Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme 

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä

Jos epäilet Inrumin nimissä saamaasi viestiä tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Tutkimus: noin joka kolmannella suomalaisella laskujen määrä ja velanotto lisääntyneet pandemian aikana

Suomalaisten kuluttajien usko oman talouden nykytilasta on valoisa. Silti 35 prosenttia suomalaisista sanoo laskujen määrän kasvaneen kuluvan vuoden aikana tuloja nopeammin ja kolmannes on lainannut rahaa tai ylittänyt luottokorttinsa limiitin maksaakseen laskunsa. Nähtäväksi jää miten paljon joulusesonkiin panostetaan rahallisesti ja kuinka vahvasti kestävän kehityksen trendi tulee näkymään siinä.

Tuoreen Eurooppalaisen kuluttajien maksutapatutkimuksen mukaan koronakriisillä on pitkäaikainen vaikutus kotitalouksien kykyyn hallita omaa talouttaan. Moni on huolissaan kasvavista laskumääristä ja kyvystään huolehtia taloudellisista velvoitteistaan, kuten vuokranmaksusta, puhelin- tai luottokorttilaskuista. 35 prosenttia suomalaista sanoo laskujen määrän kasvaneen nopeammin kuin omien tulojen. Kolmannes suomalaisista sanoo lainanneensa rahaa tai ylittäneensä luottokorttinsa maksukyvyn maksaakseen laskut viimeisen puolen vuoden aikana, kun vastaava luku viime vuonna oli vielä 25 prosenttia.

Suomalaista 42 prosenttia kertoo jättäneensä yhden tai useamman laskun maksamatta eräpäivään mennessä kuluneen vuoden aikana ja heistä 66 prosentille se on ollut kertaluontoinen tapahtuma.  Yleisimmät syyt maksamattomuuteen ovat, ettei rahaa juuri sillä hetkellä ollut (54 %) tai hetkellinen unohdus (42 %).

- Suomalaiset kuluttajat ovat pääsääntöisesti tunnollisia laskujen maksajia ja usein laskun maksamatta jättäminen on kertaluontoinen tapahtuma. Tutkimuksemme mukaan joka viidennellä on vähemmän kuin 10 prosenttia kuukausipalkasta jäljellä laskujen maksun jälkeen. Tässä ryhmässä korostuvat työikäiset 45-54 -vuotiaat sekä pienituloiset. Myös pandemian aiheuttama työttömyys esimerkiksi tapahtuma- ja ravintola-alalla on lisännyt maksuvaikeuksissa kamppailevien määrää. Viimeaikainen epävarmuus markkinoilla on hieman laskenut kuluttajien luottamusta ja osa kotitalouksista on todennäköisesti vaikeuksissa, jos hinnat nousevat ja palkat pysyvät ennallaan. Perintäkirjeen kolahtaessa postilaatikkoon kannattaa keskustella ja sopia maksuaikataulusta. Vaarallisena merkkinä ylivelkaantumisesta pidetään usein sitä, että otetaan lisää velkaa laskujen ja muiden velkojen maksuun, muistuttaa Juha Iskala, Intrumin myyntijohtaja.

Jäljelle jäävän palkan osuus, kun laskut on maksettu, ECPR 2021

Onko joulu samanlainen kulutusjuhla kuin ennen?

Lähes kolmannes suomalaisista sanoo, ettei joulu tule olemaan koskaan samanlainen kuin ennen pandemiaa. Suhtautuminen kestävään kehitykseen on motivoinut suomalaisia pienentämään kulutustaan; 70 prosenttia naisista ja 57 miehistä ostaa vähemmän kuin ennen pandemiaa elääkseen yksinkertaisemmin ja karsiakseen tarpeetonta tavaraa. Suomalaisista 49 prosenttia sanoo tuntevansa olonsa joka vuosi epämukavammaksi kausialennusten aiheuttamattoman tarpeettoman tuhlauksen takia, kun Euroopassa vastaava luku on vain 28 prosenttia. 18 prosenttia suomalaisista uskoo velkataakkansa olevan korkeampi kuin koskaan ennen tulevan joulun jälkeen. Silti lapsiperheellisistä 22 prosenttia ottaa jouluna lisävelkaa selvitäkseen joulun menoista.

Jouluna velkaantuminen lapsiperheet versus yksinasuvat, ECPR 2021.

Joulu lisää merkittävästi kulutusta, mutta trendinä näkyy se, että moni miettii omia kulutustottumuksiaan vastuullisuuden näkökulmasta, lisää Iskala.

Tietoja ECPR-tutkimuksesta

Intrumin Kuluttajien maksutapatutkimus (European Consumer Payment Report) tutkii eurooppalaisten kuluttajien arkea; heidän kulutuskäyttäytymistään, maksukykyään sekä taloudenhallintaansa. Raportti perustuu Longituden 24 Euroopan maassa toteuttamaan ulkoiseen kyselyyn ja tutkimukseen.

Tutkimuksen kenttätyöt tehtiin 21.7. - 26.8.2021 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui yhteensä 24 012 kuluttajaa ja maakohtainen otanta on vähintään 1000 vastaajaa, joiden ikä on vähintään 18 vuotta. Tutkimuksen tulokset on painotettu vastaamaan maiden väestön sukupuoli- ja ikärakennetta.

Lisätietoja:
Intrum Oy, Viestintä
puh: +358 46 5002 8693, sähköposti: viestinta@intrum.com

Juha Iskala, Intrum Oy, myyntijohtaja
puh: +358 50 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com

 

Intrum on alan johtava luotonhallintapalvelujen tarjoaja, jolla on toimintaa 24 markkinoilla Euroopassa. Intrum auttaa yrityksiä menestymään tarjoamalla ratkaisuja, jotka on suunniteltu parantamaan kassavirtaa ja pitkän aikavälin kannattavuutta, sekä huolehtimalla asiakkaistaan. Yksi tärkeä osa yrityksen missiota on varmistaa, että yksityishenkilöt ja yritykset saavat tarvittavan tuen vapautuakseen veloista. 

Intrumilla on noin 10 000 omistautunutta ammattilaista, jotka palvelevat noin 80 000 yritystä ympäri Eurooppaa. Vuonna 2020 liikevaihto oli 16,85 miljardia kruunua. Intrumin pääkonttori on Tukholmassa, Ruotsissa, ja Intrumin osake on noteerattu Nasdaq Tukholman pörssissä. Lisätietoja on osoitteessa www.intrum.com.