Intrumin jatkuvuuden ja kriisinhallinnan ohje koronavirusepidemiaan liittyen

Intrumilla on liiketoiminnan jatkuvuuden ja kriisinhallinnan ohje, joka kattaa liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelun, kriisinhallinnan ja teknisen palautumisen.

Intrumilla on liiketoiminnan jatkuvuuden ja kriisinhallinnan ohje, joka kattaa liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelun, kriisinhallinnan ja teknisen palautumisen.

Ohjeeseen perustuen

  • Kaikissa Intrumin paikallisissa toimipisteissä on toimintaohjeet hätä- ja kriisitilanteita varten sekä listaus niistä tehtävistä, jotka on suoritettava kiireellisesti kriisitilanteessa. Ohjeistus on kaikkien työntekijöiden saatavilla sisältäen erilaiset kriisiskenaariot, pelastuspalvelujen yhteystiedot, vastuuhenkilöt sekä ohjeita toimintaan ja viestintään hätätilanteissa.
  • Kriisinhallinta tarkoittaa menettelyjä vakavien tapahtumien, häiriöiden ja hätätilanteiden varalle, joita ei voida hallita tavanomaisten toimintojen ja yksiköiden avulla. Kriisinhallintaan sisältyy kriisinhallintasuunnitelmassa dokumentoituja tarkistuslistoja, puhelinluetteloita ja rutiineja, jotka toimivat kriisinhallintaryhmän ohjeena. Suunnitelma on tarkoitettu vain kriisinhallintaryhmän jäsenten  käyttöön.
  • Liiketoiminnan jatkuvuuden ja kriisinhallinnan ohje toimii pohjana niille toimenpiteille ja menettelyille, joilla turvataan liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmassa listattujen liiketoiminnan kannalta kriittisten toimintojen ja prosessien ennalleen palauttaminen, uudelleen käynnistäminen ja ylläpito

Vallitsevan koronavirustilanteen johdosta Intrum on ohjeistanut työntekijöitään seuraavasti:

  • pidättäytymään riskialueille matkustamisesta (tällä hetkellä Kiina, Etelä-Korea, Japani, Hong Kong, Singapore, Iran ja Italia) ja muutoinkin noudattamaan viranomaisten lisäohjeistuksia
  • riskialueilla matkustaneita työskentelemään etätyössä vähintään 14 päivän ajan kotiinpaluusta ennen toimistolle palaamista
  • pidättäytymään matkustamasta Italian pohjoisosiin ja Italian toimistojen välillä (25.2.2020 lukien)
  • pidättäytymään osallistumasta sisäisiin ja ulkoisiin kansainvälisiin konferensseihin maaliskuun aikana. Kaikki maaliskuulle suunnitellut Intrumin kansainväliset konferenssit on lykätty myöhempään ajankohtaan
  • työskentelemään etätyössä 14 päivän ajan, mikäli työntekijään itseensä tai hänen perheenjäseneensä kohdistuu koronavirusepäily, kunnes testi on osoittautunut negatiiviseksi
  • työskentelemään varotoimena etätyössä, mikäli työntekijä on ollut kontaktissa toisen koronavirusepäilyn kohteena olevan henkilön kanssa

Intrum noudattaa WHO:n ja paikallisten viranomaisten (THL) suosituksia ja päivittää ohjeistustaan niiden mukaisesti.

Lisätietoja:

Salla Tulkki, Compliance Officer, Intrum Oy
puh: +358 9 229 111, sähköposti: salla.tulkki@intrum.com