Korona pysäytti talouden rattaat, mikä näkyi yritysten maksuviiveiden suhteellisena laskuna edellisvuoteen verrattuna

Yritysten maksuviiveet keskimäärin vähenivät 6,5 prosenttia vuoden toisella kvartaalilla verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Todennäköisin selitys maksuviiveiden määrän laskuun löytyy siitä, että covid-19-pandemian pysäyttäessä talouden rattaat laskutus väheni. Näin ollen myöskään maksuviiveitä ei pääse syntymään. Maksuaikojen pidennykset ja suorat tuet yrityksille ovat osaltaan hillinneet maksuviiveiden syntymistä.

Intrumin myyntijohtaja Juha Iskalan mukaan on todennäköistä, että taloudellisen toimeliaisuuden palautuminen vaikuttaa myös maksuviiveisiin lisäävästi.

– Mikäli korona on aiheuttanut kassavajetta yrityksissä, toiminnan uudelleenkäynnistämisessä saattaa olla haasteita, jotka voivat heijastua maksuviiveinä vuoden kolmannella ja neljännellä kvartaalilla, Iskala totetaa.

Toinen aalto, maksuviiveet ja konkurssit

Iskala arvioi, että pandemian toinen aalto toteutuessaan aiheuttaa todennäköisesti taloudellisen toimeliaisuuden vähenemistä, mikä supistaisi maksuviiveiden syntymistä akuutissa vaiheessa. Eri velkojatahot ovat joustaneet maksuajoissa merkittävästi, mikä on helpottanut tilannetta tähän asti. Konkurssit eivät ole toistaiseksi merkittävästi lisääntyneet viime vuoteen nähden koronakevään seurauksena. Konkurssiin hakemista on rajoitettu yhteiskunnan koronatilanteesta johtuen.

Mikäli pandemia alkaa levitä uudelleen syksyllä ja näemme kevään kaltaisia rajoitustoimia, saattavat keväällä heikkoon taloudelliseen tilanteeseen joutuneet yritykset hakeutua konkurssiin. Tämä riippuu pandemian uuden leviämisen lisäksi myös yrityksille suunnattavista tukipaketeista ja lainoista, joilla terveitä yrityksiä pyritään auttamaan poikkeusaikojen yli. On myös mahdollista, että ensimmäisenkin pandemia-aallon ongelmat yrityksissä realisoituvat konkurssienkin muodossa vasta myöhemmin syksyllä.

– Keskeinen kysymys on se, suoriutuvatko yritykset kasvaneen velkataakan alla vai pakottaako pitkittynyt kysynnän lasku yrityksiä lopettamaan toimintansa, Iskala sanoo.

Laskutuksen vähentyminen näkyy myös maakunnissa

Lapissa maksuviiveet ovat kasvaneet, mikä johtuu todennäköisesti turismin täydellisestä pysähtymisestä kesken vilkkaimman sesongin. Myös Kainuussa, Päijät-Hämeessä ja Ahvenanmaalla nähdään lievää kasvua maksuviiveissä. Ahvenanmaan kohdalla merenkulun pysähtyminen on lisännyt entisestään palvelu- ja vientialojen seisahtumisesta johtuvia haasteita.

Toimialatarkastelu: majoitus- ja ravitsemistoiminnassa eniten viiveitä

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä vesi- ja jätehuollon toimialoilla maksuviiveet ovat kasvaneet vertailuvuoteen nähden. Ravintoloiden sulkeminen ja turismin pysähtyminen aiheuttivat haasteita majoitus- ja ravitsemisalalla. Pidennetyt maksuajat ja muiden toimialojen seisahtuminen on saattanut aiheuttaa ongelmia vesi- ja jätehuollon yrityksille arvoketjujen kautta.

Suuremmissa yrityksissä enemmän maksuviiveitä

Kolmessa suurimmassa henkilöstöluokassa havaitaan kasvua maksuviiveellisten yritysten määrässä, mikä saattaa johtua siitä, että suuremmissa yrityksissä nopea reagoiminen muuttuneeseen tilanteeseen on hitaampaa.

Lisätietoja:

Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy
puh: +358 50 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com, 

viestinta@intrum.com