Juha Iskala: ”Luotonhallinnan merkitys on kiistaton koronakriisissä”

On sanomattakin selvää, että terveitä yrityksiä ei ole syytä ajaa konkurssiin ja yksityishenkilöiden maksuvaikeuksia on tuettava. Samaan aikaan on kuitenkin nähtävissä, että kriisin ratkeaminen ei ole vielä näköpiirissä ja että Suomeen on odotettavissa velkakriisi ja taantuma. Laskutuksen prosessit ja saatavien hallinta tulee pitää käynnissä myös kriisiaikana. Lue alta Intrum Oy:n myyntijohtaja Juha Iskalan näkemys luotonhallinnan merkityksestä yhteiskunnalle kriisiaikana.

Suomen hallitus pyrkii yhteistyössä eri viranomaisten, instituutioiden ja asiantuntijoiden kanssa tekemään ratkaisuja, jotka pyrkivät yhtä aikaan hillitsemään koronavirustartuntojen lisääntymistä ja tukemaan niitä yrityksiä ja yksityishenkilöitä, joiden toimeentuloon koronapandemian leviämisen rajoitustoimet pahiten iskevät. Tällä hetkellä odotamme Oikeusministeriöltä tarkennuksia ja lisäohjeita suunnitelmiin koskien muun muassa pk-sektorin perintäkulujen tasoa.

On selvää, että terveitä yrityksiä ei ole syytä ajaa konkurssiin ja maksuvaikeuksiin joutuneita yksityishenkilöitä on tuettava. Perintäkulujen alennus on varmasti hetkellinen helpotus maksuvaikeuksissa oleville yrityksille ja yksityishenkilöille. Samaan aikaan on kuitenkin nähtävissä, että kriisin ratkeaminen ei ole vielä näköpiirissä ja että Suomeen on odotettavissa velkakriisi ja taantuma. Laskutuksen ja luotonhallinnan prosessit tulee pitää toiminnassa - lisäjoustoilla varustettuina -  jotta rahan kierto yhteiskunnassa jatkuu. Velkaantumisen ja konkurssien lumipalloefekti on viimeistään edessä, kun poikkeusjärjestelyt puretaan. Intrumin datan mukaan noin 15 prosentilla majoitus- ja ravintola-alan yrityksistä oli eriasteisia maksuvaikeuksia jo ennen koronaa. Erääntyneistä saatavista muistuttamista ja vapaaehtoista perintää kannattaa silti jatkaa rahankierron ylläpitämiseksi.

Luotonhallinnan työkaluille on velkakriisin uhatessa siten erityinen tarve. Maksuvaikeuksissa luottolimiitit täyttyvät, ja laskulla myyminen ja ostaminen vaikeutuu. Siksi juuri nyt on tärkeää, että yritykset seuraavat aktiivisesti omien asiakkaidensa maksukäyttäytymistä ja pyrkivät hyödyntämään maksutietoa liiketoimintansa kassavirran ennustamisessa. Intrumilla maksuviiveiden seurantaan kehitetyn Jatkuva Rating -palvelun suosio on kasvanut voimakkaasti viime päivinä.

Tätä artikkelia kirjoittaessani koronan vaikutukset eivät vielä näy yritysten maksuviiveiden määrissä. Yritysten välisessä kaupassa maksuvaatimus- ja trattaprosessissa ovat sellaiset saatavat, jotka ovat erääntyneet helmikuussa. Odotettavissa kuitenkin on, että sekä yritysten että yksityishenkilöiden maksuvaikeudet tulevat kasvamaan huhtikuusta alkaen. Tällä hetkellä on jo havaittavissa kasvua maksusuunnitelmien määrissä.

Voit olla luottavaisin mielin sen suhteen, että teemme kaikkemme, jotta löydämme asiakkaidesi kanssa tilanteeseen parhaiten sopivat ratkaisut, ottaen huomioon poikkeustilanteen tuomat haasteet ja vaatimukset.  Olemme ohjeistaneet asiakaspalvelumme henkilöstön ottamaan koronan vaikutukset erityisen tarkasti huomioon. Odotamme viranomaisilta muutoksia trattaperintään, konkurssiperintään, haastamiseen sekä ulosottomenettelyyn ja kerromme niistä sinulle lisää ohjeistuksen tarkentuessa lähiviikkoina.

Hyvää pääsiäistä toivottaen,

Juha Iskala
myyntijohtaja
Intrum Oy