Intrum AB - Osavuosikatsaus huhti-kesäkuu 2021

- Ennätyksellinen perintätulos ja nopeutettu pääoman kierto, noin 6 miljardia kruunua sitouduttu investoimaan vuonna 2021 - Merkittäviä uusia asiakassopimuksia ja toimeksiantojen määrän asteittainen normalisoituminen - Valuuttakurssikorjattu liikevaihdon kasvu 17 prosenttia vuoden 2020 toiseen vuosineljännekseen (Q2) verrattuna - ONE Intrumin toiminta kiihtyy H2:lla, kaikki globaalit toimipisteet avoinna ja toiminnassa

Taloudellinen tulos lyhyesti, huhti-kesäkuu 2021 (huhti-kesäkuu 2020):

• Oikaistu liikevoitto kasvoi 1,594 miljoonaan kruunuun (1 345)
• Cash EBIT nousi 1,413 miljoonaan kruunuun (1 294)
• Osakekohtainen tuotto (1RTM) 26,22 kruunua (17,19)
• Sijoitetun pääoman tuotto (RTM) oli 8,4 prosenttia (6,8)
• Nettovelka / Cash EBITDA (RTM) oli 4,1x (4,4x)
• Käytettävissä oleva likviditeetti oli vuosineljänneksen lopussa 16,790 miljoonaa kruunua (10 975)

Pääjohtaja Anders Engdahl:

"Toisen neljänneksen aikana saavutimme ennätyksellisen kassavirran portfolioinvestoinneissamme ja nopeutimme pääoman kiertoa. Tähän mennessä meillä on tälle vuodelle noin 6 miljardia Ruotsin kruunua sidottua pääomaa investointeihin houkuttelevilla tuotoilla. Olemme solmineet joukon huomattavia, uusia kumppanuuksia, kuten merkittävän yhteistyösopimuksen Svenska Handelsbankenin kanssa Ruotsissa. Tämä kumppanuus täydentää kuuden suurimman pohjoismaisen rahoituslaitoksen palveluverkostoamme entisestään. Solmimme myös mittavan palvelusopimuksen DEVA Capitalin kanssa, joka tuo lisää pääomaa hallittavaksemme Italiassa.

Neljänneksen aikana valuuttakurssikorjattu liikevaihto kasvoi 17 prosenttia ja cash EBIT 9 prosenttia edellisvuodesta. Konsernin velkaantumisaste pysyi 4,1x nettovelassa suhteessa Cash EBITDA (RTM) ja osakekohtainen tuotto (RTM) oli 26,22 kruunua. Sijoitetun pääoman tuotto (RTM) oli 8,4 prosenttia verrattuna 6,8 prosenttiin viime vuonna.

Muutosohjelmamme kohti ONE Intrumia etenee suunnitelmien mukaisesti. Kesäkuussa avasimme kolmannen ja viimeisen kansainvälisen toimipisteemme Espanjan Malagaan, joten nyt kansainväliset toimipisteemme kattavat yksitoista maata. Siirrymme vaiheeseen, jossa keskitymme täysin ONE Intrum -ohjelmaan. Käynnissä oleva migraatio siirtyy intensiivisempään vaiheeseen kasvattaen yhteisen alustamme volyymia merkittävästi. Tämä siirtymävaihe nopeuttaa koko yrityksen siirtymistä yhdelle maailmanlaajuiselle alustalle ja tulee osoittamaan, että tehokkuutemme ja kykymme palvella asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tulee entisestään kasvamaan.

Neljänneksen aikana olemme ottaneet uusia askeleita jatkaaksemme edelläkävijänä oikeudenmukaisen ja eettisen perinnän tiellä. Osana pyrkimyksiämme kohdella kaikkia arvojemme mukaisesti olemme kehittäneet ja soveltaneet toiminnassamme ’Asiakkaiden oikeudenmukaisen kohtelun’ -ohjeistusta. Ohje auttaa varmistamaan, että toimimme eettisesti - mutta kannustamme myös alan muita toimijoita toimimaan samoin. Toivon, että nämä periaatteet voivat muodostaa pohjan tulevalle alan standardille.

Eurooppalaisten kuluttajien lisääntynyt säästäminen, asiakkaidemme optimismin kasvu ja voimakkaat taloudelliset kannustimet tulevat vuoden aikana asteittain parantamaan liiketoimintaympäristömme. Toivon vilpittömästi, että eri puolilla Eurooppaa havaitsemamme lukuisat askeleet yhteiskuntien talouksien avaamiseksi viittaavat normalisoitumiseen. Asiakkaidemme lisääntyvän optimismin myötä suhtaudumme varovaisen toiveikkaasti yleiseen pandemiasta elpymiseen ja erityisesti liiketoimintaympäristömme asteittaiseen paranemiseen."

Lisätietoja:

Emil Folkesson, Director Treasury & Investor Relations
+46 70 744 69 82
emil.folkesson@intrum.com
ir@intrum.com


Nämä ovat tietoja, jotka Intrum AB (publ) on velvollinen julkistamaan EU:n sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista annetun direktiivin mukaisesti. Tiedot annettiin julkisuuteen edellä mainitun yhteyshenkilön välityksellä 22. heinäkuuta 2021 klo 07.00 CET.

[1 RTM, Rolling Twelve Months]