Suomalaiset naiset hoitavat talouttaan miehiä paremmin - Lapissa ja Kainuussa sekä naiset että miehet ylivelkaantuvat muuta maata nopeammin, Kymenlaaksossa ylivelkaantuvat miehet

Intrumin tuore naisten taloudellista tilaa käsittelevä analyysi paljastaa, että vaikka koronapandemian keskellä naiset ovat kärsineet miehiä enemmän, ovat he siitä huolimatta hoitaneet miehiä paremmin talouttaan. Naisten rahankäytön huolellisuus näkyy kaikissa ikäryhmissä ja maakunnissa. Nopeammin ylivelkaantuvia maakuntia, kuten Kymenlaaksoa, Lappia ja Kainuuta, yhdistää maksuhäiriöiden lisäksi negatiivinen muuttoliikenne ja naisten vähäinen osuus väestöstä.

Naisten rahankäytön huolellisuus näkyy velkamäärissä. Samaan aikaan kun koronapandemia on laskenut naisten maksukykyä (6 %) miehiä enemmän (4 %), hoitavat naiset laskunsa miehiä tunnollisemmin (vuonna 2020 rekisteröidyt perintätapaukset: naiset 43 %, miehet 57 %). Naisilla on myös vähemmän velkaa perinnässä (naiset 38 %, miehet 62%). Lisäksi yksittäisen velan suuruus on naisilla miehiä pienempi ja naiset maksavat velkansa suhteellisesti miehiä paremmin. Suurimmat erot sukupuolten välillä ovat ikäihmisissä, joissa miesten osuus perintätapauksista on 60 % ja naisten 40 %. Nuorilla aikuisilla perintätapausten määrät ovat puolestaan vähentyneet eniten.

”Koronapandemia on osunut erityisesti matkailu- ja palvelualoille ja näillä aloilla myös työskentelee runsaasti naisia. Heikentyneestä maksukyvystään huolimatta naiset näyttävät tulosten perusteella huolehtivan raha-asioistaan keskimäärin miehiä paremmin. Tuloksia naisten ja miesten sekä eri ikäryhmien välillä voi selittää osin myös se, että perinteisesti miehet ovat ottaneet isompia velkoja nimiinsä kuten esimerkiksi autolainoja ja niihin liittyviä vakuutuksia. Nuorten laskeneita perintätapausten määriä selittää se, että nuorille ei ole ehtinyt kertyä paljoa velkaa ja heidän kulutuksensa myös joustaa enemmän kuin vanhempien ikäluokkien”, toteaa Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala tuloksista.

Muuttotappiosta kärsivässä Kainuussa, Lapissa ja Kymenlaaksossa ylivelkaantuminen on muuta maata nopeampaa

Taloudellinen toimeliaisuus on koronapandemian vuoksi laskenut niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa ja kuluttajien taloudellista tilannetta helpottaakseen osa velkojista on myöntänyt velallisille tavanomaista pidempiä maksuaikoja. Molemmat ovat vaikuttaneet perintätapausten määrän vähenemiseen Suomessa.

Tuloksia tarkastellessa esiin nousee kuitenkin muutama maakunta, joiden tilanteet poikkeavat muusta Suomesta. Lapissa ja Kainuussa perintätapausten määrät ovat nousseet sekä miehillä ja naisilla, Kymenlaaksossa määrät ovat nousseet vain miehillä. Näillä alueilla taloudellisen tilanteen muutos on ollut muuta Suomea voimakkaampi.

”Naistenpäivän kunniaksi vertailimme naisten ja miesten maksukykyä kyseisissä maakunnissa. Näitä maakuntia yhdistää maksuvaikeuksien lisääntymisen lisäksi negatiivinen muuttoliikenne ja huomattavasti miehiä pienempi naisten osuus. Esimerkiksi YLE uutisoi jokin aika sitten, että Kainuussa suurin muuttoliike pois on ollut synnytysikäisillä naisilla”, Iskala tiivistää.

Data ja analyysi

  • Intrum julkaisee naisten taloudellisen tilan kehitystä kuvaavan analyysin pohjautuen yhtiön omaan dataan yli 0,5 miljoonasta suomalaisesta kuluttajasta.
  • Data on koostettu aikavälillä 1.3.2020-1.2.2021 ja verrattu edellisen saman aikavälin tuloksiin. Tulos ilmaistaan prosentuaalisena muutoksena.
  • Sukupuoli-, ikäryhmä- ja maakuntakohtaiset jakaumat on laskettu suhteellisena osuutena ajanjakson kaikista perintätapauksista.