Intrum AB - Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2021

- Koko neljänneksen ajan suotuisa taloudellinen ilmapiiri, jota tukivat asteittainen normalisoituminen, kulutuksen kasvaminen ja vahvat talouskasvunäkymät. - Kausiluonteisesti maltillisempi vuoden 2021 kolmas vuosineljännes, erityisesti verrattuna poikkeuksellisen vahvaan, elpymiseen perustuvaan vuoden 2020 kolmanteen vuosineljännekseen. - Korkea talouden aktiivisuus ja palveluidemme kasvava kysyntä, joka johtuu talouden elpymisestä ja kasvuodotuksista, mutta myös rahoituspalveluasiakkaiden tarpeesta hoitaa taseensa ennakoivasti. - Muutosohjelma etenee suunnitellusti, kun globaalien toimipisteiden käyttöönotto on suunniteltua nopeampi ja toimeksiantojen siirtoja nopeutetaan.

Taloudellinen tulos lyhyesti, heinä-syyskuu 2021 (heinä-syyskuu 2020):

• Oikaistu liikevoitto laski 1 533 miljoonaan kruunuun (1 687)
• Cash EBIT laski 1 394 miljoonaan kruunuun (1 659)
• Osakekohtainen tuotto (1RTM) kasvoi 24,04 kruunuun (22,31)
• Sijoitetun pääoman tuotto (RTM) nousi 8,0 prosenttiin (7,4)
• Nettovelka / Cash EBITDA (RTM) oli 4,2x (4,2x)
• Käytettävissä oleva likviditeetti oli vuosineljänneksen lopussa 19,1 miljardia kruunua (16,8)

Pääjohtaja Anders Engdahl:

"Kolmas vuosineljännes on osoittanut markkinoiden jatkuvaa, asteittaista normalisoitumista - sekä kuluttajien että yritysten käyttäytymisen osalta. Intrumin osalta tämä näkyy kausiluonteisesti hiljaisempana vuosineljänneksenä, joka vastaa enemmän pandemiaa edeltäviä malleja. Liikevaihtomme säilyi korkealla tasolla, vain 4 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden poikkeuksellisen vahvalla kolmannella neljänneksellä.

Neljänneksen aikana cash EBIT laski 16 prosenttia viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Kun tarkastellaan vuoden yhdeksää ensimmäistä kuukautta verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon, kasvua oli kuitenkin 3 prosenttia. Konsernin velkaantumisaste oli 4,2x nettovelassa suhteessa Cash EBITDA (RTM) ja osakekohtainen tuotto (1RTM) oli 24,04 kruunua.

Vahva tuloskehityksemme portfolioinvestoinneissa jatkuu kaikilla markkinoilla. Portfolioinvestointien ollessa noin 3 miljardia kruunua, mikä vastaa 112 prosenttia ennusteesta. Uusien toimeksiantojen määrä CMS-segmentissämme paranee edelleen ja kaupallinen toiminta on edelleen vilkasta.

Strategisten markkinoiden segmentissä vuosineljännes oli liikevaihdon ja kannattavuuden näkökulmasta maltillisempi, mutta kaupallisen toiminnan taso pysyi korkeana. Saimme esimerkiksi uraauurtavan sopimuksen yli 1 miljardin euron suuruisen, ’todennäköisesti maksukyvyttömän’ (Unlikely to Pay, "UTP") salkun hoitamisesta, mikä korostaa Intrumin asemaa Espanjan johtavana asuntolainojen hoitajana. Italiassa olemme myös pystyneet kasvattamaan useiden palvelusopimustemme volyymia.

Muutosohjelmamme kohti ONE Intrumia on hyvässä vauhdissa ja neljän kansainvälisen toimipisteen laajentaminen on edennyt suunniteltua nopeammin kattaen 14 maata ja 302 asiamiestä. Neljänneksen aikana toimeksiantojen siirtäminen kiihtyi ja yli 2,2 miljoonaa espanjalaista toimeksiantoa siirrettiin sujuvasti kerralla. Tämä kolminkertaisti uudella alustalla olevien toimeksiantojen kokonaismäärän.

Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä olemme lisänneet kunnianhimoisia tavoitteitamme ilmastotietojen julkistamisen suhteen ja ilmoittaneet tukevamme ilmastoon liittyviä taloudellisia tietoja käsittelevän työryhmän (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) suosituksia. Tämä raportointikehys tukee pyrkimyksiämme päästöjen vähentämiseksi, operatiivisten riskien ja mahdollisuuksien lieventämiseksi sekä avoimuuden lisäämiseksi sidosryhmiimme nähden. Lisäksi olemme alkaneet raportoida Carbon Disclosure Project (CDP) -organisaatiolle, joka arvioi yritysten ilmastopyrkimyksiä ja ilmastonmuutoksen lieventämistoimia.

Ensimmäisen toimitusjohtajavuoteni jälkeen nämä neljä viimeistä vuosineljännestä ovat keskittyneet kahteen asiaan - muutosohjelmaamme ja kestävän orgaanisen kasvun perustan rakentamiseen. Uskon vahvasti, että yhteiskunnalliset megatrendit luovat myönteiset puitteet jatkuvalle menestykselle, mitä korostaa asiakkaidemme aktiivisuus sekä palvelun että sijoitusmahdollisuuksien osalta."

Lisätietoja:

Emil Folkesson, Director Treasury & Investor Relations
+46 70 744 69 82
emil.folkesson@intrum.com
ir@intrum.com

Nämä tiedot ovat sellaisia, jotka Intrum AB (publ) on velvollinen julkistamaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskevan direktiivin mukaisesti. Tiedot on annettu julkaistavaksi edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 21. lokakuuta 2021 klo 07.00 CEST.

[1RTM, Rolling Twelve Months]