Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme 

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä

Jos epäilet Inrumin nimissä saamaasi viestiä tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Maksuviiveellisten yritysten osuus korkeimmillaan koronapandemian puhkeamisen jälkeen

Tulevan talven talousnäkymät ovat euroalueen energiakriisin, kiihtyneen inflaation ja korkojen nousun vuoksi synkät. Intrumin tutkimuksen mukaan yritysten maksuviiveet ovat kasvaneet merkittävästi. Kasvu maksuviiveellisten yritysten määrässä jakaantuu tasaisesti toimialoittain ja maakunnittain.

Intrumin yritysten maksuviivetutkimus tämän vuoden kolmannelta vuosineljännekseltä kertoo, että maksuviiveellisten yritysten osuus (5,9 %) on kasvanut merkittävästi sekä viime vuoteen että edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Maksuviiveellisten yritysten osuus on nyt korkeimmillaan koronapandemian jälkeen. Taustalla vaikuttavat todennäköisesti euroalueen energiakriisi, kiihtynyt inflaatio ja korkojen nousu, jotka johtavat talouden ja yritysten luottamuksen heikentymiseen.

Edellä mainittujen vaikuttavien tekijöiden lisäksi rahapolitiikan kiristyminen ja Venäjän hyökkäyssodan välilliset vaikutukset leikkaavat Suomen talouden kasvunäkymiä. Suomen pankin ja Etlan ennusteiden mukaan talous kasvaa vielä noin 2 % tänä vuonna, mutta vuonna 2023 kasvu tyrehtyy ja talous supistuu jonkin verran. Elinkeinoelämän luottamus laski hieman syyskuussa. Teollisuuden, palveluiden ja rakentamisen toimialoilla tulevaisuuden näkymät ovat yhä heikentyneet viime vuoteen verrattuna.

Maksuviiveitä oli yli 20 000 yrityksellä ja kasvua on erityisesti niillä, joilla on maksuviiveitä jo ennestään. Yleinen kustannustaso, korkojen nousu ja korkeat energiahinnat vaikuttavat lähes poikkeuksetta nyt koko yrityskenttään. Liikevaihtoluokittain mitattuna suuremmissa yrityksissä maksuviiveellisten yritysten lukumäärä on kasvanut kolme prosenttia edelliseen kvartaaliin verrattuna. Maksuviiveellisten yritysten osuus on noussut koko Suomessa lukuun ottamatta Kainuuta ja toimialakohtaisessa tarkastelussa majoitus- ja ravitsemusalan yrityksissä maksuviiveet ovat nousseet prosentin edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

- Tutkimuksemme mukaan maksuviiveellisten yritysten prosentuaalinen osuus on korkeimmalla tasolla sitten koronan puhkeamisen. 5,9 prosentilla kaikista Suomen yrityksistä on maksuviiveitä. Osuus on noussut tämän kolmannen vuosineljänneksen aikana, mikä on poikkeuksellista verrattuna aikaisempiin vuosiin. Yleensä suhteellisesti eniten maksuviiveellisiä yrityksiä on alkuvuodesta ja osuus laskee loppuvuotta kohden, Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala toteaa.

Monet yritykset ovat nyt huolissaan energian hinnan ja korkojen noususta ja niiden vaikutuksesta yritysten kannattavuuteen.

- Erityisesti korkotason nousun on povattu paljastavan kannattamattomia ja velkaantuneita ”zombie”-yrityksiä, jotka nollakorkojen aikana ovat kyenneet toimimaan, mutta rahoituskustannusten kasvaessa niiden toimintaedellytykset heikkenevät nopeasti ja todennäköisesti moni tällaisista yrityksistä paljastuu elinkelvottomiksi, Iskala jatkaa.

Tukalasta tilanteesta kertoo myös Elinkeinoelämän keskusliiton teettämä tutkimus, jonka mukaan jopa neljännes yrityksistä suunnittelee lomautuksia seuraavan puolen vuoden aikana kohonneiden energiakustannusten vuoksi. Myös Suomen Pankki kirjoittaa artikkelissaan kuluttajien odotusten niin omasta kuin Suomen taloudesta heikentyneen ja kuluttajien ostovoiman selvästi laskeneen kohonneiden elinkustannusten myötä.

Intrum julkaisee neljännesvuosittain yritysten maksuviiveiden kehitystä kuvaavan raportin pohjautuen yhtiön omaan dataan yli 340 000:sta suomalaisesta yrityksestä. Tämän raportin data on kerätty ajanjaksolta 1.7. - 30.9.2022. Seuraava maksuviiveraportti ilmestyy joulukuussa.

Muut lähteet:

Suomen Pankin artikkeli 9/2022, Elinkeinoelämän keskusliiton tiedote 9/2022, Intrum European Payment Report 2022 - Suomi

Lataa maksuviivetutkimus Q3/2022 

Lataa Eurooppalainen yritysten maksutaparaportti 2022