Intrum-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020: asema on vakaa epävarmassa maailmassa

Intrum-konsernin asema on vakaa epävarmassa maailmassa, yhtiöllä on vahva kassavirta ja likviditeettiasema. Covid-19 vaikuttaa Strategiset Markkinat -liiketoiminta-alueeseen, tulokseen vaikuttaa myös portfoliosalkkujen uudelleenarvostus.

Ensimmäinen vuosineljännes, tammi-maaliskuu 2020

  • Konsernin liikevaihto laski 3,333 miljoonaan Ruotsin kruunuun (3,752).
  • Oikaistu liikevoitto laski 1,095 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1,350). Portfoliosalkun uudelleenarvostus vaikutti vertailukelpoisiin eriin  -636 miljoonaa Ruotsin kruunua (+16)
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta nousi 2,267 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1,352) ja käytettävissä oleva likviditeetti kauden lopussa oli 13.5 miljardia Ruotsin kruunua.
  • Nettovelka suhteessa käyttökatteeseen oli 4.5x (4.0x).
  • Portfolioinvestoinnit olivat 1,650 miljoonaa Ruotsin kruunua (1,277). Investointien tuotto kasvoi 11 prosenttia (16) poislukien portfoliosalkkujen uudelleenarvostus.
  • Nettotulos laski 459 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1,347) ja osakekohtainen tulos laski -0.25 Ruotsin kruunuun (5.63).

Covid-19 vaikutukset Intrumiin

Covid-19 leviäminen Eurooppaan ja näin ollen Intrumin 24 maan markkina-alueelle on vaikuttanut monin tavoin Intrumiin. Vaikutukset ovat suurimmat Etelä-Euroopan liiketoiminnoissa, kuten Ranskassa, Kreikassa, Italiassa, Portugalissa ja Espanjassa. Tämä johtuu pääosin perinnän ja kassankierron hidastumisesta, sekä viruksen torjuntaan liittyvistä muista toimenpiteistä ja rajoituksista kuten myös maiden oikeusjärjestelmien alhaisesta toiminta-asteesta maaliskuussa.

Kaiken kaikkiaan Covid-19 vaikutukset Intrumin liiketoimintaan ovat väliaikaisia ja rajallisia, ja suurimmassa osassa maita liiketoiminta on ollut vakaata vuoden ensimmäisellä kvartaalilla, ja tähän päivään mennessä myös toisella kvartaalilla.

Pääjohtaja Mikael Ericson:

– Vuoden 2020 ensimmäinen vuosineljännes osoittautui hieman erilaiseksi kuin odotimme vuoden alussa, mutta olosuhteet huomioon ottaen olemme tyytyväisiä alkuvuoden tulokseemme. Liikevaihto oli 3,333 miljoonaa Ruotsin kruunua (3,752) ja  oikaistu liikevoitto laski 19 prosenttia, 1,095 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1,350). Operatiivisen toiminnan kassavirta ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli vahva kasvaen 68 prosenttia 2,267 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1,352). Samaan aikaan käyttökate kasvoi 14 prosenttia 2,633 miljoonaan Ruotsin kruunuun (2,314).

– Intrumin taloudellinen asema on siten vahva, huomioon ottaen hyvä likviditeettitaso ja vahva kassavirta, mitkä antavat meille vakaan pohjan globaalin epävarmuuden jatkuessa. Vahva taloudellinen selkäranka antaa meille merkittävää joustavuutta tilanteessa, jossa investointisasteen taso on matalampi, uusien portfoliosijoitusten tuottovaatimukset kasvaneet ja aktiviteetit yritysjärjestelyissä vähentyneet.

Lisätietoja:

Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations & Group Business Control
+46 76 897 07 08
+46 8 546 102 02
viktor.lindeberg@intrum.com
ir@intrum.com

Anna Fall, Chief Brand & Communications Officer
+46 70 996 98 21
anna.fall@intrum.com

Intrum AB (publ) on velvollinen noudattamaan tulosjulkistuksessaan EU:n kilpailuviranomaisten säännöksiä sekä arvopaperimarkkinalakia. Tiedot annettiin julkisuuteen 6. päivänä toukokuuta 2020  kello 07:00 CET.