Tulevaisuuden luotonhallinta

Luotolla maksaminen arkipäiväistyy. Samalla luotonhallinnasta tulee entistä tehokkaampaa ja personoidumpaa kuluttajien maksukäyttäytymisen perusteella, uskoo luotonhallintayhtiö Intrumin kehitysjohtaja Antti Eskola.

On paradoksi, että samaan aikaan kun tietoyhteiskunnastamme on tullut älykkäämpi kuin koskaan, yhä useampi suomalainen saa maksuhäiriömerkinnän. Luotonhallinta on keskeinen mekanismi, jolla pyritään tehostamaan rahankiertoa taloudessa. Mekanismin voidaan sanoa toimivan vinoutuneesti, mikäli luottoa haetaan ja myönnetään, vaikkeivät luotonmyöntämisen edellytykset täyty.

–Tulevaisuudessa positiivisen maksutiedon käyttäminen voisi tuoda paljon kaivattua läpinäkyvyyttä luotonmyöntämisen ja -hakemisen prosessiin. Tällä hetkellä selvitetään luottotietolain muuttamista niin, että kaikki luottosuhteet rekisteröitäisiin luottotietorekisteriin. Muissa Euroopan maissa näin on tehty, mikä on vähentänyt ylivelkaantumista eli luottotappioita merkittävästi. Tätä tietoa voisi käyttää hyödyksi maksuvaikeuksien selättämisessä myös Suomessa”, toteaa Antti Eskola, Intrumin kehitysjohtaja.

Haluamme muuttaa asiakkaidemme kokemusta perinnästä sekä muovata koko toimialan perinteisiä käytäntöjä.
Antti Eskola, KTM, kehitysjohtaja, Intrum Oy.

–Data-analytiikan hyödyntäminen on toinen keskeinen tekijä, jonka avulla henkilön maksukäyttäytymistä voisi ennustaa perustuen hänen aiempaan maksuhistoriaansa ja eri tietolähteistä koostettuun dataan. Analytiikan avulla luottoriskiä voi myös hallita tehokkaammin, pohtii Eskola.

Samalla kun Intrum käy avointa keskustelua lainsäätäjien ja perintäalan toimijoiden kanssa siitä, millä tavalla perintää voidaan toteuttaa entistä eettisemmin ja vastuullisemmin, se panostaa teknologian  hyödyntämiseen luotonhallinnassa.

–Intrum on investoinut 10 miljoonaa euroa digitalisaatioon vuonna 2018. Kehitämme esimerkiksi asiakaspalvelukanaviamme, jotta asiakkaamme voivat olla meihin yhteydessä heidän haluamillaan tavoilla. Keinoäly auttaa oppimaan, miten kuluttajat käyttäytyvät suhteessa yhteydenottamisen tapoihimme. Näin voimme tunnistaa, mikä yhteydenottotapa on kuluttajalle miellyttävin ja toimivin, ja muokata toimintatapaamme sen mukaan.

Eskolan mukaan positiivisen maksutiedon  lisääminen sekä datan ja analytiikan hyödyntäminen tulevat muokkaamaan luotonhallinta-liiketoimintaa suuntaan, joka tulee vähentämään maksuhäiriömerkintöjen määrää. ”Näen silti, että luottamus ja velvoitteista kiinni pitäminen ovat terveen talouden kulmakivet”, painottaa Eskola.

Kirjoittaja: Leena Rindell, VTM, viestintäpäällikkö, Intrum Oy.