Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme 

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä

Jos epäilet Inrumin nimissä saamaasi viestiä tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen perinnässä noudatetaan asiakasmaksuista säädettyä lakia

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista säädetään laissa. 1.1.2023 voimaan tulleessa sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi uusille hyvinvointialueille.

Uudet hyvinvointialueet voivat käyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen operoinnissa ulkopuolista teknistä kumppania, kuten luotonhallinnan asiantuntijaa Intrumia. Intrum perii asiakasmaksun hyvää perintätapaa ja lakia noudattaen asiakkailta, joilla on maksuvelvollisuus, huomioiden kuitenkin asiakkaan taloudellinen tilanne. Intrum pyrkii välttämään turhien perintäkulujen aiheuttamisen maksukyvyttömälle asiakkaalle ja kohtelee asiakkaitaan yhdenvertaisesti. 

Lue lisää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.  

Voiko potilasmaksuja myydä edelleen?

Luotonhallintayritykset kuten Intrum eivät osta potilasmaksujen laskuja. Potilasmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia, joita julkisyhteisö ei voi myydä, eikä luotonhallintayritys voi ostaa. Ulosottokelpoisuus ei siirtyisi kaupan mukana, eikä niihin voi hakea päätöstä käräjäoikeudelta.

Mikä on Intrumin rooli potilassaatavan ulosottoon lähettämisessä?

Luotonhallintayritykset kuten Intrum voivat toimia julkisyhteisön teknisenä toimittajana. Julkisyhteisö tekee aina päätöksen ulosottoperinnän käynnistämisestä. Sitä ei koskaan tee luotonhallintayritys.

Kuka arvioi asiakkaan maksukyvyn?

Asiakkaan maksukyvyn arvioimisessa luotonhallintayritykset voivat toimia julkisyhteisöjen neuvonantajina. Intrum tarjoaa kattavat luotonhallinnan palvelut hyvinvointialueiden tarpeisiin, esimerkiksi luottopäätökset ja asiakkaiden luottokelpoisuuden valvonnan, laskutuksen, laskurahoituksen ja myyntireskontran, maksumuistutukset, perinnän sekä arvonlisäveropalvelut.

Miksi hyvinvointialueet kääntyvät ulkopuolisten luotonhallintayhtiöiden puoleen potilasmaksujen perinnässä?

Luotonhallintayrityksillä on paremmat tekniset valmiudet laskutuksen ja perinnän operointiin kuin monilla julkisyhteisöillä. Tämän takia luotonhallintayritysten teknisenä toimittajana toimiminen on julkisyhteisöille huomattavasti edullisempaa kuin oma työ. Oikeusministeriö on edistänyt tätä prosessia.

Lisätietoja:

Juha Iskala, kaupallinen johtaja, Intrum Oy
puh: +358 50 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com