Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com  ja intrumlasku.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.


Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

 

Taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuu

Intrum on toimialansa edelläkävijä vastuullisuudessa.

Toimintamme tavoitteena on tukea taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä yhteiskunnassa, jossa yritysten, organisaatioiden ja yksilöiden tukemisella kohti taloudellisesti kestävää toimintamallia on ratkaiseva rooli. Roolimme yhteiskunnassa on nimenomaan toimia terveen talouden suunnannäyttäjänä sekä tukea yritysten ja yksilöiden taloudellista hyvinvointia.

Tavoitteena ylivertainen asiakaskokemus

Intrumin yhtenä strategisena tavoitteena on ylivertaisen asiakaskokemuksen tuottamisen periaate, mikä näkyy kaikessa toiminnassamme. Palvelemme ylivertaisesti niin toimeksiantajiamme kuin heidän asiakkaitaan. Ylivertaisen asiakaskokemuksen toteutumista seurataan johdonmukaisilla mittareilla, ja henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti intrumlaiseen kohtaamiseen. Jokaisessa kohtaamisessa keskitymme läsnäoloon, ymmärrettävyyteen ja asioiden saamiseen kerralla kuntoon. Seuraamme jatkuvasti asiakaspalvelumme onnistumista eri muuttujien avulla.

Turvallinen ja luottamuksellinen asiakaskohtaaminen 

Vastuuseemme kuuluu myös hyvä kuluttajansuoja. Olemme erityisen tarkkoja tietosuojakysymyksissä. Asiakkaiden palautteet hoidamme nopeasti ja läpinäkyvästi. Asiakaskohtaaminen on onnistunut, kun asiakas kokee sen eettisenä, kunnioittavana ja vastuullisena. Vuonna 2020 vastaanotimme noin 766 000 asiakaspuhelua ja teimme maksusuunnitelmia erääntyneisiin saataviin 122 000 kappaletta. Suurimman osan toimeksiannoistamme perimme vapaaehtoisen perinnän keinoin.

Kohti ekologisesti kestävää tulevaisuutta

Palveluorganisaationa Intrumin ympäristövaikutukset ovat pienet. Palvelumme perustuvat suurelta osin digitaaliseen tekniikkaan, jota pyrimme hyödyntämään mahdollisimman kattavasti. Lajittelemme toimistoillamme syntyneet jätteet, ja panostamme kierrätykseen. Tavoitteenamme on vähentää paperin kulutusta ja työmatkojen ympäristövaikutuksia. Pidämme muun muassa videokokouksia matkustamisen vähentämiseksi aina kun se on mahdollista. Työsuhdeautojemme hiilidioksidipäästöt ovat alle 130 grammaa. Tavoitteena on myös hyödyntää jätettä raaka-aineena ja energianlähteenä sekä hävittää kierrättämiseen sopimaton jäte ympäristöä säästävällä tavalla. Tuemme ekologista työskentelytapaa ja joustavia tapoja tehdä työtä.

Lue lisää vastuullisuudesta konsernin sivuillamme ja lataa konsernin vastuullisuusraportti.

FIBS - vastuullisten yritysten verkosto

Intrum liittyi helmikuussa 2017 johtavaan vastuullisten yritysten verkostoon, FIBSiin (Finnish Business & Society), johon kuuluu noin 300 yritystä eri toimialoilta. Yhdistyksen tavoitteena on halu kehittää liiketoimintaa entistä vastuullisempaan, kestävämpään ja kannattavampaan suuntaan.

Laatujärjestelmä

Intrumin laatujärjestelmä on rakennettu standardin ISO 9001:2015 mukaisesti. Laatujärjestelmä kattaa yrityksen kaikki palvelutuotantoon liittyvät toiminnot.

ISO 9001 -laatusertifikaatti myönnettiin Intrumille ensimmäisenä perintätoimistona maailmassa vuonna 1993.