto yhteiskunnassa hidastuisi ja se kiihdyttäisi kansantuotteen laskua edelleen. Laskutuksen hidastamisen vaikutukset olisivat kauaskantoisia.

Koronaviruksen vaikutukset eivät vielä näy maksuviivetiedoissa. Tulemme seuraamaan viikkotasolla yritysten maksuviiveiden kehitystä ja julkaisemaan tätä tietoa asiakkaillemme säännöllisesti. Sen lisäksi Intrumin Luottotietopalvelut tarjoavat reaaliaikaisen näkymän asiakkaidesi maksuviiveiden kehitykseen, mikäli valitset Jatkuva Rating -palvelun.

Haluan korostaa, että olemme sinun ja asiakkaidesi apuna tässä kriisissä. Teemme kaikkemme, jotta voimme tukea yritystäsi ja asiakkaitasi näissä olosuhteissa. Voit luottaa siihen, että noudatamme erityistä herkkyyttä suhteessa asiakkaidenne maksuvaikeuksiin ja tarjoamme joustavasti maksusuunnitelmia sekä yritystrattojen protestointien viivästyksiä aina kun se on perusteltua.

Jatketaan keskusteluja. Olethan heti yhteydessä, mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää palveluistamme

Tommi Sova
toimitusjohtaja, Intrum Oy