Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com  ja intrumlasku.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.


Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

 

Tiedätkö, miten positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa luoton myöntäjiin?

Positiivisen luottotietorekisterin käyttöönotto lähestyy. Oletteko jo omassa organisaatiossanne selvittäneet, oletteko velvollisia ilmoittamaan tietoja myöntämistänne luotoista? Luottotietorekisteriin ilmoitetaan ensimmäisessä vaiheessa kuluttajaluottojen sekä niihin rinnastettavien luottojen tiedot.

Me Intrumilla olemme jo hyvän aikaa valmistautuneet positiivisen luottotietorekisterin käyttöönottoon, sillä perinnässämme on niin kuluttajaluottoja kuin esimerkiksi luottokorttisaatavia. Ilmoitusvelvollisuus toimeksiantoperinnän aikana säilyy asiakkaillamme, mutta yhteistyön merkitys korostuu valtavasti, sillä ilmoitusvelvollisuus ulottuu myös perinnässä tapahtuviin päivityksiin luoton tiedoissa.

Milloin tietojen ilmoittaminen positiiviseen luottotietorekisteriin alkaa?

Positiivisen luottotietorekisterin uutishuoneessa kerrotaan, että luotonmyöntäjät sekä muut ilmoitusvelvolliset aloittavat luottojen tietojen ilmoittamisen rekisteriin 1. helmikuuta 2024 alkaen. Ensin ilmoitetaan jo olemassa oleva luottokanta, jonka jälkeen ilmoittamista jatketaan sitä mukaa, kun uusia luottoja solmitaan, tai jo ilmoitettujen luottojen tiedoissa tapahtuu laissa tarkemmin määriteltyjä muutoksia. Virallisesti rekisterin käyttö alkaa 1. huhtikuuta 2024, jolloin luotonmyöntäjät sekä viranomaiset voivat hakea tietoja rekisteristä ja kuluttajat itse pääsevät tarkastelemaan omia tietojaan.

Milloin luoton myöntäjä on ilmoitusvelvollinen?

Positiivisen luottotietorekisterin sivuilla on tarkemmin listattuna ilmoitusvelvolliset toimijat sekä avattuna laajemmin sitä, millaiset luotot kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Oman ilmoitusvelvollisuutenne voi tarvittaessa selvittää yhdessä verohallinnon tulorekisteriyksikön kanssa. Positiivisen luottotietorekisterin yhteystiedot löytyvät täältä: Yhteystiedot ja asiointi - Positiivinen luottotietorekisteri (vero.fi)

Kuinka kauan luotonantajan ilmoitusvelvollisuus jatkuu?

Ilmoitusvelvollisuus rekisteriin yksittäisen luoton osalta jatkuu niin kauan kunnes luotonantajalla ei ole enää vaatimuksia velallista kohtaan luottoon liittyen riippumatta siitä, onko luotto luotonmyöntäjän itsensä valvonnassa vai onko valvonta annettu toimeksisaajalle. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että voimme yhdessä asiakkaidemme kanssa sopia, millä tavalla esimerkiksi perinnän aikana tapahtuneet luoton tietojen muutokset tai maksutapahtumat raportoidaan Intrumilta asiakkaan suuntaan, jotta asiakas voi ne oikea-aikaisesti raportoida edelleen positiiviseen luottotietorekisteriin. Näin varmistamme yhdessä, että luottotietorekisterissä on aina ajantasaiset ja oikeat tiedot.

Mitä tietoja uuteen rekisteriin ilmoitetaan?

Ilmoitettavien tietojen laajuus ja pakollisuus vaihtelee hieman sen mukaan, onko luottosopimus solmittu ennen positiivisen luottotietorekisterin käyttöönottopäivää (1.2.2024). Lisäksi esimerkiksi velkajärjestelyn maksuohjelmaan tai yrityssaneeraukseen kuuluvista luotoista ilmoitetaan suppeammat tiedot. Ilmoitettavien tietojen sisältö vaihtelee myös luoton tyypin mukaan (kertaluotto, jatkuva luotto, leasing).

Rekisteriin ilmoitetaan luoton perustiedot, joita ovat muun muassa

  • luoton numero
  • luottosopimuksen tekopäivä
  • luoton tyyppi
  • luoton saldo.

Näiden perustietojen lisäksi rekisteriin tulee ilmoittaa myös esimerkiksi korkotiedot, lyhennysvapaat sekä maksuviiveet.

Mikäli luoton tietoihin tulee myöhemmin muutoksia, täytyy muutokset ilmoittaa eheänä kokonaisuutena myös niiden tietojen osalta, jotka eivät muutu. Lue lisää tietojen ilmoittamisesta positiiviseen luottotietorekisteriin Verohallinnon sivuilta.

Miten muutokset luoton tiedoissa ilmoitetaan?

Luoton tietojen muutosten ilmoittamisen määräaika on tiukka; muutosten ja maksutapahtumien osalta tiedot on ilmoitettava kahden arkipäivän kuluessa. Me Intrumilla olemme valmistautuneet tietojen raportointiin rakentamalla tarvittavat rajapinnat tietojen siirtämiseksi positiiviseen luottotietorekisteriin.

Tarjoamme asiakkaillemme raporttia toimeksiantoperinnän aikana kertyvästä datasta. Asiakkaanamme voitte tehdä tarvittavat muutos- ja maksutapahtumailmoitukset positiiviseen luottotietorekisteriin määräaikojen puitteissa. Jos tarvitsette laajempaa palvelua raportoitaviin tietoihin liittyen, otathan yhteyttä nimettyyn myyjäänne tai myyntiimme. Autamme mielellämme.

Positiivisen luottotietorekisterin seuraava vaihe vuonna 2025

Positiivinen luottotietorekisteri tulee vaikuttamaan ensi vuonna merkittävästi sekä kuluttajiin että luotonmyöntäjiin. Kysymyksiä herää varmasti niin kuluttajien suunnalta luotonmyöntäjille kuin myös ilmoitusvelvollisilta rekisterille. Kun käyttöönoton ensimmäinen vaihe on saatu maaliin, alkaa seuraavan vaiheen valmistelu. Seuraavassa vaiheessa 1.12.2025 alkaen rekisteriin ilmoitetaan myös yksityishenkilöille myönnetyt muut kuin kuluttajaluotot, kuten esimerkiksi elinkeinotoimintaa varten otetut luotot. Työskentely positiivisen luottotietorekisterin parissa jatkuu siis vahvasti myös vuonna 2024!

 

Piia Jylhä
prosessiasiantuntija

Laura Pietilä
Senior Legal Counsel

Piia Jylhä, prosessiasiantutija, Intrum Oy
Piia Jylhä, prosessiasiantuntija
Laura Pietilä, Senior Legal Counsel, Intrum Oy
Laura Pietilä, Senior Legal Counsel