Intrumin asiakastyytyväisyystutkimus

Tutkimuksen mukaan Intrumin asiakkaat Suomessa arvostavat erityisesti loppuasiakaspalvelua, laatua ja palveluiden vaikuttavuutta.

Intrumin konserninlaajuinen asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin joulukuussa 2019. Suomessa kyselyyn vastasi 655 asiakasta eri toimialoilta. Kaikkien asiakasryhmien yhteenlaskettu yleisarvosana oli 7,5/10. Pääasiakasryhmittäin mitattuna suurten laskutusvolyymien asiakkaat arvostivat erityisesti Intrumin loppuasiakkaiden asiakaspalvelua (9,2/10), eettisiä standardeja ja toimintaperiaatteita (8,9/10), palvelun laatua (8,7) ja vaikuttavuutta (8,6).

Suomen osalta asiakastyytyväisyyttä kuvaava indeksi Net Promoter’s Score (NPS) nousi viime vuoteen verrattuna. NPS:n kasvu viittaa siihen, että yhä useampi asiakas on halukas suosittelemaan Intrumin palveluita.

Asiakastyytyväisyyttä mitattiin sekä asiakasryhmittäin ja toimialoittain kuin myös palveluiden luotettavuuden, käyttöönoton, vaikuttavuuden, yhteistyön ja tiedonsaannin näkökulmasta.

Toimialoista tyytyväisimmät asiakkaat löytyivät pankki-, vakuutus ja telealalta, joista jokainen arvosti korkeimmalle Intrumin palveluiden luotettavuuden. Parannuksia toivottiin tukipalveluihin sekä automaattisten raporttien kehittämiseen.  

”Erityisen paljon mieltä lämmitti asiakkaiden arviot palveluiden luotettavuudesta,  vaikuttavuudesta sekä asiakaspalvelumme laadusta. Olemme kehittäneet voimakkaasti asiakaspalveluamme ottamalla käyttöön uusia teknologioita uusien palvelukanavien tarjoamiseksi sekä panostamalla palvelumme toimintavarmuuteen. Kiitos asiakkaillemme arvokkaasta palautteesta. Otamme ne kiitollisina vastaan ja pyrimme jatkossa huomioimaan myös alueet, joilla emme aivan yltäneet huipputuloksiin, sanoo Juha Iskala, Intrumin myyntijohtaja.

Lisätietoja:

Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy
puh: +358 50 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com

Leena Rindell, viestintäpäällikkö, Intrum Oy
puh: +358 9 229 11 623, sähköposti: leena.rindell@intrum.com