Intrum AB - Tulos 2021

- Kausiluonteisesti vahva viimeinen vuosineljännes, omikron ei vaikuttanut liiketoimintaan - Jatkuva myönteinen talouskehitys inflaatiopaineista ja toimitusketjujen haasteista huolimatta - Merkittäviä asiakkuuksia ja asiakkuusvoittoja, mukaan lukien mullistava CMS-sopimus Isossa-Britanniassa - Tärkeimpien painopisteiden toteuttaminen; muutosohjelma ja orgaaninen kasvu - Toimeksiantojen siirtojen nopeuttaminen sekä lisääntynyt globaalien palvelukeskusten käyttö - Toimintajärjestelmän skaalautuvuus näkyy vahvana liikevaihdon kasvuna ja vakaana kustannuskehityksenä, mikä edistää kannattavuuden kasvua.

Taloudellinen tulos lyhyesti, loka-joulukuu 2021 (loka-joulukuu 2020):

  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 2 355 miljoonaan kruunuun (1 611)
  • Cash EBIT kasvoi 2 171 miljoonaan kruunuun (1 523)
  • Osakekohtainen tuotto (Q4) kasvoi 13,93 kruunuun (9,00)
  • Sijoitetun pääoman tuotto (Q4) nousi 12,0 prosenttiin (8,7)
  • Käytettävissä oleva likviditeetti oli vuosineljänneksen lopussa 19,5 miljardia kruunua (17,1)

Koko vuosi 2021 (koko vuosi 2020)

  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 7 014 miljoonaan kruunuun (5 738)
  • Cash EBIT kasvoi 6 343 miljoonaan kruunuun (5 580)
  • Osakekohtainen tuotto kasvoi 28,98 kruunuun (25,28).
  • Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 8,9 prosenttiin (7,7).
  • Nettovelka / Cash EBITDA (2021) oli 3,9x (4,0x)

Ehdotus osinkojen jakamisesta

Intrum AB:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous jakaa osakkeenomistajille osinkoa 13,50 kruunua osakkeelta (12,00), mikä vastaa yhteensä 1,631 miljoonaa kruunua (1,450).

Pääjohtaja Anders Engdahl:

"Vuonna 2021 näimme liikevaihtomme kasvavan 4 prosenttia. Tätä kasvua edisti myös kausiluonteisesti vahva viimeinen vuosineljännes, johon koronaviruspandemian omikron-variantti ei vaikuttanut. Samalla ajanjaksolla cash EBITDA kasvoi 6 prosenttia ja cash EBIT 14 prosenttia, mikä osoittaa liiketoiminnan operatiivisen skaalautuvuuden.

Uusien toimeksiantojen tulon myötä Luotonhallintapalvelut-segmentin asteittainen normalisoituminen jatkui vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä ja parani kautta linjan, myös arvoltaan suurempien rahoituspalvelusaatavien osalta, ja suuntaus jatkunee myös vuonna 2022. Keskittymällä asiakkaille antamaamme arvolupaukseen ja aktiivisella kaupallisella toiminnalla olemme pystyneet voittamaan uusia avainasiakkaita ja säilyttämään tärkeitä nykyisiä asiakkaita. Intrum UK sai muun muassa merkittävän vähittäispankin toimeksiannon, joka kattaa pankin perintätoimintojen ulkoistamisen.

Strategisilla markkinoillamme on havaittavissa laaja-alaista ja jyrkkää elpymistä pandemiasta, ja loppuvuosi 2021 oli erittäin vahva. Espanjassa erityisesti kiinteistötoimintamme onnistui hienosti, sillä viimeisellä vuosineljänneksellä jälleenmyynti oli 3,7 miljardia kruunua ja koko vuonna 2021 se oli 12,8 miljardia kruunua, mikä vastaa noin 2,4 prosenttia maan kaikesta käytettyjen kiinteistöjen myynnistä. Italiassa olemme nähneet oikeusjärjestelmän tehokkuuden normalisoituneen vuoden viimeisen neljänneksen aikana, ja meillä on merkittäviä mahdollisuuksia lisäkasvuun erityisesti ”todennäköisesti maksukyvyttömien” (Unlikely to Pay, "UtP") -tilanteissa, ja vuonna 2021 uudelle alustallemme lisätään 53 miljardia kruunua rahoituksessa hallinnoitavia varoja. Kreikassa vahva tuloskehitys jatkuu.

Portfolioinvestointien bruttokassavirta oli ennätykselliset 11,8 miljardia kruunua (11,0), ja sijoitetun pääoman kasvu 8,1 miljardiin kruunuun (5,1) toi houkuttelevia tuottoja vuonna 2021. Vuoden aikana odotukset tässä segmentissä ovat ylittyneet merkittävästi. Odotamme jatkavamme pääoman hyödyntämistä kaksinumeroisen orgaanisen kasvutavoitteemme mukaisesti.

Muutosohjelmamme kohti ONE Intrumia on edennyt merkittävällä operatiivisella vaikutuksella. Resurssien kohdentamisen optimointi ja keskittyminen nykyaikaisiin, yhteisiin alustoihin on mahdollistanut liikevaihdon 10 prosentin kasvun verrattuna pandemiaa edeltävään tasoon, samalla kun kulut pysyivät ennallaan vuosina 2019-2021. Vuoden 2021 lopussa meillä on neljä globaalia palvelukeskusta, jotka kattavat 15 markkina-aluetta ja maailmanlaajuisesti noin 16 prosenttia kaikista Intrum-puheluista kuukaudessa. Vuoden 2021 aikana olemme myös nopeuttaneet toimeksiantojen siirtämistä uudelle alustalle, joka on nyt suurin perintäjärjestelmämme ja edustaa noin 20 prosenttia kaikista Intrumin toimeksiannoista.

Vastuullisuusohjelmamme etenee kohti strategisia tavoitteita. Olen iloinen voidessani todeta, että sekä Intrumin asiakastyytyväisyysindeksi että työntekijöidemme sitoutumisindeksi ovat nousseet kolmena peräkkäisenä vuotena ja saavuttaneet tähän mennessä korkeimman tason. Syksyn aikana saimme päätökseen ihmisoikeuksia koskevan due diligence -tarkastuksen, joka on yhdenmukainen Yhdistyneiden Kansakuntien yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden kanssa, ja määrittelemme nyt toimia riskien lieventämiseksi.

Vuonna 2022 kaksi tärkeintä painopistealuettamme pysyvät muuttumattomina - jatkamme muutostyötä ja orgaanista kasvua. CMS-segmentin odotetaan normalisoituvan entisestään, kun vuoden 2021 kaupalliset menestyksemme alkavat tuottaa tulosta ja kun ONE Intrum -alustan etuja hyödynnetään. Vuonna 2022 odotamme palaavamme normaaliin kausikuvioon, jossa ensimmäinen ja kolmas vuosineljännes ovat suhteellisesti heikompia ja toinen ja neljäs vuosineljännes vahvempia."

Lisätietoja:

Michael Ladurner, Chief Financial Officer
+46 8 546 102 02
ir@intrum.com

Nämä tiedot ovat sellaisia, jotka Intrum AB (publ) on velvollinen julkistamaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskevan direktiivin mukaisesti. Tiedot on annettu julkaistavaksi edellä mainitun yhteyshenkilön välityksellä 27. tammikuuta 2022 klo 07.00 CET.