Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com,  intrumlasku.com ja suomiturvallisuus.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.

 

Toimitusjohtajan katsaus: Ovatko vastuullisuus ja taloudellisuus vastavoimia?

Pitkät lämpimät päivät, valoisat illat ja kesäloma tuovat tervetullutta energiaa ja vaihtelua arkeen. Positiiviset talousennusteet puolestaan lisäävät valoa tulevaisuuden näkymiin, mutta Suomessa yritysten ja kuluttajien suhtautuminen taantuman väistymiseen on vielä hyvin varovaista – mikä onkin viisasta, sillä kasvun vaikutukset tuntuvat viiveellä. Riskeihin varautuminen on vastuullista ja viisasta.

Positiivisten talousennusteiden lisäksi valoisia tulevaisuudennäkymiä lisää Euroopan keskuspankin ohjauskorkojen lasku. Oma arviomme kuitenkin on, että talouden kehitys näkyy niin yritysten kuin kuluttajien taloudessa pitkällä viiveellä. Erityisesti kuluttajien maksukyvyn arvioimme heikkenevän kesän aikana kuluttajien maksutapatutkimuksemme ja perintädatan Insight -analyysimme perusteella.

Vastuullisuus ja taloudellisuus täydentävät toisiaan

Vaikeat ajat erottavat jyvät akanoista, kun arvopohja, vastuullisuus ja eettiset periaatteet kohtaavat taloudelliset realiteetit. Taloudellisuus ja vastuullisuus koetaan toisinaan vastavoimina. Yrityksillä ja kuluttajilla, jotka ovat taloudellisesti tiukoilla, ei välttämättä ole varaa ostaa vastuullisesti tuotettuja tuotteita tai palveluja, jotka usein ovat hiukan hintavampia. Vastuullisuus ja eettiset toimintatavat voivat kuitenkin myös tukea taloudellista tehokkuutta sekä selviytymistä vaikeista ajoista. Yritykset voivat tehdä vastuullisia luottopäätöksiä, jotka ehkäisevät ylivelkaantumista ja vähentävät luottotappioiden riskejä. Tavaroita voidaan kierrättää ja korjata niin yrityksissä kuin kotitalouksissakin sen sijaan, että hankitaan aina uusia. Hankintoja tehdessä voidaan myös arvioida niiden tarpeellisuutta ja ostaa ehkä vähemmän, mutta laadukkaampia tuotteita, jotka kestävät käyttöä ja aikaa. Toimimalla oikein ja eettisesti pidetään asiakkaat tyytyväisinä ja asiat saadaan usein kerralla kuntoon, mikä vähentää resurssitarvetta selvitystyölle sekä pienentää mainehaittojen riskejä.

Paikalliset vastuullisuustavoitteet vastaavat paikallisten sidosryhmien odotuksiin

Suomen Intrumilla olemme sitoutuneet Intrum-konsernin vastuullisuustavoitteisiin. Lisäksi olemme asettaneet paikallisia tavoitteita vastataksemme niihin odotuksiin, joita sidosryhmillämme on Intrumin toiminnalle täällä Suomessa. Voinkin ilokseni kertoa, että olemme julkaisseet Intrum Oy:n ensimmäisen paikallisen vastuullisuusohjelman, joka avaa tavoitteita ja toimenpiteitä, joita teemme kestävämmän tulevaisuuden eteen. Arvioimme jatkuvasti valintojamme ja toimintaamme vähentääksemme ympäristövaikutuksiamme ja edistääksemme sosiaalista vastuullisuutta niin omassa organisaatiossamme kuin yhteistyökumppaneidemme keskuudessa ja yhteiskunnassa. Haluamme olla kumppani, joka on vahva lenkki sidosryhmiemme arvoketjussa. Paikalliset tavoitteemme perustuvatkin viime keväänä toteuttamaamme sidosryhmäanalyysiin ja haluankin kiittää kaikkia, jotka osallistuivat tutkimukseemme avaamalla näkemyksiään ja ajatuksiaan vastuullisuudesta toimialallamme.

Arvonlisäveropalvelujen liiketoiminnassa avautuu uusia mahdollisuuksia

Arvonlisäverokannan muutos on puhuttanut kevään aikana paljon ja mekin osaltamme olemme olleet tarjoamassa tietoa, miten muutokseen voi valmistautua. Intrumilla on Suomessa pitkä historia arvonlisäveropalvelujen tarjoajana ja jatkossa asiantuntijamme voivat tarjota entistä parempaa tukea asiakkaille veroasioissa. Olemme sopineet Athene Tax Oy:n kanssa liiketoimintakaupasta, jonka myötä Intrumin arvonlisäveropalvelujen liiketoiminta, työntekijät ja asiakassopimukset siirtyvät Athene Tax Oy:lle heinäkuun alusta alkaen. Liiketoimintakauppa takaa asiakkaiden nykyisen palvelun jatkuvuuden, mutta myös palvelun kehittämisen sekä muiden taloushallinnon palvelujen helpon käyttöönoton.

Viime vuodet ovat osoittaneet, kuinka nopeasti maailma voi muuttua ja kuinka tärkeää on luoda vahvoja ja luotettavia kumppanuuksia. Olemme ylpeitä siitä, että voimme auttaa asiakkaitamme hallitsemaan riskejä, tehostamaan käyttöpääomaa ja pitämään toiminnan vakaana vaikeiden aikojen yli sekä kasvamaan silloin, kun aika on kasvulle otollinen.

Kirjoittaja on Intrum Oy:n toimitusjohtaja Tommi Sova

Kauniita kesäpäiviä ja rentouttavaa loma-aikaa toivottaen,

Tommi Sova
toimitusjohtaja
Intrum Suomi ja Pohjois-Euroopan alue