Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com,  intrumlasku.com ja suomiturvallisuus.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.

 

Tutkimus: Talouslukutaidon vaikutus hyvinvointiin korostuu vaikeina aikoina

Intrumin uusimman tutkimuksen mukaan kuluttajat, joilla on hyvä talouslukutaito, kestävät paremmin talouden taantuman ja suhtautuvat toiveikkaammin tulevaisuuteen.  Talouslukutaito vaikuttaa merkittävästi sekä taloudelliseen että yleiseen hyvinvointiin – tieto talousasioista vahvistaa taloudellista asemaa sekä vähentää huolta ja stressiä.

Intrumin Eurooppalainen kuluttajien maksutaparaportti tutkii 24 000 kuluttajan maksukäyttäytymistä ja talouden näkymiä eri puolilla Eurooppaa. Tämän vuoden tutkimus osoittaa, että laajempaa talouskasvatusta saaneiden kuluttajien taloudellinen tilanne on parempi myös haastavina aikoina.  
 
Yli kuusi kymmenestä (63 prosenttia) suomalaisesta, jotka arvioivat, ettei heillä ole riittävästi tietoa päivittäisten talousasioiden hoitamiseen, kertoo taloudellisen tilanteensa olevan nyt heikompi kuin 12 kuukautta sitten. Vastaavasti laajan taloustietämyksen omaavista vain neljä kymmenestä (39 prosenttia) kertoo taloudellisen tilanteensa heikentyneen. 

Taloustietämys voi vaikuttaa hyvinvointiin yleisellä tasolla

Kuluttajilla, joilla on vahva taloustietämys, on enemmän tietoa oman taloutensa hallitsemiseksi ja tulevaisuuden näkymien arvioimiseksi, mikä vähentää kiristyvän taloustilanteen aiheuttamaa stressiä ja auttaa suhtautumaan tulevaisuuteen toiveikkaammin. Yli puolet suomalaisista kertoi huolensa nousevista laskuista vaikuttavan haitallisesti yleiseen hyvinvointiinsa. Vaikutus hyvinvointiin korostui naisilla, joista 64 prosenttia kertoi haitallisesta vaikutuksesta, kun miehistä vain 46 prosenttia arvioi vaikutuksen haitalliseksi.  Vastaajista, jotka arvioivat taloustietämyksensä riittämättömäksi peräti 75 prosenttia vastasi näin.  
 
”Tutkimuksen perusteella talouskasvatuksen tason ja taloudellisen sekä yleisen hyvinvoinnin välillä on selvä yhteys. Vaikka suomalaisten taloustietämys on hyvällä tasolla, on tärkeää, että asiaan kiinnitetään huomiota. Eriarvoisuuden kuilua voidaan kuroa pienemmäksi ja ehkäistä tulevia taloudellisia vaikeuksia vahvistamalla talouslukutaitoa”, Suomen Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala sanoo.  

Kuluttajat kiinnostuneita vahvistamaan taloustietämystään

 Tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista pyrkii nyt aktiivisesti laajentamaan tietojaan henkilökohtaisesta taloudesta ja vastaajien ymmärrys tärkeimmistä talouden termeistä on kasvanut viime vuodesta. Suomalaiset pyrkivät hallitsemaan omaa talouttaan paremmin ja asettavat viime vuoteen verrattuna todennäköisemmin tavoitteita säästääkseen enemmän, lukevat sopimusehtoja tarkemmin sekä laittavat rahaa säästöön odottamattomia menoja varten.   
 
Yli seitsemän kymmenestä lapsiperheellisestä halusi käyttää aikaa lastensa taloustietämyksen vahvistamiseen. Halukkuutta tähän oli vielä enemmän (78 prosenttia) niiden vastaajien joukossa, jotka arvioivat oman taloustietämyksensä olevan riittämätön. 
 
”On erittäin hyvä uutinen, että suomalaiset ovat kiinnostuneita talousasioista ja vanhemmat haluavat varmistaa lapsilleen paremmat lähtökohdat oman taloutensa hallintaan. Monipuolinen talouskasvatus lisää tulevaisuuden hyvinvointia ja vähentää riskiä ajautua maksuvaikeuksiin”, Iskala painottaa. 

Huoli nousevista laskuista vaikuttaa haitallisesti yleiseen hyvinvointiini.
Taloushuolien haitallinen vaikutus hyvinvointiin miesten ja naisten välillä.

Tietoja ECPR-tutkimuksesta

Intrumin eurooppalainen kuluttajien maksutaparaportti 2022 (European Consumer Payment Report 2022) kerää tietoa eurooppalaisten kuluttajien ja kotitalouksien arjesta, kuluttamisesta sekä kyvystä hallita talouttaan kuukausitasolla. Raportti perustuu kolmannen osapuolen, Longituden, toteuttamaan kyselyyn 24 Euroopan maassa. Vuoden 2022 kyselyyn osallistui yhteensä 24 011 kuluttajaa. Tutkimuksen kenttätyö tehtiin vuoden 2022 heinä- ja syyskuun välisenä aikana.