Intrum White Paper: kuluttajien taloudellinen hyvinvointi heikentynyt

White Paperista käy ilmi, että lähes puolet (48 %) kyselyyn vastanneista eurooppalaisista kokee, että heidän taloudellinen hyvinvointinsa on laskenut kuuden kuukauden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Vain 23 % vastaajista uskoo taloudellisen tilanteensa paranevan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Tulos on pessimistinen mutta odotettu ottaen huomioon, että joka neljäs vastaaja kertoo koronakriisillä olleen vaikutuksia työllisyyteensä ja joka toinen sanoo sen seurauksena kotitalouden tulojensa vähentyneen.

Eteläeurooppalaiset kokevat taloudellisen hyvinvointinsa laskeneen useammin pohjoiseurooppalaisiin verrattuna -  Kreikassa 67 % vastaajista sanoo taloudellisen hyvinvoinnin laskeneen, kun Tanskassa vastaava luku on 23 %. Suomalaisista 42 % sanoo taloudellisen hyvinvointinsa laskeneen. Laskujen lisääntyminen huolettaa ja vaikuttaa kielteisesti hyvinvointiin. Kyselyyn vastanneista suomalaisista lapsiperheistä näin kokee 58 %.

Joka viides eurooppalainen uskoo taloudellisen hyvinvointinsa paranevan seuraavan kuuden kuukauden aikana, suomalaisista joka neljäs. Italiasta löytyvät Euroopan pessimistisimmät kuluttajat, heistä vain 8 % näkee taloudellisen hyvinvointinsa paranevat tulevan puolen vuoden aikana.  

– Samalla kun kamppailemme covid-19-pandemiaan liittyvien välittömien terveyskysymysten kanssa, joudumme kamppailemaan myös sen aiheuttamia taloudellisia häiriöitä vastaan. Taloustietämys ja mahdollisuus vaikuttaa omaan kulutukseen ja säästämiseen parantaa monen eurooppalaisen kuluttajan kykyä selviytyä näistä epävarmoista ajoista jonkin verran positiivisella tavalla, sanoo Intrumin pääjohtaja Mikael Ericson.

Huoli laskujen maksusta kasvaa, velkaantuminen nopeinta lapsiperheissä ja milleniaalien ikäryhmässä

38 % eurooppalaisista sanoo, että covid-19 on vaikuttanut heidän työllisyyteensä. 54 % kertoo covid-19-kriisin aiheuttaneen kotitaloutensa tulojen laskun. Velkaantuminen kasvaa nopeinten lapsiperheissä sekä milleniaalien ikäryhmässä, kun tarkastellaan koronakriisin vaikutuksia eri väestöryhmiin. Joka viides eurooppalainen sanoo joutuneensa ottamaan lisää velkaa voidakseen kattaa päivittäiset menot, suomalaisista näin vastaa 13 %. Rahaa lainataan myös laskujen maksua varten enemmän kuin ennen koronakriisiä.  

Säästäminen tuottaa vaikeuksia - edessä epävarma tulevaisuus

58 % eurooppalaisista vastaajista on tyytymättömiä summaan, jonka he voivat säästää kuukausittain (2019: 52 %). Suomalaisista 69 % sanoo olevansa tyytymätön summaan, jonka he voivat säästää kuukausittain (2019: 55 %). 39 % eurooppalaisista sanoo säästävänsä merkittävästi vähemmän kuin ennen koronaa.

- Koronan vaikutukset talouteen ja kuluttajiin näyttäisi olevan pitkäkestoisia. Vaikutukset ovat suurimmat niissä kotitalouksissa, joiden taloudellinen liikkumavara on pienin, kuten nuorilla aikuisilla ja lapsiperheissä. Uuteen normaaliin siirtyminen tarkoittaa valitettavasti myös kotitalouksien lisääntyviä maksuvaikeuksia ja velkaantumisen lisääntymistä, siihen viittaa myös Intrumin oma maksutietodata, Juha Iskala, Intrumin myyntijohtaja sanoo.

* Tietoja Intrumin Consumer Payment Report 2019 -julkaisusta: Intrum on kerännyt tietoja 24 004 kuluttajalta 24 Euroopan maasta saadakseen käsityksen eurooppalaisten kuluttajien jokapäiväisestä elämästä, mukaan lukien heidän kulutuksensa ja kykynsä hallita kotitalouden raha-asioita kuukausittain. Intrum keskustelee päivittäin 250 000 velkaantuneen kuluttajan kanssa ympäri Eurooppaa.
** Tietoja ECPR Covid-19 White Paperista: Intrum on kerännyt tietoja 4800 kuluttajalta 24 Euroopan maasta. Kyselyssä tarkastellaan, miten covid-19 on vaikuttanut kuluttajien työllisyyteen, talouteen ja siten säästämiseen, kuluttamiseen ja velkaantumiseen. Kyselytutkimus tehtiin toukokuussa 2020, se on jatkumoa Intrumin European Consumer Payment Report 2019 -julkaisulle. Kunkin maan otos oli kansallisesti edustava markkinoiden väestötietojen perusteella.


Lisätietoja:


Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy
puh: +358 50 3706333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com

Leena Rindell, viestintäp+358 9 229 11 623, sähköposti: leena.rindell@intrum.com