Maksuviivetiedon avulla näet reaaliaikaisen maksukyvyn

Tilinpäätöstiedot ja maksuhäiriömerkinnät perustuvat menneeseen tietoon kun taas luottotietopalvelun avulla näet reaaliaikaisen maksukyvyn.

Nyt on taas käsillä se aika vuodesta, kun suurin osa yrityksistä kamppailee edellisen tilikauden tilinpäätösten kanssa. Yleisin Suomessa käytetty tilikausi on 1.1.-31.12., joka on juuri hetki sitten päättynyt vuoden 2018 osalta. Yrityksen rahoittajien, yhteistyökumppaneiden ja muiden merkittävien sidosryhmien kannalta muiden kuin pörssiyhtiöiden taloustiedot ovat käytettävissä vasta useamman kuukauden viiveellä tilikauden päättymisestä. Tämä luo omat haasteensa esimerkiksi yrityksen taloudellisen tilanteen ja sitä kautta yrityksen maksukyvyn arvioimiselle.

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiöiden tulee toimittaa tilinpäätöstietonsa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa 31.12.2018 päättyneen tilikauden tilinpäätöksistä on saatavilla vasta toukokuusta 2019 lähtien. Miten yrityksen tilannetta ja esimerkiksi luottokelpoisuutta tulisi tarkastella näin alkuvuodesta, kun viimeisin saatavilla oleva tilinpäätös sisältää jo yli vuoden vanhaa tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta?

Yrityksen luottokelpoisuuden arvioinnissa taloustiedot ovat luonnollisesti merkittävässä roolissa, mutta se ei ole suinkaan ainoa osa-alue, jota tulisi tarkastella. Tilinpäätöstietojen avulla voidaan nähdä, mistä tilanteesta yritys on lähtenyt seuraavalle tilikaudelle, mutta useat tilinpäätöksestä laskettavat tunnusluvut ovat staattisia eli ne kuvaavat tilannetta juuri tilinpäätöshetkellä, esimerkiksi 31.12.201x. Taloustietojen tukena on syytä hyödyntää myös yrityksen maksukäyttäytymistä kuvaavaa tietoa, jota on nykyisin saatavilla hyvin moninaisessa muodossa.

Useimmille kaikista tutuin maksutapatieto lienee maksuhäiriömerkinnät. Maksuhäiriömerkintöjen rinnalle on tullut yhä enemmän paremmin nykyhetkeä kuvaavaa maksutapatietoa. Useat yritykset pyrkivät nimittäin välttämään maksuhäiriömerkintöjä viimeiseen asti, jolloin monesti vasta korttitalon romahtaessa kokonaan maksuhäiriömerkintöjä syntyy merkittävä määrä lyhyen ajan sisällä. Tämä tarkoittaa sitä, että pelkkiä maksuhäiriötietoja seuraamalla yrityksen maksukäyttäytymisen negatiivisista muutoksista saattaa saada tiedon vasta siinä vaiheessa, kun yrityksen maksukyky ja -valmius ovat jo niin heikossa kunnossa, että omia saatavia ei ole enää mahdollista turvata esimerkiksi maksuehtoja muuttamalla. Tässä vaiheessa moni yritys ajautuu joko yrityssaneeraukseen tai konkurssiin, jolloin omat saatavat saattavat jäädä kokonaan saamatta tai niihin kohdistuu merkittävä leikkaus.

Ajantasaisen maksutapatiedon seuraaminen korostuu näin tilikauden päättymisen jälkeen, sillä äkilliset muutokset yrityksen maksukäyttäytymisessä saattavat kertoa siitä, että yrityksen maksukyky ja -valmius ovat heikentyneet joko lyhyt- tai pitkäaikaisesti.

Intrumin Luottotietopalvelun kautta yrityksen maksukäyttäytymistä on mahdollista tarkastella reaaliajassa maksuviivetietojen avulla. Luottotietorekisteriin tallentuvat maksuviivemerkinnät perustuvat Intrumin kattavaan perintäkantaan. Maksuviivemerkintä syntyy luottotietorekisteriin, kun yritystä koskeva lasku siirtyy Intrumille perittäväksi – eli merkittävästi maksuhäiriömerkintää aiemmin. Maksuviivetieto on esimerkki pidempää aikaväliä kuvaavasta dynaamisesta tiedosta.

Luottotietolain mukaan tietoa yrityksen maksukäyttäytymisestä on mahdollista antaa viimeisen kuuden kuukauden ajalta jakamalla tiedot avoimiin ja maksettuihin maksuviivemerkintöihin. Kuuden kuukauden aikajakso on jo varsin kattava kurkistus siihen, miten yritys hoitaa laskujensa maksamisen.

Yhdistämällä maksuviivetieto esimerkiksi tilinpäätöksestä laskettuihin maksuvalmiutta kuvaaviin tunnuslukuihin on mahdollista rakentaa kattavampi kokonaiskuva yrityksen kyvystä suoriutua velvoitteistaan. Omien jatkuvien asiakkuuksien ja yhteistyökumppanien maksuviivetietojen aktiivisella seuraamisella on mahdollista ennakoida luottotappioita ja mikä parasta, ehtiä toimimaan ja suojaamaan oman yrityksen liiketoimintaa. Vahvistus yrityksen heikentyneestä maksukyvystä saattaa tulla esille maksuhäiriömerkintöjen ja uuden tilinpäätöksen muodossa huomattavasti maksuviivetietoja myöhemmin.