Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme 

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä

Jos epäilet Inrumin nimissä saamaasi viestiä tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Intrumin eettiset toimintaperiaatteet

Intrumin yhteiset eettiset toimintaperiaatteet, Code of Conduct, koskevat kaikkia Intrumin ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintoja ja työntekijöitä.

Koko Intrum-konsernin henkilöstön toimintaa ohjaa eettinen säännöstö, Code of Conduct. Eettiset toimintaperiaatteet sisältävät yhteisen arvopohjan ja periaatteita, joita Intrum noudattaa toiminnassaan kaikilla markkina-alueillaan. Näitä ovat mm. ihmisoikeuksien kunnioittaminen, tasa-arvon noudattaminen, syrjimisen kieltäminen, korruption, lahjonnan sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta.

Eettiset toimintaperiaatteet on linjattu kaikissa Intrumin toiminnoissa ja ne ovat olennainen osa Intrumin hallintorakennetta. Linjausten lisäksi eettisistä toimintaperiaatteista on annettu yksityiskohtaisia toimintaohjeita, menettelytapoja ja tietoja siitä, miten tietyissä tilanteissa tulee toimia. Eettiset toimintaperiaatteet vahvistavat pitkäaikaista sitoutumistamme lakien ja määräysten noudattamiseen, mutta myös liiketoimintaamme harjoittamiseen ydintehtävämme mukaisesti: auttaa yrityksiä menestymään auttamalla heidän asiakkaistaan. Tätä tehtävää tukevat kestävään kehitykseen tähtäävä työmme sekä arvomme; Empathy, Ethics, Dedication ja Solutions.

Eettisten toimintaperiaatteiden toteuttaminen

Odotamme kaikkien toimintaamme liittyvien sidosryhmien toimivan eettisten toimintaperiaatteidemme mukaisesti. Tämä koskee kaikkia työntekijöitämme ja edustajiamme, mukaan lukien itsenäisiä alihankkijoita, toimittajia, ulosottajia, asiamiehiä ja konsultteja.

Teemme yhteistyötä vain sellaisten asiakkaiden, liikekumppaneiden ja tavarantoimittajien kanssa, jotka toimivat lakien ja määräysten mukaisesti, joilla on hyvät liiketoimintatavat ja vahvat eettiset toimintaperiaatteet.  Kaikki työntekijämme suorittavat eettisten toimintaperiaatteiden koulutusohjelman.

Intrumin eettiset toimintaperiaatteet hyväksyy Intrumin hallitus. Compliance-toiminto on vastuussa periaatteiden toteutumisen seurannasta, valvonnasta ja vuosittaisesta arvioinnista varmistaen, että olennaisista rikkomuksista tai poikkeamista ilmoitetaan välittömästi toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Eettisten toimintaperiaatteiden rikkomuksista ilmoittaminen

Työntekijämme ovat velvollisia ilmoittamaan havaituista tai epäillyistä väärinkäytöksistä toimintaohjeidemme ja niihin liittyvien käytäntöjemme mukaisesti. Käsittelemme kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti ja ne voidaan tehdä anonyymin ilmoituskanavan kautta.