Tutkimus: Ylipitkät maksuehdot uhkaavat yritysten toimintaedellytyksiä

Intrumin teettämän tutkimuksen mukaan seitsemän kymmenestä yrityspäättäjästä sanoo hyväksyneensä pidempiä maksuaikoja kuin mihin olisi ollut halukas. Koronapandemia lisäsi samoin vastaavien lukumäärän 89 prosenttiin. Pitkät maksuehdot ovat erityisen suuri ongelma Pohjoismaissa.

Osto- ja myyntisaataviin sitoutuu merkittävät summat yrityksen käyttöpääomaa. Siksi pitkät maksuajat aiheuttavat kassavirtaongelmia, mikä puolestaan hidastaa yritysten kasvua, vaikeuttaa työllistämistä ja lisää konkurssiriskiä.

Lain mukaan maksuaika saa olla enintään 30 päivää, kun velallisena on hankintayksikkö, paitsi jos siitä on nimenomaisesti sovittu ja se on perusteltua sopimuksen erityisluonteen tai -piirteiden vuoksi, jolloin maksuaika voi olla enimmillään 60 päivää. Silloin kun velallisena on elinkeinonharjoittaja, maksuaika saa ylittää 60 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu.

– Laissa mainittu sopimusvapaus on monessa tilanteessa perusteltua, mutta käytäntö on johtanut tilanteeseen, jossa isommat sanelevat etujensa mukaiset sopimusehdot pienemmille kun neuvotteluosapuolet eivät ole keskenään sopimustilanteessa tasavertaisia. Tämä on johtanut pitkien maksuehtojen ongelmaan. Tietyissä tilanteissa, esimerkiksi jälleenmyynti- ja sesonkiluonteisessa kaupankäynnissä, voi olla täysin perusteltua sopia pitkistä maksuehdoista, jotta ostaja ehtii kerryttää tuotemyynnillä riittävästi myyntituloja, joilla kuitata maksut, Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala korostaa.

Tutkimuksen mukaan ylipitkiä maksuehtoja on pyydetty ja hyväksytty hyvin yleisesti kaikilla toimialoilla, mutta niiden vaikutukset ovat aina ankarimmat heikoimman kassan omaavalle yrityksille, jonka taloudelliset puskurit ja joustot ovat vähäisimmät. Iskalan mukaan lainsäädännön lisäksi ongelman ratkaisu edellyttää toimijoilta bisneseettistä pohdintaa.

Lisätietoja:

Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy
puh: +358 50 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com

viestinta@intrum.com

Tietoja tutkimukesta:

Intrum on julkaissut European Payment Report -julkaisua vuosittain vuodesta 1998 lähtien. Nyt käsillä oleva White Paper on erikoispainos, joka keskittyy tunnistamaan covid-19:n vaikutuksia yritysten liiketoimintaan ja maksukäyttäytymiseen. Tässä julkaisussa vertailemme erityisesti Suomen tuloksia Euroopan keskiarvoihin. Konsernin Euroopan laajuinen White Paper on ladattavissa osoitteessa www.intrum.com/press.

White Paper perustuu kyselytutkimukseen, joka toteutettiin samanaikaisesti 14.2.-14.4.2020 29 Euroopan maassa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 9 980 yritystä 12 teollisuudenalalta Euroopasta. White Paperin sisältö on kehitetty yhteistyössä tutkimusyhtiö Longituden kanssa, joka tarjoaa tutkimuspalveluja monikansallisille yrityksille ja instituutioille.