Perintä on asiakaspalvelua

Perintä on rahankierron tehostamista, mutta käytännön perintätyössä on kyse asiakaspalvelusta.

Tänä päivänä kaikki yritykset kertovat panostavansa asiakaspalveluunsa. Asiakkaat odottavat saavansa hyvää asiakaspalvelua ja sitä he usein saavatkin. Mutta miten erottautua kaikista hyvää asiakaspalvelua antavista yrityksistä ja olla palvelussaan ylivertainen, niin että se muodostuu yritykselle kilpailueduksi?

Tavoitteet on asetettava riittävän korkealle. Tavoittelemalla hyvää tuskin saavutetaan ylivertaista.

Meillä Intrumilla on tavoitteena tuottaa, ei vain hyvää, vaan ylivertaista asiakaspalvelua. Vaikka toimialallamme ei ollakaan aina kaikkein helpoimpien tai hauskimpien aiheiden äärellä, on meillä kaikki mahdollisuudet tavoitteemme toteuttamiseen. Perintä on mitä suurimmassa määrin asiakaspalvelua. Ylivertaisuuden tavoitetta ei ole rajattu vain toimeksiantajayritystemme ja heidän asiakkaidensa kanssa käymiimme kohtaamisiin.

Myös yrityksen sisäisten kohtaamisten halutaan olevan ylivertaisia, jolloin tapa kohdata intrumlaisittain on vahva osa yrityskulttuuriamme.

Tavoitteelle on löydettävä toimivat mittarit, sillä sitä saat, mitä mittaat. Onnistumisia ja kehityskohteita on seurattava säännöllisesti ja palautetta on annettava, jotta kehitystä tapahtuisi. Motivaatiota ja pitkäjänteistä sitoutumista tavoitteeseen pääsemiseksi vaaditaan niin johdolta, esimiehiltä kuin henkilöstöltä. Intrumilla sähköpostikohtaamisten kehitystä on seurattu analyyseillä. Asiakaspalvelupuheluista palautetta kerätään suoraan asiakkailta tekstiviesteillä. Jokainen asiakaspalvelija tekee töitä omaa, henkilökohtaista NPS-tavoitettaan kohti lähiesimiehensä valmentavalla tuella.

Yksittäisen asiakaspalvelijan ymmärrys siitä, mitä ylivertaisuudella saavutetaan ja millä keinoin siihen päästään, on avainasemassa.

Mitä ylivertaisuus sitten on? Intrumissa se on sitä, että olemme helposti lähestyttäviä ja autamme asiakkaitamme ja työkavereitamme. Tarjoamme ratkaisuja, jotka ovat järkeviä ja toteuttamiskelpoisia.

Olemme asiantuntijoita, joihin voi luottaa. Ja asiantuntijoina osaamme pukea toisinaan hankalatkin prosessit ja ammattitermit asiakkaalle helppoon ja ymmärrettävään, selkeään muotoon. Hoidamme asiat kerralla kuntoon yhdellä ystävällisellä ja helpolla asioinnilla, kaikissa kanavissa. Ja ennen kaikkea, olemme ihmisiä ihmisille. Jokaisessa kohtaamisessa, jokaisena päivänä.

Kirjoittaja: Minna Roos, tuotantopäällikkö, Intrum Oy