Mitä tulikaan luvattua?

Lupaukset on pidettävä myös liike-elämässä.

Vuodenvaihde on aikaa, jolloin annettujen lupausten määrä räjähdysmäisesti kasvaa. Joku luopuu alkoholinkäytöstä, toinen lupaa huolehtia enemmän ystävyyssuhteista tai tehdä työnsä tehokkaammin. Jotkut sopivat yhdessä aktiivisemman ja terveemmän elämän aloittamisesta.

Nyt kun tammikuu on päättymässä osa uudenvuodenlupauksista alkaa olla lunastusvalmiita. Toisissa lupauksissa on päästy vasta hyvään alkuun.

Yksityishenkilöiden lisäksi myös yritykset tekevät lupauksia. Yritysten strategioissa luvataan vaikuttaa yrityksen sisäiseen toimintaan ja sen asiakkaisiin, ja yhteistyökumppanien kanssa solmituissa sopimuksissa sitoudutaan omanlaisiinsa velvoitteisiin.

Yrityksen antama lupaus asiakkaalleen tai yhteistyösopimukseen kirjatut lupaukset eivät ole lunastettu, kun alku on mennyt hyvin. Ne on pidettävä läpi koko yhteistyön.

Liiketoiminnan menestys perustuu hyvään tuotteeseen ja onnistuneisiin asiakkuuksiin. Yrityksen on kyettävä vakuuttamaan asiakas ennen sopimuksen solmimista ja lunastamaan antamansa lupaukset asiakkuuden aikana. Vai siten voidaan päätyä pitkäkestoiseen yhteistyöhön. Tyytyväinen asiakas on sitoutunut omiin velvoitteisiinsa ja yhteistyön jatkuvuuteen.

Ennen yhteistyön aloittamista tai kun sopimusta uudistetaan on tunnettava asiakas riittävän hyvin, jotta molemminpuoliset velvoitteet voidaan määrittää riittävän tarkasti. Miten mahdollinen asiakas on käyttäytynyt markkinoilla aikaisemmin? Onko asiakkaan toiminnassa ollut muutoksia viimeisten vuosien aikana? Onko asiakas hoitanut aikaisemmat maksuvelvoitteensa? Kuinka paljon asiakasta voidaan luotottaa?

Huolellisesti suunnitellun luottopolitiikan ja asiakkaan riittävän tuntemisen avulla on mahdollista tehdä molempia sopimusosapuolia hyödyttävä sopimus, jossa riskit ja vastuut on jaettu oikeassa suhteessa.

Intrumin työkaluja tähän ovat erilaiset luottotietopalvelut sekä asiantuntijoidemme tekemä, luottopolitiikan arviointiin ja kehittämiseen soveltuva luottokaupan riskianalyysi. Saammeko auttaa sinun yritystäsi pitämään lupauksenne tänä vuonna?

Kirjoittaja: Tero Kantelinen, lakimies (OTM), Intrum Oy