Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme 

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä

Jos epäilet Inrumin nimissä saamaasi viestiä tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

SEO: "Intrumin luotonhallinnan osaaminen ja halu kehittyä yhdessä asiakkaan kanssa on ylivertaista verrattuna moneen muuhun."

SEO: "Intrumin luotonhallinnan osaaminen ja halu kehittyä yhdessä asiakkaan kanssa on ylivertaista verrattuna moneen muuhun."

Suomalainen Energiaosuuskunta eli SEO on ulkoistanut Intrumille jo useamman vuoden laskutus-, reskontra- sekä perintäpalvelut ja nyt mukaan on astumassa myös luottotietopalvelut.

Suomalaisella, vuonna 1978 perustetulla SEO-ketjulla on polttoaineasemia yhteensä noin 230 aina Hangosta Nuorgamiin asti ja se myy lisäksi myös kuluttajille ja yrityksille polttoöljyä. SEO on yksi harvoista polttoaineiden  jakeluketjuista, joka kasvaa tällä hetkellä. Ketjun markkinaosuus on 2 % eli noin joka 50 polttoainelitra on SEO:n suoraan myymä tai osto tapahtuu SEO:n verkkokaupan kautta. Jäsenkauppiaita on 40 kpl, joista muodostuu seitsemän henkinen hallitus. Näiden lisäksi SEO-ketjussa on noin 100 kauppiasta, jotka eivät ole jäseniä. Kauppiaat päättävät ketjuohjatuista asemista poiketen polttoainehankintoja lukuun ottamatta kaiken itse kauppapaikallaan. Varsinkin pienemmillä paikkakunnilla SEO-asema voi olla kylän ainoa palveluliike, jossa muita palveluita voi olla esimerkiksi autohuolto, kauppa ja posti.

SEO-ketju panostaa vahvasti vastuullisuuteen ja heillä on 53 omaa asemaa, jotka myyvät fossiilisia polttoaineita ja kaksi biokaasuasemaa. Vuoden alussa lanseerattiin yhteistyö meijeriyhtiö Arlan ja energiapalveluja tuottavan One1 kanssa biokaasutankkauslaitoksen rakentamisesta Länsi-Suomeen Tikan Maatilalle. Uusi aluevaltaus edistää uusien polttoainevaihtoehtojen tuomista tuotevalikoimaan. Lisäksi ketjulla on yksi sähkölatausasema, josta on lähdetty hakemaan kokemuksia.

Intrum tarjoaa kokonaispalveluratkaisun, jossa laatu ja hinta kohtaavat

Pienen henkilöstöresurssin omaavana yrityksenä SEO on ulkoistanut kaiken aina IT:stä siivoukseen. Yhteistyö Intrumin kanssa alkoi jo kolme vuotta sitten, kun SEO ulkoisti yrityskorttien reskontran Intrumille. Edellisen, pienemmän kumppanin kanssa tietynlainen kehitystyö ei edennyt toivotulla tavalla, ja Intrum taas alan markkinajohtajana ja isona talona mahdollisti erilaisten kehityshankkeiden läpiviemisen. SEO:n talousjohtajan, Toni Suutarin, päätehtävänä oli uudistaa kaikki yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä lähtien ja koska hän tunsi Intrumin entisestä työelämästä jo hyvin, hän tiesi mitä sai. Tämä helpotti uuden kumppanin valintaa. Hinta-/laatusuhde oli suurin ratkaiseva tekijä, ei yksistään eurot.

Intrumin luotonhallinnan osaaminen, kokoluokka ja sen myötä kehittämismahdollisuudet ja halu kehittyä yhdessä asiakkaan kanssa on ylivertaista verrattuna moneen muuhun. Kokonaispalveluratkaisun kolme tärkeintä konkreettista hyötyä yrityksellemme on mahdollisuus keskittyä omaan ydinliiketoimintaan, omien prosessien kehittäminen asiakkaitamme parhaiten palveleviksi sekä Intrumin kattavan ammattitaidon tuomat hyödyt meille.
Toni Suutari, talousjohtaja, Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO)

Kumppanin vaihto ei aina suju helposti muun muassa järjestelmäteknisistä syistä, mutta tässä tapauksessa, kun tieto saatiin puolin ja toisin kulkemaan, yhteistyö saatiin käyntiin kivuttomasti. Ja nyt on pystytty tekemään erinäisiä kehityshankkeita, muun muassa saatu huomautuksia laskulle ja erilaisia kampanjoita, joita ei edellisen kumppanin kanssa onnistuttu tekemään.

Pitkäaikaisen, laadukkaan kumppanin kanssa kehittäminen on molemminpuolista

Intrum hoitaa SEO:n Yrityskorttipuolta perinnän ja reskontranhoidon osalta. Asiakkailla on vielä normaali kortti, mutta tulevaisuudessa perinteisen kortin rinnalle tulee sähköinen kortti tai applikaatiossa oleva kortti.

Yritys lanseerasi SEO-mobiiliapplikaation eli SEONapin viime vuoden puolella. Kun asiakas tankkaa jollakin SEO:n asemista, laskutusaineisto tulee kumppanille kootusti kaksi kertaa kuukaudessa, Intrum hoitaa laskujen lähettämisen yrityskorttiasiakkaille, reskontran ja tekee tilitykset SEO:lle. Muistutus- ja perintäpuoli on myös hankittu Intrumilta. Saatavia syntyy sekä kuluttaja- että yritysasiakkailta, mutta noin 90 % on kuluttajasaatavia. Kuluttaja-asiakkaat ottavat Intrumin asiakaspalveluun pääosin yhteyttä pyytääkseen lisäaikaa maksamiseen. Asiakaspalvelun palveluosaamiseen ollaan tyytyväisiä, mutta välillä pitkät jonotusajat ovat olleet haasteena. Asiakaspalvelun resursseja on Intrumin puolelta pyritty koko ajan parantamaan ja nyt pahin resurssipula on jo takana.

Suutari on tyytyväinen yhteistyöhön Intrumin kanssa. Kaikki on toiminut sovittujen prosessien ja askelmerkkien mukaan. Tapa toimia -palaverit ja koko tiimi on erittäin hyvä. Puolivuosittain pidetään palaverit, joissa on mukana SEO:n ja Intrumin koko tiimi. Toki aina asioita voi tehdä paremmin ja siihen pitkäaikaisen kumppanin kanssa tähdätään paitsi Tapa toimia -palavereissa myös kehityspalavereissa, joita pidetään aina säännöllisen epäsäännöllisesti. Yhteistyö laajenee nyt luottotietopalveluihin, jonka avulla yritys voi optimoida myynnin maksukykyisiin asiakkaisiin, välttää luottotappiot ja vähentää perinnän tarvetta. Potentiaalia löytyy vielä laajentaakin yhteistyötä muun muassa polttoöljykaupan osalta saatavien ostoon kassankierron tehostamiseksi.

Intrumin avulla voimme paremmin keskittyä yrityksemme tärkeiden toimintojen kehittämiseen ja toimintaan. Samalla voimme myös luottaa siihen, että Intrumin kautta saamme heidän osaamisensa parhaat puolet osaksi meille tärkeää liiketoiminnan kokonaisuutta.
Toni Suutari, talousjohtaja, Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO)

Suomalainen Energiaosuuskunta, SEO faktat:

  • SEO on 100 % suomalainen yritys, jonka omistaa itsenäiset polttoainekauppiaat. Kauppiaita yhteensä 140 kpl ja kauppapaikkoja 230 ympäri Suomen.
  • Liikevaihto 162 milj. euroa (v.2021)
  • Henkilöstö 10
  • Päätoimipaikka Lahti

SEO:lla on käytössään Intrumin kokonaispalveluratkaisu, joka pitää sisällään seuraavat palvelut:

Luottotietopalvelut
Lasku- ja reskontrapalvelu
Perintäpalvelu

Lisätietoja: Mika Hulpio, yhteyspäällikkö, Intrum Oy, p. +358 50 400 0068