Tutkimus: Euroopan laajuisen taantuman riski on kohonnut koronapandemian aikana, ja se ajaa yrityksiä leikkaamaan kustannuksia

Yleiseurooppalaisen taantuman riski on merkittävin ajallaan maksamisen haasteista, selviää Intrumin teettämästä tutkimuksesta. Lähes seitsemän suomalaista yritysjohtajaa kymmenestä (69 %) nostaa Euroopan laajuisen taantuman suurimmaksi ajallaan maksamisen uhkaksi seuraavien 12 kuukauden aikana. Koronapandemia nosti samoin vastanneiden lukumäärää 87 prosenttiin, kun se oli 42 prosenttia ennen kriisiä. Suomi sijoittui tuloksellaan top viiden kärkeen Euroopassa eurooppalaisen keskiarvon ollessa 57 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan koronakriisin puhkeamisen jälkeen 54 prosenttia suomalaisista yrityksistä uskoo, että taantumalla on vakavia vaikutuksia heidän liiketoimintaansa, kun ennen kriisiä näin vastanneiden osuus oli 32 prosenttia. Kun kysyttiin, mihin toimenpiteisiin yritys suunnittelee ryhtyvänsä varautuessaan taantumaan, yli kolmasosa eli 35 prosenttia vastaajista sanoi vähentävänsä kustannuksia. Lisälainanottoon suhtauduttiin myös pidättyväisesti, ja neljännes sanoi tehostavansa saatavien turvaamista.

Ajallaan ja täysimääräisesti maksaminen on erittäin merkityksellinen seikka yritysten kassavirran hallinnan näkökulmasta, sillä se vaikuttaa suoraan yritysten maksukykyyn ja valmiuteen selviytyä taloudellisista velvoitteista ajallaan niin asiakkaille, työntekijöille, verottajalle ja muille yhteistyökumppaneille, mikä puolestaan lisää taloudellista hyvinvointia yhteiskunnassa. Maksuviiveet ovat Euroopan laajuinen ongelma, joka tulisi ratkoa nopeasti. Koronapandemia tuo haasteen ratkomiseen lisäpaineita.

– Kaupankäynti perustuu enenevissä määrin luottokauppaan, kun yritykset ja yksityishenkilöt ostavat tuotteita ja palveluita osamaksuilla ja luotolla. Maksuehtojen noudattaminen luo pelisäännöt luottokaupalle, niistä poikkeaminen on aina häiriö yritysten kassavirtaan. Siinä mielessä on täysin ymmärrettävää, että yritysjohtajat listaavat Euroopan laajuisen taantuman ykköshuolenaiheekseen, sillä se vaikuttaa sekä kuluttajien että yritysten maksukykyyn. Kustannusten leikkaamisen ohella on merkille pantavaa, että joka viides yrityspäättäjä sanoi lisäävänsä myyntiä varautuessaan laskusuhdanteeseen, toteaa Juha Iskala, Intrum Oy:n myyntijohtaja.

Tutkimuksen mukaan seuraavaksi merkittävin ajallaan maksamista uhkaava haaste oli ”asiakkaiden liiallinen turvautuminen vakuudettomiin luottoihin”. 33 prosentin äänimäärä nosti tämän vaihtoehdon top 2:ksi. Kolmanneksi sijoittui vaihtoehto ”velallisen taloudelliset vaikeudet”.

– Vakuudettomien luottojen merkitys on kasvanut taloudessa erittäin suureksi, niitä käyttävät sekä yritykset että yksityishenkilöt. Koronapandemia on kaventanut yritysten ja kuluttajien käytössä olevia taloudellisia puskureita. Eniten maksuvaikeuksissa ovat luonnollisesti he, joilla on jo entuudestaan paljon velkaa. Tällöin joustoa etsitään erääntyneitä maksuja lykkäämällä. Luotonmyöntäjien tulee huomioida asiakkaiden muuttunut tilanne luottopolitiikassaan. Intrumilla on erittäin hyviä reaaliaikaisen maksutiedon hyödyntämiseen liittyviä työkaluja.

Lisätietoja

Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy
puh: +358 50 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com

viestinta@intrum.com

Tietoja tutkimuksesta

Intrum on julkaissut European Payment Report -julkaisua vuosittain vuodesta 1998 lähtien. Nyt käsillä oleva White Paper on erikoispainos, joka keskittyy tunnistamaan covid-19:n vaikutuksia yritysten liiketoimintaan ja maksukäyttäytymiseen. Tässä julkaisussa vertailemme erityisesti Suomen tuloksia Euroopan keskiarvoihin. Konsernin Euroopan laajuinen White Paper on ladattavissa osoitteessa www.intrum.com/press.

White Paper perustuu kyselytutkimukseen, joka toteutettiin samanaikaisesti 14.2.-14.4.2020 29 Euroopan maassa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 9 980 yritystä 12 teollisuudenalalta Euroopasta. White Paperin sisältö on kehitetty yhteistyössä tutkimusyhtiö Longituden kanssa, joka tarjoaa tutkimuspalveluja monikansallisille yrityksille ja instituutioille.