Perintälakiin on tulossa väliaikaisia muutoksia

Suomen hallitus on antanut esityksen perintälain väliaikaiseksi muuttamiseksi 29.10.2020. Kyseessä on yritysperintää koskeva tilapäinen lakimuutos, jonka on tarkoitus olla voimassa noin kuuden kuukauden ajan. Arviomme mukaan lakimuutos tulee voimaan 1.1.2021 ja sen tavoitteena on suojata yrityksiä koronaviruspandemian aiheuttamassa taloudellisessa epävarmuustilanteessa.

Hallituksen antamassa lakimuutosesityksessä ehdotetaan tilapäisiä tiukennuksia perintälakiin yritysperinnän osalta. Lakimuutoksessa esitetään mm. nykyistä yksityiskohtaisempaa sääntelyä yrityssaatavien perintäprosessin, maksumuistutus- ja perintäkulujen osalta sekä väliaikaisia rajoituksia tratan käyttöön. Kuluttajaperintää koskevat säännökset pysyvät ennallaan.

Lakia sovelletaan sekä velkojien itsensä että perintätoimistojen tekemiin yrityssaatavien perintätoimenpiteisiin.

Esityksen sisältö pähkinänkuoressa - mikä muuttuu?

  • Väliaikaisessa lakimuutoksessa yritysperinnän kuluista ja perintätoimenpiteistä säädetään aiempaa yksityiskohtaisemmin. Tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan yritysperinnässä perintäkulut perustuvat tehtyyn työhön. Väliaikaisessa lakimuutoksessa kuluihin säädetään euromääräiset enimmäismäärät.
  • Yrityssaatavaa koskevan maksumuistutuksen enimmäiskuluksi säädetään 10 euroa. Tämä koskee sekä velkojan itsensä että perintätoimiston lähettämää maksumuistutusta.
  • Yrityssaatavien maksuvaatimus-, maksuajan pidennys- ja maksusopimuskuluille säädetään enimmäismäärät. Maksuvaatimus- ja maksusopimuskulut porrastuvat saatavan pääoman mukaisesti.
  • Tratan käyttö on sallittu vain, jos velallisena on muu kuin yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Väliaikaisen lain voimassaolon aikana trattaa käytetään siis pääsääntöisesti vain, jos velallisena on osakeyhtiö. Pienten ja juuri toimintansa aloittaneiden osakeyhtiöiden osalta tratan julkaisua on rajoitettu.
  • Tratasta aiheutuville kuluille sekä konkurssiuhkaisen maksuvaatimuksen kuluille säädetään enimmäismäärä.
  • Perintätoimenpiteille säädetään aikarajat siten, että yritysperinnässä perintätoimenpiteiden välin tulee olla vähintään 7 päivää.
    • Esimerkiksi maksuvaatimuksen voi lähettää vasta kun maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut 7 päivää.
  • Lisäksi väliaikaisessa laissa säädetään perintäkuluihin oikeuttavien perintätoimien enimmäismäärästä sekä kokonaiskuluvastuusta yrityssaatavien perinnässä.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Esitys etenee seuraavaksi eduskuntakäsittelyyn, jossa lain sisältöön voi vielä tulla muutoksia. Laki tulee voimaan todennäköisesti hyvin pian lain vahvistamisen jälkeen, ja sen on tarkoitus olla voimassa kesäkuun 2021 loppuun saakka.

Mitä muutos tarkoittaa Intrumin asiakkaille?

Huolehdimme Intrumilla siitä, että yritysperinnän perintäprosessimme tulee vastaamaan tilapäisen perintälakimuutoksen mukaisia vaatimuksia.

Koska lakia sovelletaan myös velkojien itsensä tekemiin yritysperinnän toimenpiteisiin, asiakkaidemme tulee tarkastaa omat maksumuistuttamiseen (mikäli hoidatte maksusta muistuttamisesta itse) ja perintään siirtoon liittyvät prosessinsa mm. maksumuistutuskulujen enimmäismäärän sekä perintään siirron toimenpideajankohdan osalta.

Maksumuistutuksesta voi väliaikaisen lakimuutoksen voimassaolon aikana vaatia yritysasiakkaalta kulua enintään 10 euroa ja saatavan voi siirtää perintään kun maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut 7 päivää.

Tiedotamme muutoksen vaikutuksista lisää lakimuutoksen eduskuntakäsittelyn päätyttyä, kun lain sisältö on vahvistunut.

Jyrki Lindström, Intrum Legal Director

 

Lue lisää hallituksen esityksestä tästä