Intrum liittyi FIBSin ja Monimuotoisuusverkoston jäseneksi

Ihmisten kunnioittamiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun perustuva ylivertainen asiakaspalvelu on yksi Intrumin tärkeimmistä strategisista painopisteistä, kertoo johtaja Juha Iskala.

Miksi liityitte FIBSin ja monimuotoisuusverkoston jäseneksi?

Haluamme olla vastuullinen yrityskansalainen ja verkostoitua muiden samoja arvoja jakavien yritysten kanssa. Haluamme myös saada tietoa parhaista käytännöistä vastuullisuuteen liittyen.

Olemme monessa asiassa edelläkävijä toimialallamme, ja haluamme olla sitä myös vastuullisuusasioissa. Intrum panostaa konsernina yhä enemmän vastuullisuuteen. Olemme esimerkiksi allekirjoittaneet YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatetta osallistuaksemme muun muassa ihmisoikeuksien puolustamiseen ja korruption vastaiseen taisteluun. Teemme myös päivittäisessä toiminnassamme työtä suomalaisten ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi ja taloudenhallintataitojen parantamiseksi.

Yksi tärkeimmistä strategisista painopisteistämme on ylivertainen asiakaspalvelu, joka perustuu vahvasti ihmisten kunnioittamiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun. Tätä periaatetta toteutamme paitsi asiakkaille myös kollegoillemme, ja haluammekin olla mukana kehittämässä työelämän käytäntöjä myös tässä asiassa.

Mitä yritysvastuu teille merkitsee?

Vastuullisuus on luontainen osa kaikkea toimintaamme. Kannamme vastuumme niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristönkin kannalta. Yritysvastuumme on laajasti määritelty toimintajärjestelmässämme, ja jokainen työntekijä saa siitä koulutusta säännöllisesti.

Miten näette vastuullisuuden merkityksen kehittyvän alallanne tulevaisuudessa?

Uskon, että vastuullisuuden merkitys kasvaa tulevaisuudessa kaikilla aloilla yhä enemmän ja enemmän, myös luotonhallinnan alalla. Sosiaalisen vastuun merkitys ja auttava rooli taloudenhallinnan asioissa korostuu tulevaisuudessa koko toimialalla – meille edelläkävijöille se on jo nyt luontainen osa toimintaamme.

Mihin vastuullisuuskysymykseen aiotte tulevana vuonna panostaa ja miten FIBS-jäsenyys voi teitä sen toteuttamisessa auttaa?

Toimialamme luonteesta johtuen tärkein vastuullisuuskysymys liittyy sosiaaliseen vastuuseemme. Siihen kuuluu työntekijöidemme hyvinvoinnista ja työoloista huolehtiminen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kunnioittaminen, yhteiskunnan kehittäminen sekä ennen kaikkea aktiivinen keskustelu sidosryhmien kanssa. Kaiken kaikkiaan haluamme viestiä, että vaikka perintä joskus koetaan hankalaksi asiaksi, se voidaan hoitaa kaikkia osapuolia kunnioittavasti

Taloudellinen vastuu on Intrumissa kytketty missioomme ja perustehtäväämme. Toimimalla terveen talouden moottorina pidämme talouden pyörät pyörimässä yrityksissä ja yhteiskunnassa.

Palvelumme perustuu suurelta osin digitaaliseen tekniikkaan, joten ympäristövaikutuksemme ovat jo valmiiksi pienet. Olemme silti sitoutuneet tekemään toiminnoistamme entistäkin ympäristöystävällisempiä. Myös toimistomme ympäristöjärjestelmä täyttää WWF:n Green Office -kriteerit.

Julkaistu 22.2.2017 Fibsin uutishuoneessa