Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Intrumin pohjoismainen tutkimus: koronapandemia kohdellut suomalaisia epätasaisesti

Intrumin tuoreesta pohjoismaisesta tutkimuksesta käy ilmi, että koronapandemia on kohdellut suomalaisia epätasaisesti. Työttömyys on noussut ja koskettanut erityisesti pienituloisia ja nuoria, joskin pandemian alun lomautusaaltojen jälkeen tilanne on parantunut. Samaan aikaan kulutus on vähentynyt kaikissa ikäluokissa ja perintätapausten määrät ovat kääntyneet laskuun. Monilla säästäminen pandemian aikana on lisääntynyt, mikä johtuu sekä varautumisesta epävarmoihin aikoihin että kulutusmahdollisuuksien vähentymisestä. Tulokset ovat samansuuntaisia kaikissa tutkituissa maissa eli Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.

”Tuloksia katsoessa eniten huolestuttaa nuorten pärjääminen ja pääsy työmarkkinoille. Henkilökohtaisten vaikeuksien lisäksi asialla on myös kansantaloudellisesti pitkät vaikutukset. Positiivista on, että nuoret näyttävät onnistuneen sopeuttamaan kulutustaan keski-ikäisiä paremmin. Yli 60-vuotiaita on puolestaan suojannut pandemian vaikutuksilta tulotason säilyminen suurelta osin samana. Tämä johtuu siitä, että suurin osa tästä ikäryhmästä on eläkeläisiä”, sanoo Intrum myyntijohtaja Juha Iskala.

Perinnän tarve vähentynyt

Taloudellisen toimeliaisuuden laskun ja työttömyyden lisääntymisen myötä voi vaikuttaa ristiriitaiselta, että samanaikaisesti perintätoimeksiannot sekä pääomat ovat laskussa kaikissa ikäryhmissä. Tilannetta selittää kulutustottumusten muutos, luotonantajien joustavammat maksuehdot sekä talouspoliittiset ratkaisut. ”Kulutus on suuntautunut enemmän välttämättömyyksiin, kuten sähköön ja vakuutuksiin ja joillakin toimialoilla kulutus on lähes pysähtynyt. Kun kulutusmahdollisuuksia on vähemmän, kysyntää kulutusluotoillekaan ei samalla tavalla ole. Kulutusluottojen tarjonnan väheneminen johtuu osin myös luottoriskien lisääntymisestä”, Iskala tiivistää.

Maksuvaikeudet säilyvät, jos kansantalous ei kasva

Suomi on samassa tilanteessa muiden Pohjoismaiden kanssa. Ongelmia on pystytty torjumaan, mutta talouden kyky toipua voi olla hitaampi kuin dynaamisemmissa yhteiskunnissa. Iskalan mukaan niin kauan kuin pandemia jatkuu ja vaikuttaa työllisyyteen, on maksuvaikeuksien riski koholla: ”Pandemialla tulee olemaan pitkäaikaisia vaikutuksia. Kulutuksen vähentyminen heikentää yritysten toimintamahdollisuuksia, mikä puolestaan kasvattaa työttömyyttä. Maksuvaikeudet säilyvät, jos kansantalous ei kasva. Pahinta on, jos tilanne pitkittyy, jolloin yhä useampi yritys ajautuu konkurssiin tai lopettaa toimintansa. Tällöin työllistymismahdollisuudet säilyvät heikkoina.”

Nordic Debt Collection -analyysi

  • Perustuu Intrumin omaan dataan kuluttajaliiketoiminnan perintätiedoista (B2C). Ostettujen saatavien tieto on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle.
  • Tiedot on kerätty ajalla 1.1.2017-31.12.2020
  • Perintätoimeksiannot on raportoitu sille kuukaudelle, jolloin toimeksianto kirjattiin vastaanotetuksi Intrumille. Muut käytetyt lähteet on ilmoitettu viitteissä.
  • Analyysissa käytetty data ei sisällä maksuja uusiin tai vanhoihin saataviin vaan seuraa maksuvaikeuksien kehitystä tarkastelujaksolla. Näin ollen keskeisiä osia Intrumin liiketoiminnasta on jätetty analyysin ulkopuolella, eikä maksuvaikeuksista indikoiva data korreloi Intrum AB:n ansainnan kanssa.