Maksuviiveet keskittyvät nyt tietyille yrityksille, vaikka yleinen talouden hidastuminen on vähentänyt maksuviiveellisten yritysten suhteellista osuutta

Intrum julkaisee neljännesvuosittain yritysten maksuviiveiden kehitystä kuvaavan raportin. Kolmannen vuosineljänneksen raportista nähdään, että maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus on pienentynyt, mihin vaikuttaa osaltaan taloudellisen toimeliaisuuden väheneminen koronapandemiasta johtuen. Intrumin omasta datasta on kuitenkin nähtävissä, että kumulatiivisesti yritysten välisten perintätoimeksiantojen määrä on hieman viime vuotta korkeammalla tasolla, mikä kertoo maksuviiveiden kertymisestä tietyille yrityksille.

Maksuviiveellisten yritysten osuudet eri toimialoilla näyttävät tutkimuksen mukaan noudattavan vakiintunutta kaavaa poikkeusoloista huolimatta.

– Heinä-syyskuussa maksuviiveet ovat kehittyneet odotetusti eri toimialojen välillä, eikä toimialojen keskinäisessä dynamiikassa ole tapahtunut suuria muutoksia poikkeusolojen aikana. Historiallisesti toimialaluokkien keskinäinen järjestys näyttää siis pysyneen melko vakiintuneena. Majoitus- ja ravitsemustoiminnassa maksuviiveellisten yritysten osuus on edelleen muita toimialoja huomattavasti korkeampi, toteaa Juha Iskala, Intrumin myyntijohtaja.

Se, miksi maksuviiveitä on syntynyt nyt vähemmän, johtuu Iskalan mukaan siitä, että laskuttajat myöntävät poikkeusolosuhteista johtuen tavanomaista pidempiä maksuaikoja sekä tekevät erilaisia maksujärjestelyitä ennen kuin saatavat siirtyvät perintään. Perintätoimeksiantojen kumulatiivinen kehitys on kuitenkin viime vuosiin nähden hieman korkeammalla tasolla, vaikka samaan aikaan maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus on pudonnut. – Tämä kertoo siitä, että maksuviiveet näyttäisivät kasautuvan samoile yrityksille. Osalla yrityksistä maksuvaikeudet ovat syventyneet. Koronatilanteesta johtuen konkurssiuhkaista perintää ei ole tehty, Iskala toteaa.

Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito sekä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta lukeutuvat toimialoihin, joihin taloudellisen toimeliaisuuden hidastuminen vaikuttaa arvoketjujen kautta.

Maakuntien välisessä tarkastelusta nähdään, että maksuviiveellisten yritysten osuus on pudonnut kaikissa muissa maakunnissa Lappia lukuun ottamatta. Kevään matkustussesongin menetys saattaa edelleen näkyä Lapin yrityskentässä.

Seuraava maksuviiveraportti ilmestyy jälleen tammikuussa. Moni uskoo maksamisen haasteiden jatkuvan vielä pitkään - Intrumin European Payment Reportin mukaan jopa 41 % kyselyyn vastanneista yrityksistä uskoo saataviin liittyvien maksuviiveiden ja luottotappioiden riskin kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana.

Lisätietoja:

Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy
puh: +358 50 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com

viestinta@intrum.com