Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Nuorten ja vanhojen ongelmavelkaantuminen lisääntynyt ja maksukyky heikentynyt voimakkaasti

Vaikka suomalaisten maksuhäiriömerkintöjen määrä on pitkästä aikaa laskenut ja maksuongelmat ovat pandemian aikana vähentyneet, ei positiivinen trendi koske kaikkia suomalaisia. Vakavissa maksuhäiriöissä olevien suomalaisten maksukyky on pandemian aikana heikentynyt entisestään, suurin muutos on tapahtunut nuorilla ja ikääntyneillä.

Suomalaisten velkaantuminen on vuosia pysynyt melko samanlaisena ja ollut voimakkainta ruuhkavuosia elävien ja keski-ikäisten joukossa. Yleisin syy perintään on ollut unohdus tai tilapäinen maksuvaikeus ja suurin osa saa velkansa maksettua. Nyt nähtävissä on muutos.

Intrum on analysoinut suomalaisten kotitalouksien velkaantumiskehitystä kolmen viime vuoden ajalta (2019-2021) ja tulokset kertovat taloudellisen epätasa-arvon kasvaneen pandemian aikana: Samalla kun maksuhäiriöiden ja perintätapausten määrät ovat laskeneet sekä eri sukupolvien ja sukupuolten väliset erot velkaantumisessa tasoittuneet, on vaikeasti velkaantuneiden nuorten ja ikääntyneiden määrä lisääntynyt ja velanhoitokyky heikentynyt voimakkaasti. Muutokset näkyvät kolmen vuoden seurantajaksolla.

- Syyt nykytilanteeseen löytyvät ensisijaisesti kulutusluotoista ja yleisestä kulutustottumusten muutoksesta. Harvan ikääntyneen maksuvaikeudet alkavat vanhana vaan aiempi velkaantuminen jatkuu tai jopa vaikeutuu ihmisen ikääntyessä. Osalle nuorista taas toimeentuloon on voinut vaikuttaa koronapandemian vuoksi asetetut rajoitukset ja vaikka nämä nyt ovat poistuneet, ei työllisyyden paraneminen koske kaikkia. Kansantalouden kannalta pitkäaikaisvelallisten ja -työttömien saaminen mukaan yhteiskuntaan on avainkysymys. Tarvitaan lisää keinoja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten talouskasvatuksen sekä velkaneuvonnan lisäämiseksi. Lisäksi tarvitaan reaaliaikaista, positiivista luottotietoa helpottamaan yritysten vastuullista luotonantoa, sanoo Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala.

Vaikeasti velkaantuneita noin kolmannes - vain neljännes hoitaa velkojaan

  • Vuonna 2021 kaikista maksunsa laiminlyöneistä 34 prosenttia oli vaikeasti velkaantuneita. Seurantajakson aikana vaikeasti velkaantuneiden määrä kasvoi 2,6 prosenttia.
  • Nuorten (18-24 -vuotiaat) vaikea velkaantuminen kasvoi kolmessa vuodessa 96,3 prosenttia. Ikäryhmän naisten kasvu tuplaantui (100,6 %), miehillä kasvua oli 93 prosenttia.
  • Ikääntyneiden (70 vuotta tai yli) vaikea velkaantuminen lisääntyi 17,4 prosenttia. Ikäryhmän naisilla kasvua oli 22,4 prosenttia ja miehillä 14,1 prosenttia.
  • Viime vuonna keskimäärin enää joka neljäs vaikeasti velkaantunut hoiti velkojaan.
  • Alle 22 -vuotiaiden ja yli 80 -vuotiaiden vaikeasti velkaantuneiden velanhoitokyky on heikentynyt eniten. Molempien ikäryhmien naisilla velanhoitokyky laski 22 prosenttia. Alle 20 -vuotiailla miehillä velanhoitokyky laski 19 prosenttia ja yli 80 -vuotiailla 29 prosenttia.