Oikeusministeriössä valmisteilla neljä perintään liittyvää lakialoitetta - tässä koosteet ja Intrumin kannanotot

Oikeusministeriö on tehnyt neljä perintään liittyvää lakialoitetta poikkeustilan voimaan astumisen jälkeen helpottaakseen yritysten ja yksityishenkilöiden selviytymistä taloudellista vaikeuksista korona-aikana. Näet niistä sekä koosteet että Intrumin lakiasiain johtajan Jyrki Lindströmin lausumat kannanotot alla. Säännöllinen viranomaisyhteistyö sekä asiantuntijanäkemysten kuuleminen lakivalmisteluissa ovat osa normaalia käytäntöä.

Ulosottolakiin väliaikaisia muutoksia: Hallitus esittää väliaikaista lakia ulosotossa olevien tilanteen helpottamiseksi koronaepidemian aikana. Lakimuutoksella helpotetaan velallisten mahdollisuutta saada rajoitettu tai kevennetty ulosottomenettely. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lyhennysvapaita kuukausia tai maksuaikojen myöhentämisiä. Lain on tarkoitus tulla voiman mahdollisimman pian ja olla voimassa 31.10.2020.

Lindström: ”Esitys on eduskunnan lakivaliokunnan käsittelyssä. Intrum suhtautuu perinnässä vastuullisesti maksujärjestelyihin ja sopimusjärjestelyihin. Intrumin haluaa kuitenkin korostaa, että esitystä pitäisi soveltaa ainoastaan niissä tilanteissa, jotka liittyvät covid-19 -epidemiasta tai siitä johtuvista poikkeusoloista aiheutuviin velallisen maksuvaikeuksiin.”

Rajoituksia velkojien oikeuteen hakea yritys konkurssiin: Hallitus on antanut lakiesityksen, jolla rajoitetaan velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Lakiesityksen tavoitteena on auttaa mahdollisimman monia yrityksiä selviämään koronavirustilanteen aiheuttamista talousvaikeuksista. Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys. Konkurssilaissa yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa viikon päästä siitä, kun se on saanut maksukehotuksen. Lakimuutoksen myötä näin ei enää käy. Maksukyvyttömyyden pitää olla pidempikestoista, jotta velkoja voi jatkossa tehdä konkurssihakemuksen.

”Muutoksen odotetaan vaikuttavan myös perintäyhtiöiden toimintaan ja rajoittavan konkurssiuhan käyttämistä perinnässä. Velkojat eivät siten käyttäisi konkurssiuhkaista maksukehotusta, kun ne perivät saatavia yrityksiltä, jotka ovat joutuneet koronaepidemian vuoksi vaikeuksiin. Laki tulee voimaan mahdollisimman pian ja on voimassa 31.10.2020 saakka.

Lindström: ”Esitys on eduskunnan lakivaliokunnan käsittelyssä. Intrum ei näe, että esityksen mukaiselle muutokselle olisi todellinen tarve, koska velkojien ja Intrumin ensisijainen tavoite on pyrkiä vapaaehtoisin maksusuunnitelmin ja -järjestelyin turvaamaan velkojan ja velallisen välisen asiakassuhteen jatkuvuus konkurssiin hakemisen sijaan.”

Kulutusluottojen enimmäiskorko 10 prosenttiin: Hallitus esittää, että pikavippien enimmäiskorko puolitetaan nykyisestä 20 prosentista 10 prosenttiin. Myös pikavippien suoramarkkinointi kielletään. Lakimuutoksen tavoitteena on kohtuullistaa korkoja poikkeustilanteessa, jossa yksityishenkilöiden maksuvaikeuksien odotetaan kasvavan.

Lindström: ”Esityksen sisällöstä saadaan tarkempaa tietoa huhtikuun loppuun mennessä, koska esityksen pitäisi olla voimassa toukokuun alusta lukien.”

Yrityssaatavien perintäkuluissa sovelletaan kuluttajasaatavien tasoa: ”Hallitus esittää, että pienten ja keskisuurten yritysten aseman helpottamiseksi perintälakiin tulee tehdä tilapäinen muutos, jolla kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismääriä sovellettaisiin myös yrityssaatavien perintään, kun velallisyritys on pk-yritys.”

Lindström: ”Esityksen valmistelu on edelleen kesken oikeusministeriössä. Palaamme tähän asiaan seuraavassa asiakastiedotteessa toukokuun alussa.”

Lisätietoja:

Jyrki Lindström, johtaja, Intrum Oy
puh: 09 229 111, sähköposti: jyrki.lindstrom@intrum.com

Leena Rindell, viestintäpäällikkö, Intrum Oy
puh: +358 9 229 11 623, sähköposti: leena.rindell@intrum.com