Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Maksuviiveellisiä yrityksiä edelleen tavanomaista vähemmän

Yritysten maksuviiveet ovat alkuvuodesta kääntyneet lievään nousuun ja kasvua oli edelliseen kvartaaliin verrattuna 11,7 prosenttia. Noususta huolimatta yritysten maksuviiveiden osuus on viime vuoden vastaavaa ajankohtaa matalampi ja nousua selittää ennen kaikkea tavanomainen kausivaihtelu sekä liiketoiminnan aktivoituminen. Majoitus- ja ravitsemusalalla maksuviiveellisten yritysten määrät ovat kuitenkin edelleen kasvusuunnassa ja rakennusalaa uhkaa hintojen jyrkkä nousu.

Maksuviiveellisten yritysten lukumäärä nousi 11,7 prosenttia edelliseen kvartaaliin verrattuna, mutta laski vuodentakaiseen verrattuna 7 prosenttia. Maksuviiveellisten yritysten osuus oli matala vuoden 2021 lopussa ja onkin edelleen viime vuotta selvästi matalammalla tasolla. Maksuviiveellisten yritysten määrän nousua vuoden ensimmäisellä kvartaalilla selittää tavanomainen kausivaihtelu sekä liiketoiminnan aktivoituminen.

Majoitus- ja ravitsemusalalla maksuviiveiden määrä on edelleen noussut - hintojen nousu taas uhkaa vaikeuttaa erityisesti rakennusalan tilannetta

Majoitus- ja ravitsemistoimialalla taloudellisia ongelmia on pidentänyt Omikron-variantti sekä rajoitusten purkamisen siirtyminen alkuvuodesta. Alan yrityksistä 13 prosentilla on maksuviiveitä ja nousua vuoden takaiseen on noin prosenttiyksikön verran. Toimiala on myös yksi harvoista, joilla maksuviiveet ovat nousseet viime vuoteen verrattuna.

Alkuvuodesta Suomen talouteen vaikuttivat Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä hintojen nousu. Voimakkaimmin asiat vaikuttivat Elinkeinoelämän Keskusliiton kyselyn mukaan rakennusalalle ja vähittäiskauppaan ja luottamus näillä toimialoilla onkin voimakkaassa laskussa. Hintojen nousun arvioidaan haittaavan erityisesti rakennusalan yritystoimintaa.

- Alkuvuosi oli maksuviiveiden osalta tavanomainen, eivätkä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä seurannut hintojen nousu vielä näy yritysten maksuviiveiden kehityksessä. Hintojen jyrkkä nousu voi kuitenkin pitkittyessään lisätä yritysten maksuvaikeuksia. Mikäli taas hintojen nousu jää tilapäiseksi ja yritykset onnistuvat sopeuttamaan toimintaansa, voi yleinen taloudellinen aktiivisuus jälleen hidastua. Molemmat skenaariot tulevat näkymään viiveellä maksuviiveiden kehityksessä, sanoo Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala.

Tietoa analyysista

  • Analyysin pohjana on Intrumin asiakasdata. Data on kerätty ajalta 1.1. – 31.3.2022. Ajanjaksolla tutkimusaineistossa oli 339 767 yritystä. Maksuviiveitä oli 17 943 yrityksellä eli 5,28 %.
  • Muut lähteet: Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattori, 21.4.2022.