Millaisen some-sisällön nuoret aikuiset arvottavat laadukkaaksi, kun kyse on taloustietämyksen lisäämisestä?

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Luova toimisto Krean opiskelijat saivat opintojaksolla tehtäväkseen pohtia, vetoaako Intrumin sosiaalisen median sisältö, eritoten Instagram-kanavassa, nuoriin aikuisiin ja millaista sisältöä he kaipaisivat kyseisen kohderyhmän taloustietämyksen lisäämisen tueksi.

Intrumin ja Haaga-Helian yhteistyöprojekti kuuluu Haaga-Helian markkinoinnin ja viestinnän Krea Creative - Luovan suunnittelutyön opintojaksoon, jossa opiskelijat tutustuvat case-esimerkin avulla Intrumin brändin rakentamiseen ja tarinankerrontaan. Opiskelijat pääsevät myös toteuttamaan analyysiensä pohjalta viestintäkampanjan Intrumin Instagram-kanavassa.

”Esittelyluennolla kerroin opiskelijoille lyhyesti luotonhallinnan toimialasta ja Intrumin toiminnasta, lisäksi esittelin päähavaintoja yritysten ja kuluttajien maksukäyttäytymisestä Intrumin kansainvälisiin tutkimuksiin pohjautuen. Tehtäväksiannossamme pyysimme opiskelijoita luomaan ja suunnittelemaan Intrumin Instagramiin minikampanjan, jonka tavoitteena on lisätä nuorten aikuisten taloustietämystä ja ohjata heitä kohti kestäviä taloudellisia valintoja niin kulutus- kuin maksukäyttäytymisessään”, Intrumin viestintäpäällikkö Leena Rindell kertoo.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa opiskelijat kuvaavat tyypillisen nuoren aikuisen taloudellisena toimijana: minkälaisia nuoret aikuiset ovat rahan käyttäjinä ja laskujen maksajina, säästäjinä, sijoittajina, lainan tai kulutusluottojen ottajina? Pohdintojen avulla on tarkoitus muodostaa erilaisia nuori rahan käyttäjä -profiileja, joita opiskelijat voivat hyödyntää sisältökampanjaa suunnitellessaan.

Toisessa vaiheessa opiskelijat arvioivat Intrumin sisältöä Instagramissa niin kiinnostavuuden, ajankohtaisuuden, hyödyllisyyden, puhuttelevuuden kuin vaikuttavuuden osalta ja laativat havainnoistaan yhteenvedon.

Kolmannessa vaiheessa opiskelijat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan sellaisen some-kampanjan Instagramiin, jonka he uskovat vetoavan nuoriin aikuisiin rahan käyttäjinä ja jonka he uskovat parhaiten lisäävän nuorten taloustietämystä ja sitä kautta ennaltaehkäisevän ylivelkaantumista.

”Nuorten kanssa on erittäin palkitsevaa työskennellä, sillä he ovat sosiaalisen median suurkuluttajia ja siten parhaita asiantuntijoita niin sisällön vaikuttavuuden kuin kiinnostavuuden suhteen. Toivon, että voimme sivutuotteena löytää opiskelijoiden kanssa myös meille täysin uusia vaikuttamisen kanavia ja tapoja, joita emme välttämättä ole tulleet ajatelleeksi. Heti ensimmäisen luennon perusteella kävi selväksi, että ryhmässä yhdistyy raikas tuulahdus ennakkoluulottomuutta, uteliaisuutta, digitaaliseen edelläkävijyyteen ja terävään analyyttisyyteen upealla tavalla, Rindell innostuu. Odotan todella paljon tältä projektilta ja tulevilta yhteistyöhankkeiltamme markkinointiviestinnän parissa, Rindell jatkaa.

Seuraa uutisia projektin etenemisestä Intrumin sosiaalisessa mediassa.