Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com  ja intrumlasku.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.


Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

 

Tutkimus: Inflaatio jarruttaa useamman kuin joka toisen yrityksen kasvusuunnitelmia

Intrumin Eurooppalaisen yritysten maksutaparaportin mukaan 54 prosenttia suomalaisyrityksistä uskoo inflaation rajoittavan yrityksen kykyä kasvattaa liiketoimintaa ja tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Samaan aikaan yhdeksän kymmenestä työntekijästä on jo vaatinut palkankorotuksia tai tulee tekemään niin lähiaikoina pitääkseen kiinni ostovoimastaan. Haastavassa taloudellisessa tilanteessa yrityksistä 62 prosenttia uskoo maksuviiveiden kasvavan seuraavien 12 kuukauden aikana.

Taloudelliset vastatuulet hillitsevät liiketoiminnan kasvua ja liiketoiminnan paineet näkyvät yrityksissä. Suomalaisyrityksistä 56 prosenttia haluaisi kasvattaa liiketoimintaansa tänä vuonna, mutta hieman suurempi osuus (57 prosenttia) sanoo siirtäneensä painopisteen pois kasvusuunnitelmista kustannusleikkausstrategioihin selviytyäkseen taloudellisesta myrskystä. Seitsemän kymmenestä yrityksestä odottaa korkean inflaation kestävän vielä ainakin vuoden tai kauemmin. Yli puolet (56 prosenttia) yrityksistä on tulossa varovaisemmiksi lainanotto- ja kulutussuunnitelmissaan, kun ne yrittävät selviytyä nousevista lainakustannuksista, yhä monimutkaisemmista toimitusketjukysymyksistä ja kilpailusta työmarkkinoilla. Riskinä on, että kun yritykset hillitsevät kulujaan, talous jatkaa hidastumistaan ​​vaikuttamatta hintojen nousupaineisiin.

Työntekijät vaativat palkkakorotuksia selviytyäkseen korkeammista elinkustannuksista

Samalla kun yritykset haluavat leikata kustannuksia, niiden työntekijät kohtaavat myös kustannusten nousun loppukuluttajina, mikä pakottaa heidät vaatimaan korkeampia palkkoja. Suomessa 91 prosenttia yrityksistä odottaa saavansa työntekijöiltään normaalia korkeamman palkankorotusvaateen kuluvan vuoden aikana. Tämä aiheuttaa päänsärkyä jo ennestään paineen alaisena oleville yrityksille, sillä 54 prosenttia suomalaisyrityksistä myöntää olevansa huolissaan kyvystään vastata työntekijöidensä palkkavaatimuksiin.

Työntekijät vaativat palkankorotuksia ostovoiman säilyttämiseksi.
Työntekijät vaativat palkankorotuksia ostovoiman säilyttämiseksi.

- Yrityksissä, joissa palkankorotusvaateisiin ei pystytä vastaamaan, on olemassa riski, että tyytymättömyys työhön lisääntyy, työntekijöiden sitoutuneisuus ja siten tuottavuus heikkenee. Pahin riski yrityksille on hyvien työntekijöiden lähteminen yrityksestä. Uusien työntekijöiden rekrytointi ja kouluttaminen voi pitkällä aikavälillä maksaa enemmän, pohtii Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala.

Yritykset maksavat tavarantoimittajilleen yhä myöhemmin

Yrityksistä 62 prosenttia uskoo maksuviiveiden lisääntyvän kuluvan vuoden aikana. Inflaation ja korkeiden korkojen vuoksi monet yritykset maksavat tavarantoimittajilleen myöhemmin kuin heidän pitäisi. Yrityksistä 58 prosenttia myöntää, että inflaation vuoksi heidän on vaikeampaa maksaa tavarantoimittajilleen ajoissa ja 40 prosenttia pyytää heiltä nykyään pidempiä maksuaikoja.

Maksuviiveet uhkaavat lisääntyä haastavassa taloudellisessa tilanteessa.
Maksuviiveet lisääntyvät haastavassa taloudellisessa tilanteessa

Maksuviiveet kulkevat läpi koko toimitusketjun ja lähes seitsemän kymmenestä on joutunut hyväksymään pidempiä maksuehtoja kuin olisivat halunneet. Ero tarjottujen maksuehtojen ja todellisten maksuaikojen välillä on kasvanut viime vuodesta kuluttajilla seitsemästä yhdeksään, yrityksillä kymmenestä neljääntoista ja julkisilla sektorilla kahdestatoista kuuteentoista päivään.

- Tämän vuoden tutkimuksessa vastaajien osuus, jotka sanoivat itse maksavansa myöhemmin tavarantoimittajilleen kuin he hyväksyvät omilta asiakkailtaan kasvoi 39 prosenttiin, kun osuus vielä viime vuonna oli 26 prosenttia. Tämä kertoo siitä, että ajoissa maksaminen on vähentynyt merkittävästi. Vaikka yli puolet yrityksistä haluaisikin maksaa nopeammin, se ei yksinkertaisesti ole mahdollista tässä taloudellisessa tilanteessa, kertoo Iskala.

Yritykset kamppailevat korkean inflaation, nousevien korkojen ja elinkustannuskriisin kanssa. Tämä on johtanut siihen, että ne joutuvat asettamaan kustannusten leikkaamisen etusijalle ja poikkeamaan kasvun ja innovaatioiden polulta.

- Tällä kaikella on merkittäviä pitkän aikavälin vaikutuksia sekä yrityksiin että talouteen laajemmin kaikkialla Euroopassa. Investointien supistuminen johtaa todennäköisesti innovaatioiden vähenemiseen. Monilla yrityksillä on vaikeuksia haastavassa markkinatilanteessa siirtää kohonneita kustannuksiaan hintoihin, koska kilpailu asiakkaista on kovaa. Vaikka kustannusleikkausten tekeminen tässä markkinatilanteessa on hyvin ymmärrettävää, yritysten ei pidä unohtaa kasvua tukevia kehityshankkeita, jotta ne selviävät vahvempana vaikeuksien yli, Iskala painottaa. 

Tietoja European Payment Report 2023 -tutkimuksesta:

Intrumin yritysten maksutaparaportti (European Payment Report) antaa tietoa maksukäyttäytymisen haasteista ja mahdollisuuksista, joita yritykset kohtaavat Euroopassa ja useilla sektoreilla. Raportti perustuu ulkopuolisen tutkimustoimiston, Longituden, teettämään kyselyyn, jonka se teki 29 Euroopan maassa. Vuoden 2023 kyselyyn osallistui yhteensä 10 556 pientä, keskisuurta ja suurta yritystä 15 toimialalta. Vastaajina olivat talousjohtajia tai muita henkilöitä, joilla oli taloudellista tietämystä yrityksestä, jossa he työskentelevät, ja yritykset on valittu satunnaisesti B2B-tietokannasta. Tutkimuksen kenttätyö tehtiin marraskuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Lataa Suomea koskeva raportti www.intrum.fi/epr2023 ja Euroopan laajuinen raportti www.intrum.com/epr2023