Intrum-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020

Kolmas vuosineljännes oli vahva, vaikkakin pandemia vaikuttaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien volyymeihin. Orgaaninen kasvu on vahvaa, ja taloudellinen asema on vakaa. Ostettujen saatavien perintä on yhtälailla vakiintuneella tasolla.

  • Konsernin liikevaihto oli 4,521 miljoonaa Ruotsin kruunua (3 786).

  • Liikevoitto oli 1,688 miljoonaa Ruotsin kruunua (1,375). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 1 miljoonaa Ruotsin kruunua (-101)

  • Operatiivisen toiminnan kassavirta kasvoi 58 prosenttia 2, 060 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1, 306). Käyttökate oli 3,142 miljoonaa Ruotsin kruunua (2,609) vastaten 20 prosentin kasvua vuositasolla.

  • Omavaraisuusaste nousi kvartaalin lopussa 4.2x (4.4) toiminnan nettovelkaantumisen pienentyessä ja käyttökatteen noustessa.

  • Käytettävissä oleva likviditeetti oli vuosineljänneksen lopussa 16 miljardia Ruotsin kruunua.

  • Portfolioinvestoinnit olivat 837 miljoonaa Ruotsin kruunua (831) vuosineljänneksellä ja tuottivat merkittävästi odotettua paremmalla tuottoasteella verrattuna vuoteen 2019 sekä aikaan ennen koronapandemian puhkeamista.

Pääjohtaja Anders Engdahlin kommentit:

 

“Astun ylpein mutta nöyrin mielin pääjohtajan rooliin Intrumilla. Olen oppinut tuntemaan Intrumin erittäin hyvin kuluneiden kuuden vuoden aikana erilaisten johtajapositioideni myötä. Haluan aloittaa kiittämällä edeltäjääni Mikael Ericsonia hänen valtavasta panoksestaan yhtiöön viimeisten neljän vuoden aikana, kulunut vuosineljännes on yksi viime vuosien vahvimmista.

Yhden Intrumin - One Intrum - rakentaminen on vahvistunut tällä vuosineljänneksellä. Yhdessä johdon ja työntekijöiden kanssa prioriteettini on jatkaa tätä työtä kehittämällä uusi tehokkaampi toimintamalli, jonka avulla voimme edelleen parantaa kilpailukykyämme ja mahdollistaa entistä parempien palveluiden tarjoamisen asiakkaillemme. Näin toimimalla luomme lisää mahdollisuuksia orgaaniselle kasvulle ja kannattavuudelle pitkällä aikavälillä. 

“Vaikka pandemialla on tietenkin vaikutuksia Intrumiin, voin katsoa kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen saavutuksia ylpeänä ja luottavaisin mielin. Erityisen ylpeä olen siitä, kuinka hyvin organisaatiomme on pystynyt vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin entistä haasteellisemmassa maailmassa. Pidämme 18. lokakuuta 2020 Capital Markets Dayn, digitaalisesti, ja odotan innolla voivani tarjota lisätietoja tulevista toimenpiteistämme sekä esitellä päivitetyt taloudelliset tavoitteemme.”

Lisätietoja:

Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations & Group Business Control
+46 76 897 07 08
+46 8 546 102 02
viktor.lindeberg@intrum.com
ir@intrum.com

Anna Fall, Chief Brand & Communications Officer
+46 70 996 98 21
anna.fall@intrum.com