Perintäalan käytännesäännöt yhdenmukaistavat alan toimintaa

Suomen Perimistoimistojen Liitto ry:n hallitus on hyväksynyt perintäalan yritysperinnän ja tietosuojan käytännesäännöt ja toimintasuositukset perintäalan yrityksille.

Käytännesäännöt on tarkoitettu perintätoimistoille niiden itse suorittaman ohjeistuksen, toiminnan suunnittelun ja opastuksen tueksi. Käytännesäännöt on laadittu huomioiden perintätoimiston velkoja- ja velallisasiakkaat ja sidosryhmät, kuten viranomaiset ja yhteistyökumppanit.

Käytännesäännöt koskevat Suomessa tapahtuvaa toimeksiantoperintää ja perintätarkoituksessa ostettujen saatavien perintää. Lue lisää yritysperinnän käytännesäännöistä ja tietosuojan käytännesäännöistä Suomen Perimistoimistojen Liiton sivuilta.

– Käytännesääntöjen valmisteluun on osallistunut useita henkilöitä eri perintäalan yhtiöistä. Uusista käytännesäännöistä ei aiheudu muutoksia Intrumin perintäprosesseihin tai tietosuojakäytäntöihin, vaan ne vahvistavat Intrumin olemassa olevia toimintaperiaatteita”, toteaa Jyrki Lindström, Intrumin lakiasiainjohtaja.

Lisää lakiaiheisia artikkeleita löydät kohdasta Lakitietoa

Käytännesäännöt vahvistavat Intrumin olemassa olevia toimintaperiaatteita
Jyrki Lindström, lakiasiain johtaja, Intrum Oy.